Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c» gyda'r Post, 2£c; Catechism.y Bedyddwyr, pris l|c i|i: Cyf. XXIX. Rhif 342. Y GEEAL. MEHEFIN, 1880. " CAHYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIOHEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Perffeithrwydd moesol. Gan Weinidog o WladySaeson ....................................121 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W.............127 Bedyddwyr Llanuwchllyn. Gan Edward Edwards .............................................128 Rhesymau dros fod yn Fedyddiwr. Gan " Bedyddiwr o Galon," sef y diweddar Dafydd Stephens .................................129 Bdifeirwch. Gan Rhydwen.....................13* Adoltgiad t Wasg,— Pregethau .............................................135 BARDDONIAETH. " Tyred gyda ni, a gwnawn ddaioni i ti." Gan Ifan Dafis.......................................136 Grasnsau y Cristion,—ffydd, gobaith, a chariad. Gan Dewi Bach.....................136 Ar ddyfodiad y Parch. L. M. Roberts, M. A., i gymmeryd gofal eglwys y Bedyddwyr yn Glynceiriog. Gan E. Ffraid Phillips. 136 Merch Herodias. Gan Ieuan Dwyfach......136 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohgl Genadol,— India......................................................137 China......................................................138 Hanbsion Ctfabfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn ................-......138 Cyfarfod Chwarterol Bedyddwyr Mor- ganwg................................................138 Cynwyd...................................................139 Bedtddiadau..........................................139 Mabwgoita,— Seionyn galaru.....................«................139 Margaret Powell.......................................140 Morris Roberts .......................................140 Harriett Williams, Llanllyfni ..................141 Y Parch. E. Evans, Dowlais.....................142 Adoltgud t Mis,— Yr etholiad diweddaf yn ei berthynas â'r darllawyr a'r tafarnwyr........................142 Mr. Bradlaugh a Thŷ y Cyffredin...............143 Araeth y Freninos....................................143 Prif swyddogion y llywodraeth a'u cyflog- au, &c..................................................144 Manioit..................................................144 Y LLYFE, TONAU AC EMYNAU. Gair at yr eglwysi yn gyffredinol, ac at Weinidogion a Chenadon yr eglwysi yn Nghymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion, yn neillduol. F2? yr hysbyswyd er's amser maith bellach, yr ydym wedi bod ar waith yn parotoi Llyfr Tônau I ac Emynau at wasanaeth yr ecwad yn Nghymru. Cwynid yn dra ohyílredinol am rywbeth o'r fath, a chawsom ninnau annogaetbau lawer i ymgymmeryd à'r gorchwyl. Yn ngwyneb hyn, penderfynasom wneyd ein gorou; ac y mae ein cynllun bellach wedi addfedu,—mae y casgliad o emynau yn barod er s cryn amser, a gellid cyhoeddi y cyfan heb fod yn faith. Dyma yr elfenau neillduol sydd yn y cynllun:— 1. Cynnwysa y casgliad 800 0 emynau, yn cynnwys hufen awenyddiaeth gyssegredig hen ál diweddar. Mae y tônau wedi eu casglu 0 bob maes cyrhaeddadwy, yn enwedig o blith hen alawon j cyssegredig y Cymry. Gofalir na cha yr un dôn le yn y llyfr, ond y cyfryw ag sydd eisioes wedi profi ei hawl i fyw, yn y ffaith ei bod yn boblogaidd yn awr neu wedi bod felly. 2. Mae trefniant y tônau yn fesurol, hyny yw, yr holl dônau, dyweder ar y mesur cyffredin, gyda'u gilydd, ac felly yr holl fesurau ereill. Mae trefniant yr emynau yn dertynol, hyny yw, yr holl emynau ar y gwahanol bynciau yn cael eu gosod gyda'u gilydd. Ni wnai cymmysgu mesurau I mo'r tro yn y tônau; ac y mae yn anfantais ddirfawr i'r gweiniäog, neu pwy bynag fo yn chwilio | am emyn, fod yr emynau wedi eu gosod yn ol y mesurau, ac nid yn ol y pynciau. Dylai llyfr hymnau fod yn addysgol yn gystal ag yn gymhorth i'r mawl. Osgoir yr anhawsderau hyn, a sicrheir y fantais o gael y dôn a'r emyn bwrpasol ar gyfer eu gilydd, drwy fabwysiadu y cynllun Ysgotaidd, a gadael y dalenau yn doredig drwy eu canol, er wedi eu cydrwymo. 3. Rhoddir rhif yr emynau uwch ben y dôn, a rhif y tônau uwch ben yr emyn, cyfaddas y naill i'r llall. Rhoddir hefyd exprestion markt gyferbyn â phob llinnell fo yn galw am danynt, neu argreffir y llinnellau mewn llythyrenau gwahanol, er mwyn dynodi y mynegiant priodol. Yn awr, yr ydym ni yn barod i gyfiwyno ein casgliadau i Gymmanfa Dinbych, Ffiint, a Moirion, 08 bydd y Gymmanfa uchod, drwy ei chenadon, yn penderfynu eu mabwysiadu, fel y bo yr holí elw yn cael ei drosglwyddo i drysorfa y Genadaeth (Jartrefol, hyd nes y byddo Undeb Bedyddwyr Cymru yn cymmeryd y mater mewn llaw. Diolchwn yn gynhes am y lliaws llythyrau cefnogol a dderbyniasom o wahanol barthau y| dy wysogaeth. Esgusoded y cyfeillion ni nas gallasem eu hateb oll. Yr eiddoch yn ffyddlon, GETHIN DAVIES. H. C. WILLIAMS. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.