Skip to main content

Cyf. xx: P* IONÂWH, 1881. CAMY8 VI AILWH 01 DDIffl YM ERBYN Y CWIRIOMEDÜ, OND DROS Y GW!RIOWEDÖ."-PAUL. TRAETHOH&U» Un o Ddaratnegrion Gan y Parcb. O. Wa Gwely y Pêrlýsiau. Eglwys y Bedyddwj Dewi Bach Tretn ar y byd. Gan '. rys em Jatnes R. R. Wj Staylij W^^ ''•'■■■"'■■ Y flwyddyn ddyfodol ynnèi ' Gan y diweddar Barch. J. H. Eintôn, M. A 12 Cardinal Wolsey. GanH ........................14 ADOLYOIAD x Wasb,-- Buddygoliaeth y groes.......:......................15 Y Pwlpud yn Bethania.................i...........16 Casseli's Illustrated Altnanack for 1881 ......17 The Golden Mark........IJ*^„„*~~J.ÙÚüìMM. GorrMADAu ac Atbbioẅ" BARDDONIAETH. " Yr hvra a'i bradychodd ef." Gan Hywel Ci-rnyro.................................................. 17 "Byẃha dy waith." Gan Ànthropos .........18 Englyn darluniadol o'r Hydref. Gan Rhudd- Jryn......................................................18 Y wyrth yn Nain. Gan D. M. Jones ........18 Duw. Uan Mcudwy Gwent ........................18 IAD. aeth y Parch. J. Rees. Gah y Parcb. ^Êwis................................................1 Y gard%r. Gan E. Talfryn Jones............ 1 ON CREFYDDOL A GWLADOL. »or. Genadoi.,— . dion er daioni yn India................~ 19 ídaeth y Bedyddwyr yn Cenlral Ceylon. 20 Newyddion o Genadaeth Congo....,.............20 Hanbsion Cipabbodydd,— Cyfarfod Chwarterol Dinbych, &e...............20 Llangollen................................................21 Caergybi...................................................2r Llanrhaiadr............................................. 21 ....................5..............21 A»öi$3rîjr$" Mis,-f. s, Athrawon ein Colegau..............................21 Addysg ganölraddol ac uwchraddol yn Nghymru .................................,...........22 Y Parch. Hugh Stowell Brown..................23 AMBrWIAEIHAD,— Y flwyddyn 1880 .......................................2? Mawiow................................................... 24 OYPROL LV. YR ATHBAW: AT WASANAETH YSGOLION SABBATHOL Y .BEBYDDWYR, AM 188.1. DAff OESGIAEÇH Y Parchedigion H. Wiíliams, E. fìoberts, a C.< Davìes. .- ih; Cynnwysa yn fisol Draethodau, Cerddoriaeth y Sol-fa, Congl yr Adroddwr, Congl y Plant gyda Darluniau, Adolygiad y Wasg, Barddoniaeth, Cofhodion yr Ysgol Sabbathol, Amrywiaethau, I Gofyniadau ac Atebion, Manion, &c. » •* ' " « . I Y mae yr Athbaw wedi byw am 54 o flynyddoedd, ac yn y eyfnod hwnw wedi gweled cyfodiad a chwymp Uiaws o gydymgeiswyr. Yr ydym yn ewbl gredu fod m»y o anghen am wasanaettí yr!, Athbaw yn ein plith yn awr nag erioed. Dylai ei gylchrediad am 1881 íjfo dros ugain mil. Bydded-i||!l| l!| i bawb sydd yn caru llwyddiant yr Ysgolheigion yn ein hysgolion Satìtathol, ein cynnortbwyo i " sicrhau y nifer uchod o Dderbynwyr, yna dyblir defnyddioldeb yr Athbaw, a tìaw yn allu nerthol | i wneyd llawer iawn mwy o ddaioni, CYNNWYSIAD ATHRAW IONAWR, 1881. TitASTHODAtr,—Yr Ardd Flodau. Dýlanwad iaith ac arferion tenluaidd ar foesau yr oes sydd yn codi. Adgofion am yr ben âdaear. Cowss yb Adboddwb,—Holwyddoreg ar Wyrthiau trwy Weision Duw. Cohgü y Plaot,—Gynpwti neu Gynesh.—Dabmht. Byddwch yn rhywun. Anianyddiaeth y Beibl.—Daelto. CriS0»yn yr Ardd. W. Hunten y mertbyr ieuanc. Dan gysgod pren y bywyd. CbrdDOBIABIH ISU^': -*ABDDOinABm- Coînodiow YB TSGOl Sabbathol. Goiihiadad A0 Atebion. Mabioit. jT ~? Doöbamiwyr yn eisieu lle nad oes rhai. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD.YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.