Skip to main content

Cyf. XXX. rhif 35L Y GEEAL. MAWRTH, 1881. CAMYS Ni ALLWN 691 BDIM YN ÊRBYM Y eWîRlONEDD, OND DROS Y GWIRiONEDD."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Y pwysigrwydd o fod aelodau ein heglwysi wedi eu gwreiddio yn ngwirionedd yr efengyl. Gan y Parch. W. Hughes.........49 Bedydd a chydwybod. Gan O. D...............53 Yr anghenrheidrwydd am atífywiad cref- yddol. Gan y Parch. T. Frimston .........64 Hymnau Seisnig a'n hawduron. GanR.R.W 58 Can'mlwyddiaeth yr Ysgol Sul. Gan y Parch. W. Jones ....................................60 Eglubiadau YSGBÎTHÎROIi........................62 ADOLTOIAD Y WASG,— Ysbrydoliaeth yr Ysgrythyrau..................63 Tbe Baptist Magazine ..............................63 Gofxsiadau AO Atebioît ...........................63 BARDDONIAETH. Er cof am yParch. J. Jones. GanO.Dinorwig 64 Profiad y Cristion. Gan R. W ..................64 Bedydd. Gan W. Rhys ...........................65 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Bedydd yn Pekin ....................................65 Gweithwyr newyddion i'r cynhauaf............65 Y diweddar Barch. C. M. Birrell ...............66 Hanesioií Cyeaeiodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn............................ 67 Cyfarfod Chwarterol Morganwg..................68 Oyfarfod Chwarterol Dosbarth Isaf sir Gaer- fyrddin ................................................68 Bedxddiadatt. 68 Maewgoífa,— Mrs. Sarah Williams, Brymbo ..................68 Y Parch. W. Thomas, Rhydwyn ...............71 Adolsgiad y Mis,— Carlyle......................................................71 Y rhyfeì yn Affrica....................................72 Y Confocasiwn..........................................72 Cassell's Popular Educator. Part 4 now ready, price 6d. Our Own Öountry. An Illustrated, Greographical, Historical Description of the Chief Places of Interest in Great Britain. Part 29 now ready, | pnce 7d. Cassell, Petter, Galpin, & Co., London; and all Booksellers. New and Revised Edition. andl Pris 2c, i'w gael gan yr Awdwr, YR ANGHENRHEIDRWYDD O RODDI GWRANDAWIAD TEILWNG I'R EFENGYL. (Pregeth a draddodwyd yn Nghyfarfod Chioarter Cymmanfa sir Benfro, a gynnaliwydj yn Blaenconin, Mawrth SOain a'r Z\ain, 1880.) " GAN Y PARCH. D. DAVIES, HARMONY, PISHGÜARD, PEMBROEESHIRE. Yn awr yn barod, Ail argraffiad o LYFR HYMNAU DIWYGIEDIG! Y DÎWEDDAR BARCH. J. HARRIS, (GOMER). Pbisoedd :—PLYG BYCHAN,—Cloth, sprinkled edges, ls.; Skiver, red edges, ls. 6c; Croer. ìiô,! red edges, 2s.; Morocco, gilt edges, 2s. 6c; eto, eto, gyda rims a clasp pres, 3s. | PLYG MAWR.—Skiver, sprinMed edges, 4s.; Roan, red edges, 5s.; Croen llô, gilt edges, 6s.; Morocco, eto, 7s. 6c. Rhoddir yr elw arferol i ddosbarthwyr. Pob archelion i'w hànfon at Mr. W. M. EVANS, " Seren Cymru" Office, Carmarthen. | Pwnc Ysgol ar <c Hanes Jacob," gan R. R. Williams, Llangollen, pris ls. y dwsin, neu 6s. y cant. Hefyd pycciau ar " Hanes Abraham," a *' Hanes I Elias y Thesbiad," am yr un bris. LLANGOLLEN: ARGRAPPWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A'R " ATHRAW," GAN W. WILLIAMS.