Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2£c.; Catechism y Bedyddwyr, pris l£c. Cyf. XXIX. Rhif 348. Y GREAL. RHAGFYR, 1880. CAHYS Nl AU.WH Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIMOKEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Crist a'r Ysgrythyrau. Gan y Parch. R. Thomas................................................265 Gwely y Pûrlysiau. Gan R. R. W............2G8 Eerlwys v Bedyddwyr yn Staylittle. Gau DewiBach ..........................................2fi9 Gostyngeiddrwydd. Gan D. D..................273 Can'mlwyddiaoth yr ysgol Sul. Gan Ap Rhys ...................................................273 Byrdra bywyd. Gan Thonias Jones.........275 Pwysigrwydd ac eíloithioldeb yr ysgol Sabbathol. Gan R. W. Williams......... 276 Adolygiad t Wasg,— Is Life worth Living? ..................... HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Y Gymdeithas Genadol Eglwysig ............ 281 Cymdeithas Genadol Llundain.................. 281 Hanesion Cyeaefodtdd,— Libanus, Cwmbwrla, Abertawy ...............282 Cyfarfod Cbwarterol Mynwy.....................282 Athrofa Hwlffordd....................................283 Bedtddiadaii ..........................................283 Genedigaethau 283 ..................278 BARDDONIAETH. Y goleudy. Gan Machraeth M6n .........280 Cwyn yr eceth amddifad. Gan Meudwy Gwent...................................................280 Y bradwr. Gan Ioan Eifion.....................280 Gweddi am obaith. Gan Creigfryn .........280 Beddargraíf y diweddar Barch. R.Williams, Hengoed. Gan Meudwy Gwent............280 Beddargraff Mr. Rowland Owen. Gan Machraeth Môn....................................280 Maewgoita,— Mr. Evan Hughes, Rhyl...........................283 Mr. Hugh Jones, Penybryn .....................283 John Williams, North Hill St., Lerpwl......283 Adoltgiad s Mis,— Athrofa Pontypwl....................................284 Syr Alesander Cockbum ........................285 AMET WIABTHAtT, — Cymdeithas Ddirwestol Bodyddwyr Cymru 285 Yr wythnos o weddio..............................286 Manion...................................................287 Y Otnnwysiad.......................................287 OYFROL LV. lilliL00 ii AT WASANABTH YSGOLION SABBATHOL Y BEDYDDWYR, AM 1881. DAN OLYGIAETH Y Parchedigion H. Wiliiams, E. Roberfs, a C. Davies. Cynnwysa yn fisol Draothodau, Cerddoriaeth y Sol-fa, Congl yr Adroddwr, Congl y Plant gyda Darluniau, Adolygiad y Wasg, Barddoniaeth, Cofnodion yr Ysgol Sabbathol, Amrywiaethau, Gofyniadau ac Atebion, Manion, &c. Y mae yr Athbaw wedi byw am 54 o fiynyddoedd, ac yn y cyfnod hwnw wedi gweled cyfodiad a chwymp lliaws o gydymgeiswyr. Yr ydym yn cwbl gredu fod mwy o anghen am wasanaeth yr Athbaw yn ein plith yn awr nag erioed. Dylai ei gylchrediad am 1881 rifo dros ugain mil. Bydded i bawb sydd yn caru llwyddiant yr Ysgolheigion yn ein hysgolion Sabbathol, ein cynnorthwyo i sicrhau y nifer uchod o Dderbynwyr, yna dyblir defnyddioldeb yr Athbaw, a daw yn allu northol i wneyd llawer iawn mwy o ddaioni. "TYST," Y "GREAL," a'b "ATHEAW." DALIER SYLW. Gwerthir y Cyfrolau canlynol am y mis hwn yn unig am y prisoedd gostyngol canlynol:— s. o. I Y Tyst am 1847, 1848, 1850, y gyfrol ..._.............................................................................. 1 6 Y Gbeal am 1854, 1856, 1864, 1868, 1869, 1871, 1872, 1875, 1876,1878, y gyfrol .................. 1 6 Yb Athbaw am 1855, 1856, 1857, 1860, 1861, 1863,1864,1878,1879, y gyfrol............................ 0 0 Ar ol y mi8 hwn eu pris fydd, y Tyst, 3s.; y Gbeal, 3s-; a'r Athbaw, ls. y gyfrol. Nidoesondj ychydig ar law. Telerau, blaendâl. Anfoner pob archebion at y Cyhoeddwr—Mr. W. WilUams, 3, JReyent Street, Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDPA Y «'GREAL» A'R " ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Llyfr B—I——— A, 13, C, y dwsin, 4^c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant,