Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2Jc; Catechism y Bedyddwyr, pris l£c. llMH—IIIMHHII ■■IMIBIIMIII ■!■!!■ ■■■■■■!■--"~1ll..........■!!■■ IIMinni------ II ------...........I •S3 Itf ì' ìl »ll N-l iiuiiüii ■r 181 Uiii;,; íî, i :'ü: Jl I II Cyf. XXIX. Rhif 343. Y GEEAL. GORPHENAF, 1880. "CANYS III AILWN Hl ODIM ŸH ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDB."-PAUl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Crist yn ei berthynas á'i frodyr yn ol y cnawd. Gan y Parch. 0. Davios............145 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W.............149 Prejreth a draddodwyd i fyfyrwyr Ponty. pwl, Mai 18fed. Gan y Parch. A. í. Parry 160 Nis gallaf dori'r Sabbath ........................ 153 Prophwyd. Gan y Parch. A. Williams......155 ADoiyGiAD x Waso,— The Holy Bible.....................................À169 BARDDONIAETH. • Esgyniad Crist. Gan Ap Ellis..................169 I Mr. W. Jones. Gan Llwydiarth Môn ... 160 Cydymdeimlad â'r weddw yn ei hadfyd. Gan Andreas o Pôn..............................160 Yr enfys. Gan Gwilym Glan Ifan............160 Beddargraff Mr. R. Owen. Gan M. Môn... 160 HANESION OREFYDDOL A GWXADOL. Y Gongl Gbnadol,— Beth ydymni i*w wneyd?........................16i Pabeth a wnaeth Duw?...........................161 Yr eisiou ................................................161 Yrun gallu cymhelloì..............................161 Diffyg amynedd.......................................162 Pwy sy'n dirmygu'r Genadaetb? ............162 Hahesion Cspabjodtdd,— Cymmanfa Mynwy ..........„.....................162 Yr Hen Gymmanfa.......................,.........163 Cymmanfa Brycheiniog...........................163 Cymmanfa Dinbych, Filint, a Meirion......163 Cymmanfa Arfon ....................................164 Aberteifl ................................................166 Llannefydd.............................................166 ...............................166 Bedîtddiadatj m.............................. Mabwgoffa,— William Roberts.......................................166 Adolygiad z Mis,— Cynnadledd Berlin .................................167 Bradlauffh a'r Senedd..............................167 Dewisiad lleol..........................................)m Dadarfogaeth Ewropiaidd.........«.............168 Esboniad ar y "Testament Newydd."| GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PHISOEDD. Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, 10s. 6c « II.— •« 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c « III.— " 7s. 3c...... «« 9s. Oc...... '« . «< lls. Oc Copy cyflawn " lp. ûs. 6c " Ip. 6s. Oc M lp. 12s. Oc Y mae yn dda genym allu bysbysu fod amryw o Ddosbarthwyr y Gbbal a'r Athbàw wedi oyohwyn GUITBIAIT tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn dull hollol esmwyth. Galwn sylw ein Dosbarthwyr, Arolygwyr ein hysgolion Sabbathol, a chyfeillion ereill, at y priodoldeb iadynt ffurflo CLUBIAU at yr ESBONIAD, yn y lleoedd hyny nad ydynt wedi eu sefydlu yn barod, a chredwn y llwyddant yn eu hymdrechion, gan fod yr Esboniad y gwerthfawr-1 ocaf a feddwn. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r un modd i Ddosbarthwyr lle na byddo Cluoiau. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r archebion. Y mae y cyfrolau wedi eu rhwymo yn gryf a hardd, rhai mewn Blue Cloth da, a'r lleill yn y Persian C'alf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. I^ DALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, I yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, PHnter, éc, Llarigollen. LLANGOLLEN: ARGRAPFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHllAW,'» GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. aj tr LlTfr A, B, C, y dwsin, 4JC.; Uy{t y Dosbarth Cyntaf, y caut, 8s.; yr Ail Ddosbaith, y cant, 8«.