Skip to main content

Cyf. XXX. Rhif 354. Y GBEAL. MEHEFIN, 1881. ____ "CANYS Nl ALIWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."~PAUL. Y CYNNWYSIAD. .! It'ì TRAETHODAU, &0. Arfer yr Iuddewon ar gladdu. Gan y Parch. T. Thomas.................................121 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W............124 Traddodi i Satan. Gan y Parch. O.W.James 125 Profiad Mr. George Muller gyda golwg ar Fedydd. Cyfieithiedig gan y Parch. J. Davies..........~....................................127 Sefvdlogrwydd Cíefyddol. Gan y Parch. T.Jenkins.......i.....................................121 Drygau annghyssondeb crefyddol. Gan y Parch. D. James....................................130 Adomgiad x Wasg,— Y Farddoniaeth Wotorwyedig ..................136 A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures.............................................136 TheChristian Sacraments,.......................137 The Treasury of Scripture Enowledge......138 The New Testament..................................138 Llaw Fer Gymreig .................................139 BARDDONIAETH. Yrhaf. Gan Peris .................................140 Y Beibl gan Taiesydd Williams ...............140 Yrhunanol. Gan John Davies ...............140 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Goiîöl Genadoi.,— Cyrdâau Mai Undeb y Bedyddwyr...........141 Cynnydd y Bedyddwyr yn Llunäain.........141 Cwrdd blynyddol Athrofa Mr. Spurgeon... 141 Athrofa y Bedyddwyr yn Paris ...............142 Japan ...................................................142 HANBSION CîPAESODyDD,— Cyfarfod Chwarterol Mâp........................ 142 Brymbo...................................................143 Star, swyddBenfro.................................143 Cilfowyr...................................................143 Soar, Gefailrhyd.....................,.................143 Penybryn, Llangollen..............................143 Bedyddiadau.......................................... 143 Pbiodasau................................................ 143 MAEWGCOTA,— John R. Jones, (Alttuä.Gtyn Maelor).........143 Adolygiad î Mis>— Y Testament Newydd diwygiedig „..........144 Marwolaeth Mr. Edward Miall..................144 > Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd."! GAN T PABOH. E. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfeol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c ...... Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s.6c ...... " 8s.6c...... " " lOs. 6c. "III.— " 7s. 3c...... " 9s.0c .;.,.. " '« ,Hs. 0c: Copy cyflawn " lp. 0s. 6c lp. 6s. Oc «« lp. 12s. Oc. CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pris 6s. 9c. PRIS 3C. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " yi. 13—x. 25. PEIS 6c. Y RHAN. 3. Mat. x. 26—xvü. 13. á. af= xvii. 14—xxiv. 23. 6. *' xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Luc iii. 29. 8. Luc iii. 30-xi. 32. 9. «' xi. 33—xix. 35. 10. «« xix. 36-Ioani. 51 11. Ioan i. 51—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. «' xii. ll-xviii. 7. PEIS 9C. Y RHAN. 14. Ioan xviii. 8—xxi. 25. CYFROL II. ACTAU—2 CÖR. pris 6s. 6c. PRIS 6c. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv.33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xviii. 23. 19. ^' xviii. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31. 21. Rhuf. i—t. 5. 22. " v. 5—x. 4. 23. «' x. 4-1 Cor. i. 30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x. 20—xvi.4. 26. ««■ xvi. 5-2 Cor. x. 7 27. 2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT—DAD. . pris 7s. 3c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—ri. 18. 29.Eph.i-PhiI.ii.I2. 30. Phil. i'i.13-1 Thes. t.ll 31.1 Thes. v. 11—2 Tim. ii.13. 32. 2 Tim. ii. 13—Heb. iii. 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16., - 34. " xi. 16—Iago V. 19. 35. Iago v. 20—1 Ioan. 86.1 Ioan i—Iudas 25. 37. Rhagarweiniadi'rDad. 38. Cyfleithiad o'r Dad. 89- Dad. i—iii. 40. " ry—aiii. 15,- PRIS 9.C. Y RHAN. 41. " xiii. 16—xxii. 21. > LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GRÉAL" A'R " ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. / !'j Pris Tair Ceiniog.