Skip to main content

Cyf. XXX. Rhif 355. i (x Jlì E ALt GORPH]ENAF^ 1881^ "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYM Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRABTHODATJ, &0. Yr apostol Paul ar ddybén rhoddiad y ddeddf. Gan y Parch. J. Tbomas.........145 Bedydd a chydwybod. Gan O. D ............149 Annibyniaeth egiwysig ac TJndeb Cym- manfaol yn eu cyssylltiad â'u gilydd. Gan y Parch. C. Davies ........................150 Adolygiad x Wasg,— The Greek Testament..............................156 Y Pwlpud yn Bethania...........................156 Our Own Country....................................157 BARDDONIAETH. Jeremiah: ei garchariad a'i waredigaeth. Gan Anthropos ................,...................157 Troad y tymhor. Gan Uhuddfryn............168 Pennillion ar ol Mr. J. Edwin Reynolds, &c. Gan Ab Deyrn.......................................158 Englyn i'r Parch. John Robinson. Gan Prydyddar eiDrafael...........................159 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi, Gehadol,— Cymdeithaa Gyhoeddiadol Bedyddwyr America................................................159 Hanbsion Cypabfodydd,— Cymmanfa Mynwy.................................160 Yr Hen Gymmanfa................................ 160 Cymmanfa Arfon ....................................160 Cymmanfa sir Benfro ..............................161 Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion......162 Cymmanfa Caerfyrddin ac Aberteiö.........163 Cymmanfa Môn.......................................163 Rhuthyn................................................163 Cynwyd...................................................163 Hanesion talfyredig...............................163 Bbdyddiadah....................,.....................164 Mabwgoot'A,— William Williams, Garndolbenmaen.........164 Mrs. Ann Edwards, Cefn mawr ...............166 Mr. David Davies, myfyriwr, Llangollen... 167 Adolygiad y Mis,— Mesur cau y tafarndaí yn Nghymru ar ddydd yr Arglwydd..............................167 SefyÜfa pethau yn yr Iwerddon...............168 Ymgais at chwythu i fyny neuadd y dref yn Lerpwl.............................................168 AjlBYWI AETHAI7, — At y Parch. B. Humphreys, Manchester... 168 Mawioit...................................................168 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, #c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."! GAN T PAROH. E. BLLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyprol L—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c ...... Persian Calf, lOs. 6c. •• II.— " 6s.6c...... " 8s.6c...... " " lOs. 6c. «« III,— " 7s. 3c...... " 9s.0c...... " " lls.Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6o ...... " lp. 6s. Oc " Ip. 12s. Oc. CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pris 6s. 9c. PRIS 3C. T RHAN. Rhan 1. Mat. i—vî. 12. 2. " vi.13-x.25. PRIS 6C. T RHAN. 3. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. 14—xsiv. 23. 6. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Luc iü. 29. 8. Luo iii. 30-xi. 32. 9. " xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioan i. 51. 11. Ioani. 51—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xii. ll-xviü. 7. PRIS 9C. Y RHAN. 14. Ioan xviii. 8—xxi. 26. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris 6s. 6c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv.33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 1S. " xiii.47—xviii. 23. 19. " xviii. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31, 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v.5—x.4. 23. " x.4-lCor.i.30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x,20—xvi.4. 26. " xvi. 5-2 Cor. x. 7 27. 2 Cor. x. 8-Xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. pris 7s. 3c. PRJS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29. Eph. i—Phil. ü. 12. 30.Phil. ii.l3-lThes.v.ll 31.1 Thes. v. 11—2 Tim. ü. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Heb. iii. 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago v. 19. 35. Iago v. 20—1 Ioan. 36.1 Ioan i—Iudas 25. 37. Rhagarweiniadi'rDad. 38. Oÿfieithiad o'r Dad. 39. Dad. i—iii. 40. " iv—xiii.l5. PRIS 9C. Y RHAN. 41. " xiii. 16—xxii. 21. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.