Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c» gyda'r Post, 2§c; Catechism y Bedyddwyr, pris l^c 5-2 5S Cyf. XXIX Y GREAL. MEDI, 1880. "CANYS Nl ALLWN lí! ODÌM YN ERSYN Y GWiRICHEDD, OHD DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Canmlwyddiaeth yr Ysgol Sul. Gan y Parch. W. Jones....................................193 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W............. 197 Meddyliau am Grist. Gan Carl...............198 Dyfyniadau o Goflant Dr. Prichard............200 Bedydd yn blaonori swper yr Arglwydd. Gan R. R. W.......................................202 Holwyddorecr ar Rhuf. vi. Gan y Parch. G. R. Jonos ..........................................203 GOHEBIAETH,— Pregethwyr cynnorthwyol........................207 HSIT AFI A3CT h a v,— Edward Samuel yn cyflwyno ei lyfr .........207 Adgi.tgiad t Wasg,— Undeb Cristionogol .................................208 Pregeth ganmlwyddol yr Ysgol Sabbathol. 208 BARDDONIAETH. Hyder yn Suw Rhagluniaeth. Gan E. Creigfryn Edwards ..............................208 Mat. vii. 24. 27., a Luc vi. 47.49. Gan Ithel 209 Rhinwedd y gwaed. Gan E. Wyn o Wyrfai 2»9 Bedydd. Gan D. M. Jones .....................209 Y pwlpud Cy mreig. Gan Ap Cyffln .........209 Lucy. Gan Carn Ifan..............................209 HANESION CREFYDDOL A GW LADOL. Y Gowgl Gbwadol,— Y diweddar John Landels........................210 Newyddion o Japan.................................210 Y gwaith yn Italy....................................210 Llais o China ..........................................211 HANBSION CîFABFODTDD,— Cyfarfod blynyddol Pwyllgor Cymdeithas Genadol Gartrefol Dinbych, &o...............211 Undeb Bedyddwyr Cymru........................212 Pandy'rCapel..........................................213 Cyfarfod Cymdeithas Genadol Gartrefol sir Benfro..........................................214 bhdi-ddiadatj .............................,............ 214 Mabwgoffa,— Mr. EvanHughes, Nantyglo.......M............214 Adolygiad x Mis,— YGwyddelod ..........................................215 Yr Esgob Wordsworth..............................215 Ffrwgwd yn y Senedd..............................215 Yr Eisteddfod...................-.......................216 Mamiow..................................................216 Y BEDYDDWYR A'R TAENELLWYR. Llyfr Newydd, yn cynnwys Yr Anwiredd yn cael ei Ddynoethi a'r Gwirionedd yn cael ei Egluro. Pris \s. Y mae y Llyfr hwn yn awr wedi ddyfod allan o'r wasg. At yr orders ag wyf wedi eu cael yn barod, byddaf yn ddiolchgar i rhyw ddosbarthwr yn mhob un o'n heglwysi, &c, i anfon am y nifer n fyddant yn ymofyn, gyda blaendâl, gan y bydd yn rhaid talu i'r Argraffwr yn union. Rhoddir y seithfed yn rhad i bob un a ofalo am yr enwau a'r urian. Carwyf gael yr orders a'r arian mor fuan ag a ellir. Pob arian am ddau Lyfr, ac i fyny, trwy P. 0. Orders, taledig i mi yn Post Office Neath, ac address eglur pa fodd i mi anfon y llyfrau. Dealler y bydd nrders am 6, 12,18, *C, yn fantais fawr, er anfon y seithfed gyda phob chwec'h. BENJAMIN EYANS, Baptist Minister, Neath. Yn awr yn barod, ail argraffiad, pris 6ch., HOLWYDDOREG AR "HANESIAETH Y BEIBL," Yn cynnwys yr Hen Destament a'r Newydd; at wasanaeth yr ysgolion Sabbathol. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERYNARFON. Telerau, blaendal; y seithfed i ddosbarthwyr, a'r elw arferol i lyfrwerthwyr. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr. " Defnyddier ef yn helaeth mewn ysgolion a theuluoedd, ac nis gall lai na gwneuthur dirfawr les."—Yk Athbaw. " Gallwn yn galonog ei gymmeradwyo fel llyfr gwir werthfawr i'n hysgolion Sul."—Seren Cymru. "Carem ei weled mewn ymarferiad yn nbeuluoedd yn gystal ag yn ysgolion Sabbathol ein gwlad."—Yr Herald Cymraeg. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «' GREAL^ A'R " ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Idyfr A, B, C, y dwsin, 4£c; Llyfr y Doabarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr A.il Ddosbarth, y cant,