Skip to main content

Cyf. XXX. Rhif 350. Y G R E Â L. CHWEFROR^188l. "CAMYS Nl ALLWN M DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y fiWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Dammeg y gŵr goludog a Lazarus. Gan y Parch. L. M. Roberts, M.A.....................25 Bedydd a chydwybod. Gan O. D...............30 Yr anghenrheidrwydd o roddi gwrandaw- iad teiîwng i'r efengyl. Gan y Parch. W. Davies...................................................31 Holiadau ar Heb. ix. Gan y Parch. J. Davies 37 EGLUBIADAtJ YsGBÎTHYBOIi ........................ 38 Adoltgiad î Wasg,— Cydymaitb Dyddanus .............................38 Dyrchafiad y Bedyddwyr Oymreig ............39 Ceinion Berwyn .......................................40 Yr Athbaw................................................40 Seren Cymru .............................................40 Adroddiad................................................40 Seren Gotner ............................................40 Cassoll's Popnlar Educator ........................41 GOBÍNIADATT AO ATBBIOS ........................... 41 BARDDONIAETH. ««Dyrchafa dy lef." Gatì'Anelyf...............41 Y wraig weddw a'r ddwy hatling. Gan Cynnogfrawd..........................................41 Bedydd. Gan Machraeth Môn..................42 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GotfGL GBNADOL,— Ymosodiad a llwyddiant Cristionogaeth...... 42 Y Genadaeth yn China..............................43 Oynnadledd y Bedyddwyr brodorol yn Bacfcergunge..........................................43 Bedydd yn Simla.......................................44 Hanbsiow Cifabtodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................44 Bbdtddiadatt.............................................44 Mabwgobpa,— Mrs. Jane Roberts, Ormonde House, Llan- gollen ...................................................44 Mr. Thomas Hopkin Rèes, Glynnedd .........46 Mrs. Margaret Èdwards, Lodge, Brymbo ... 46 Mrs. Lucy Johnston, Camberwell, Úundain 46 Mr. Evan Griffith, Talybont .....................46 Adolxgiad x Mis,— Y ddadl ar Araeth y Frenines..................47 Treulion y rhyfel yn Afghanistan...............47 Y cwestiwn Dwyreiniol..............................48 Deddf y meistr a'r gweithiwr.......N............48 Ambîwi aethatt, — Archwiliadau newyddion...........................48 Cymdeithas Genadol Gartrefol Dinbych, Fflint, a Meirion.........,.........«...............48 MAjsrcoir ...................................................48 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangotten. Esboniad ar y "Testament Newydd."] GAN T PAEOH. B. BLLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Ctî'BOl I.—Sheets, 6s. 9e......Cloth, 8s. 6e......Persian Calf, lOs. 6c. " II.~- " k6s.6o ...... " 8s.6o...... " " lOs. 6c. " III.— Copy cyflawn 7s. 3e...... " 9s. Oc Hs. Oc. lp. Os. 6c...... " lp. 6s. Oc lp. 12s. Oc. Y mae yn dda genym allu hysbysu fod amryw 0 Ddosbarthwyr y Gbeai a'r Athbaw wedi cychwyn | CL17BIÌ1.17 tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn dull hollol I esmwytn. Galwn sylw ein Dosbarthwyr, Arolygwyr ein bysgolion Sabbathol, a chyfeillion ereill, at y priodoldeb iddynt ffurfio CLÜBIÁU at yr ESBONIAD, yn y Ueoeddhyny nad ydynt wedi eu 1 sefydlu yn barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, gan fod yr Esboniad y gwerthfawr-1 ocaf a feddwn. Bhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r utí modd i Ddosbarthwyr He na byddo Clubiau. Dysgwylir tâlyn mhob amgylchiad gyda'r archebion. .• j Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Persian | Calf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R " ATHRAW," GA2Î W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.