Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2£c; Catechism y Bedyddwyr, pris l£c P i £ 5 2 ö 8 ö ìS GS jf ! ■';' i ; . o ; tfl c S ' 1 '"i ■ : ! ä — h* b>a 1,1 ■ sS 2 '■ r — a •'' ' Rhif 34g. Y GEEAL. HYDIIEF, 1880. "CANYS Nl ALLWN Nl ODIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Y pwys o feithrin crefydd borsonol. Gan y Parch. T. Lewis.................................217 Gwoly y PGrlysiau. Gan R. R. W............221 Taith yr Israeiiaid o'r Aipht i Ganaan ...... 222 Eglwys y Bedyddwyr yn Staylittle. Gan Dewi Bach ..........................................22G Adolygiad y Wasg,— The Apostle Paul's Meat Argument .........230 Cofiant y Parch. J. Prichard, D.D., Llan- gollon...................................................231 BARDDONIAETH. Marwolaeth Abel. Gan y diweddar Ior- werth Goes Hir ....................................232 Elfenau llwyddiant. Gan Charles Davies... 233 Cydwybod. Gan Machraeth Môn ............233 Yrentys. Gan Machraeth Môn ...............233 HANESON CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GeNADOI,— Protestaniaeth yn Italy ...........................231 Hanesion Cyfaefodydd,— Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bych ...................................................235 Penarth, ger Caerdydd...........................236 Hebron, Caergybi....................................236 Bedyddiadau 236 Peiodasatj................................................236 Mabwgoffa,— Maria Roberts, Cefn mawr........................236 Mrs. Jane Roberts, Rock Terrace, Blaenau, Festiniog ............................................237 Mrs. Edwards, Brynsaithmarchog, Pandy'r Oapel...................................................237 Adoiygiad y Mis,— Beth am Ffrainc?....................................239 Addysg yn Nghymru, a hawliau yr ym- neülduwyr.—CynnadleddAberystwyth... 240 Manion . 240 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, íçc, Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PAítCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Gloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. « n.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... •< " lOs. 6c. «i ni.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc Copy cyflawn " lp- 0s. 6c...... " lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pris 6s. 9c CYFROL II. ACTAU-2 COR. pris 6s. 6c. PEIS 3c. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " Ti. 13—x. 25. PRIS 6C. Y RHAN. 3. Mat. x. 26—xtü. 13. 4. " xtü. 14—xxìt. 23. 5. " xxìt. 24 —Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Luc iii. 29. 8. Luc iii. 30-xi. 32. 9. " xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioani. 51. 11. Ioani. 51-tì. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xii. 11—îtüì. 7. PRIS 9c. Y RHAN. 14. Ioan XTÜi. 8—xxi. 25. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—ìt. 33. 16. " ìt. 33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xtìü. 23. 19. " xviii. 23—xxt. 7. 20. " xxt. 7—xxtüì. 31. 21.Rhuf. i—t. 5. 22. " t. 5—x. 4. 23. " x. 4-1 Cor. i. 30. 24. 1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x. 20—xtì. 4. 26. " xtì. 5—2 Cor. x. 7, 27. 2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. pris 7s. 3c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—tì. 18. 29. Eph. i—Phil. ii. 12. 30.Phil. ii.l3-lThes.v.ll 31.1 Thes. v. 11-2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim.ii. 13-Hob.iii. 18. 33. Heb. ìii. 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago t. 19. 35. lagOT. 20-lloan. 36. 1 Ioan i—ludas 25. 37. Rhagarweiniadi'rDad. 38. Cyfieithiad o'r Dad. 39. Dad. i—iii. 40. " ÌT-xni.l5. PRIS 9C. Y RHAN. 41. " xiii. 16—xxii. 21. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Llyfr A, B, C, y dwsin, 4^c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s,