Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2£c; Catechism y Bedyddwyr, pris Ijc Cyf. XXIX. Rhif 347. fcSI «8 (3 C3 I- Y GREAL. TACHWEDD, 1880. "CAMYS Nl ALLWM NÍDDÌMTtTERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. Amynedd. Gan Meudwy Gwent ............258 TRAETHODAU, &c. Syniadau y Bedyddwyr am natur eglwys, "yii ngwyr.eb cyfeiliornadau yr oes. Gan y Parch. J. A. Morris ...........................241 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W............248 Wilhátn Jay ar 3arn. xvii. 13. Cyf- gan Robortson..........................................219 Taith yr Israeliaid o'r Aipht i Ganaan. Gan Moses, sef Richard Jones ...............249 Hynafiaethau,— Llwon. Gan Robertson...........................254. Adolygiad y Wasg,— Perygl Gwrtbgiliad.................................255 Joh'n Ploughman's Talk...........................255 Seren Gomer............................................. 255 Y Gyfbaith,— Act i ddiwygio Deddfau y Claddedigaeth- au, Medi 7fed, 1880 ..............................235 BARDDONIAETH. Erayn ar Fedydd. Gan H. Cernyw Will- iams ...................................................258 Yramddifad. Gan Morlanydd ...............258 Annerchiad ymadawol Ceulanydd. Gan W. G. 0................................................ 258 ^i -i; HANESON CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi, Genadoi.,— Cyfarfod mawr Cenadol Llundain ............259 Hanesiun C^îarfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn ..........,.............260 Cyfarfod Ohwarterol Arfon .....................261 Cyfarfod Uhwarterol sir Benfro..................261 Corwen...................................................261 Gerazim, ger Llandudoch........................261 Tyddynshôn.............................................262 Llíingernyw.............................................262 Bedyddiadau ..........................................262 Genedigaethau.......................................262 Mabwgoffa,— John Evans, Dowlais .............................. 262 Y Parch. W. M. Lewis, M.A., Pontypwl ... 263 Sarah Pierce, Dolywern..........................263 Adolygiad y Mis,— Y ddau Fyfyriwr....................................263 Cyfraith y Mynwentydd...........................264 M.inion.......................................►.......... 264 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, %c, Llangollen. Esboniad ar y "Testamcnt Newydd." GAN T PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c " II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc Copy cyflawn " lp. Os. 6c...... " lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc CYFROL I. MATTHEW—IOAN. peis 6s. 9c. PRIS 3c. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " vi.l3—x. 25. PRIS 6C. Y RHAN. 3. Mat. x. 26-xvii. 13. 4. " xvii. 14—xxiv. 23. 6. " xxiv. 24-Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Lnc iii. 29. 8. Luc üi. 30—xi. 32. 9. " xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioan i. 51. 11. Ioani. 51—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xii. 11—xviii. 7. PRIS 9c. Y RHAN. 14. loan xviii. 8—xxi. 25. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris 6s. 6c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv. 33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xviii. 23. 19. " xviii. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviü. 31. 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v. 5—x. 4. 23. " x.4-lCor. i.30. 24. 1 Cor. i. 30—x. 20. 25. " x. 20—xvi. 4. 26. " xvi. 5—2 Cor. x. 7 27. 2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. pris 7s. 3c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29. Eph. i—Pbil. ii. 12. 30.Phil. ii.l3-lThes.v.ll 81.1 Thes. v. 11—2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13-Hob. iii. 18. 33. Heb. iii. 19-xi. 10. 34. " xi. 16—Iago v. 19. 35. Iago v. 20—1 Ioan. 36. 1 Ioan i—Iudas 25. 37. Rhagarweiniadi'rDad 38. Cyfieithiad o'r Dad. 39. Dad. i—iii. 40. " iv—xiii.l5. PRIS 9C Y RHAN. 41. " xiii. 16—xxii. 21. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Llyfr A, B, C, y dwsin, 4|c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s.