Skip to main content

Cyf. XXX. Rhif 356. ijh Y GrREAL. . AWST, 1881. ';) "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIOHEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Blynyddoedd annghyhoedd y Gwaredwr. Gan y Parch. J. Griffiths........................169 Hymnau Seisnig a'u hawduron. Gan E. R. W................................................175 Duw yn amlygu ei gymmeriad. Gan y Pareh. Enos George..............................177 Y ddau fyfyriwr. Gan O. D.............,....... 183 ASOLYOIAD X WaSÖ,— Commentary on St. Paul's Epistle to the Bomans,..............................,.................184 BAEDDONIAETH. Glyn wylofain a'r ẁlad ddiddagrau. Gan y Paröh. 0. Davies...........;.....................185 Cariad Orist. Gan Grace Owen ...............185 Yrehedydd. GanW. Davies..................185 Ar oi Mr. D. Davies, Seacombo. Gan O. Jones...................................................185 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbwadoi,— Y Genadaeth Americanaidd......................186 Cynnyg Mr. Arthington............;..............186 Ymgais awdurdodau Calcutta.:.................186 HAmasioir CTiAEroDTDD,— * Athrofa Llangolien................................. Cymdeithas Fenthyciol Cymmanfa Din- bych, &c............................................. Llangollen.—Ordeiniad gweinidog............ Wrecsam................................................ 187 187 187 188 GAIiWADAU...... Bedyddiadatj 188 ,188 MAEWGCOTA,— Mra. W; D. Jones, (Seìriol Wyn,) Caergybi. Mrs. Coward, Penybryn, Llangollen,........ Adombiad i MiSr- YSenedd................................................ Rhif y boblogaeth.................................... Y Doctoriaid Roberts a Bowlands............ Marwolaeth y Deon Stanley..................... Mr.T. P.Roberts, Aberdyü..................... Cais i frädlofruddio y Cactfridog Garfield... 188 190 190 190 190 191 191 192 MANION......................................'ti...........192 jjjG Ar werth gcm W. WILLIAMS, Prínter, §c, LlangoWen. *■ Éumiad ar y "Testament Newydl"! GAN Y PABCH. B. BLLIS, (GYNDDELW). . PRISOEDD. Cyfrol L—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c...... Persian Calf, lOs. 6c. «♦ II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. » *« IIL— " 7s. 3c...... " 9s. Oo ....... " " , Us. Oc. Copy cjrflawn " lp.-Os. 6c ...... " Ip. 6s. Oc ...... " • 'f. lp. 12s. Oc, CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pftis 6s. 9c. PRIS 3c. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " Ti.13-x.25. PRIS 6C. T RHAN. 3. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. 14—xxiv. 23. 6. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi.7-Luciii.29. 8. Luc iii. 30-xi. 82. 9. " xi. 33—xix. 35«. 10. " xix. 36-Ioan i. 61. 11. Ioan i. 61-vi. 71. 12. " vii—xii. 10; 13. " xii. U-xviii. 7. PRISÖC. Y RHÀN. 14. Ioan xviii. 8—xxi. 25. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris 6s. 6c. PRIS 6C Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv,33—ix.2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " Xiii,47—xviii. 28. 19. " xvüi. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31, 21. Bhuf. i—y. 57. 22. " v.5—x.4. 23. " x.4-lCor.i.30> ■ vM. 1 Oor. i. 30—x. 20. 25. " X.20—xvi.4. 26. " xvi.5—2Cor.x.7, 27.2Cor,x.8-xüi.l3. CYFROÄIII. GALAT.—DAD. pris 7s.' 3c. PRIS 60. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29.Eph.i-Phil.ii.l2. SO.Phil. ii. 13-1 Thes. v.ll 81.1 Thes. v. 11—2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii. 18. 83. Heb. iü. 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago v. 19. • 35. Iago v. 20—1 Ioan. 36.1 loan i-^Iudas 25. 37. Bhagarweiniadi'rDad. 38, Gyfieithiad o'r Dad. 89, Dad. i—iii. 40. " iv—xiii. 15.» PÄIS 9C. Y RHAN. 41. " xiii. 16—xxîi. îl. LLANGOLLgN: ■ m AB6RAPPWÍTD YÎTSWYDDFA Y "GBEAL" A'ìt l'ATBRAW," GAN W. WILLIAMS. Pfis Taür Cbiniogr.