Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c» gyda'r Post, 2§c5 natecbism y Bedyddwyr, pris i|e. Cyf. XXIX. Y GEEAL. MAI, 1880. •'CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM UiIrBYnTgWIRÌoNEOD, 0N0 OROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Dyddiau y cread. Gan y Parch. H. 0. Williams ............................................. 97 Eglwys y Bedyddwyr yn Staylittle. Gan Dewi Bach ..........................................100 Ehesymaa dros fod yn Fedyddiwr. Gan " Bedyddiwr o Galon," set y diweddar Dafydd Stephens ................................. 102 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. B. W.............107 Gweddi denluaidd. Gan y Parch. John Hughes................................................108 Adolygiad y Wabö,— Y Llanc a'i Lwybr....................................112 Pwnc Ysgol ar " Hanes Aaron."...............112 Bedydd................................................... 112 Odlau PedrHir .......................................113 Gofyitiadat/ac Atebion...........................113 BARDDONIAETH. Y dysgyblion yn yr ystorm, a'r Iesu yn cysgu. Gan W. Williams, (Antlÿf.) ......113 Galareb. Gan Machraeth Môn ...............114 Y diweddar Ddr. Davies (TDyn DallJ. Gan Machraeth Môn....................................115 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Yr anwyl Alfred Saker ...........................115 Newyddion o'r Congo .............................. 115 Tystiolaeth Dr. ünderhill am Alfred Saker 115 Newyddion o lndia .................................U6 Hanesion Cteaebodydd,— Cyfarfod Chwarterol sir Benfro ...............116 Aberteifi...................................................117 Cyfarfod Chwarterol Arfon........................117 Bedyddiadau ..........................................117 Adolygiad T Mis,— Y frwydr fawr etholiadol a'i chanlyniadau 117 Marwolaeth Mr. Wright, A.S.................... 118 Mr. Gladstone yn Brifweinidog.................. 119 lorwcrlh Goes Hir ....................................U9 Ap Vychan wedi marw 1 ..........................120 Manion............................................ Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PHISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6e. « III— " 7s. 3c...... 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6c...... " Ip. 6s. Oc...... " " lp. 12s. Ôc Y mae yn dda genym allu hysbysu fod amryw o Ddosbarthwyr y Geeal a'r Atheaw wedi cychwyn j tuag at gael yr Esboniad, trwy ba rai y cynnorthwyir y derbynwyr i'w feddiannu mewn dull hollol esmwyth. Galwn sylw ein Dosbarthwyr, Arolvgwyr ein hysgolion Sabbathol, a chyfeillion ereill, at y priodoldeb iddynt ffurfio CLUBIAÚ at yr ESBONIAD, yn y lleoedd hyny nad ydynt wedi eu sefydlu yn barod, a chredwn y Uwyddani yn eu hymdrechion, gan fod yr Esboniad y gwerthfawr- ocaf a feddwn. Rhoddir y chweched yn rhad i bob Clwb, a'r un modd i Ddosbarthwyr lle na byddo Clubiau. Dysgwylir tâl yn mhob amgylchiad gyda'r gorobymynion. Y mae y eyfrolan wedi eu rhwyino yn gryi' a hardd, rhai mewn BlueCIoth da, a'r lleill yn y Persian Calf goreu, gyda bevelled boards a marble edges, a byddant yn addurn i unrhyw lyfrgell. tgg° D ALIER SYLW.—Anfbnir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Ojflcc Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHHAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Bí* A, B, C, y dwsin, 4^c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, tZ J? Ail ^osbarth, y cant, 8s