Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2£c; Catechism y Bedyddwyr, pris l\c. %r\ Pn K © N « •5-3 1 ° s^ ■k Cyf. XXIX. Rhif 344. Y GREAL. AWST, 1880. "CANYS III ALLWH Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIÜNEDD, OND DROS Y GWIMONEDD. -?aUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Cofiant y Parch. W. R. Ambrose, Talysarn. Gan y Parch. A. Williams.....................169 Swper yr Arglwydd. Gan R. R. W.........174 Y tri Thyst. Gan y Parch. L. M. Roberts, M.A......................................................175 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W.............178 Eglwys y Bedyddwyr yn Staylittle. Gan Bewi Bach.............................................179 Canmlwyddiaeth yr ysgol Sul. Gan y Parch. H. C. WiUiams.—.....................182 GOHBBIAETH,— | Bedyddwyr Llanuwchllyn........................183 •ADOI/TGTAT) t Wasg,— Llyfr ar Pedydd.......................................183 Holwyddoreg ar y Prophwyd Jonah......... 1S4 GoFTlflADAÜ AO AlEBIOlT........................... 184 BABDDONIAETH. Gwely cystudd. Gan Ap Cyffln...............184 Y duwiol yn marw. Gan Morlanydd ......185 Yr anffyddiwr jrn marw. Gan R. Moirion. 185 Ar ol Mr. Roberts, Rhuthyn. GánP. Evans 185 BeddargraffT. Jones. Gan Cyffîn a Hughes 185 Beddargraff Mr. D. J. Williams. Gan I. D. 185 Elias y Thesbiad. Gan R. M. Prancis......185 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoifGi. GewadoIi....................................186 Hasesion Ctfabfodtdd,— Cymmanfa Môn........,..............................187 Bethania, Aberteifi .....:...........................188 Pontn ewydd, ger Llannefydd ..................188 Llannefydd......................«,....................188 Heol y Castell, Llangollen........................188 Bbdtddiadatj..........,\V..v:........................ 189 Maewgoi'ía,— Daniel Davies, Treforris...........................189 Mrs. Catherine Jones, Portdinorwic.........190 Catherine Thomas, Brynsiencyn........,......190 Adoltgiad t Mis,— Y Senedd....................„..........................191 MamSkobeleff.......................................191 Prifysgol i Lerpwl..........h........................192 Anwybodaotli Careifion...........................192 MAiraoir...........................'...:....................192 Cyfrifon Trysorydd Cymmanfa Dinbych, &o 192 Esboniad ar y "Testamení Newydd.") GAN Y PARCH. E. ELLIS, (CYNDDELW). PBISOEDD. Cyfboi I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " IL— •« 6s. 6c...... " 8s. 6c...... «« «' lOs. 6c. « III.— «« 7s. 3c...... «« 9s. Oc...... «« «« lls. Oc. Copy cyflawn " lp. 0s. 6c .., lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. Y mae yn dda genym allu hysbysu fod amryw o Ddosbarthwyr y Gbbal a'r Athbaw wedi cychwyn tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn dull hollol esmwyth. Galwu sylw ein Dosbarthwyr, Arolygwyr ein hysgohon Sabbathol, a chyfeillion ereül, at y priodoldeb iddynt ffurfio CLUBIAU at yr ESBONIAD, yn y lleoedd hyny nad ydynt wedi eu sefydlu yn barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, gan fod yr Esboniad y gwerthfawr- ocaf a feddwn. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a*r un modd i Ddosbarthwyr lle na byddo Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a r lleill yn y Fersian | Calf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. fl^0 DALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. W/LUAMS, Printer, &G., Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. III iT Llyfr A, B, C, y dwsin, 4^.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Aü Ddosbarŵ' y °an ,