Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2§c; Catechism y Bedyddwyr, pns lac. 5! Cyp. XXIX. Rhip 340. Y GEEAL. EBRILL, 1880. "CANYS Nl ALLWH Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIQNEDD."-PAUL Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Y Groegiaid yn oeisio gweled yr Iesu. Gan y Parch. E. Davies.................................73 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W...............78 Rhesymau dros fod yn Fedyddiwr. Gan "Bedyddiwr o Galon," sef y diweddar Dafydd Stephens....................................78 Oriau hamddenol. Gan Delta ..................83 Yr anghenrheidrwydd am ddadguddiad gor- uwchnaturiol. Gan Mr. D. Powell .........84 CymdeithaB Genadol y Bedyddwyr. Gan R. Williams ..........................................88 Adot/sgiad x Wasg,— Seren Gomer........................................„......89 BARDDONIAETH. "Dod dy gleddyf yn y wain." Gan Meigant ................................................90 Deigryn ar farwolaeth Mr. W. Morris. Gan W. Thomas.............................................90 Y gôg. Gan Merfinian..............................90 Edith fach, merch Mr. William Jones, &c. Gan S. Daron Jones.................................90 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gbnadol,— Bywyd Oenadol yn China...........................91 Yr eglwys frodorol yn China .....................91 Y gwaith yn Baraset.................................91 HANESION ClíABEODYDD,— Llangollen................................................92 Athrofa y Bedyddwyr yn y Gogledd .........92 Ffiint.........................................................93 Gefailrhyd................................................93 Cyfarfod Chwarterol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion....................................93 Brynhafod ................................................94 Glynceiriog .............................................94 Horeb, Sciwen..........................................94 Bedyddiadad ..........................................94 Adoltgiad y Mis,— Yr etholiad cyffredinol ..............................94 Ambtwi aeth au, — Quinine Bitters Mr. Gwilym Evans, F.C.S... 95 Manion .......................................«..........»6 Esboniad ar y "Testament Newydd."| GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. « III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " « lls. Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6c " lp. 6s. Oc .. " lp. 12s. Oc. ^gr DALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILUAMS, Printer, &c, Uangollen. "CŶFRÒLAU O'R TYST~AiTgrÉÄL Y mae Cyfrolau o'r TYST ac o'r GREAL am y blynyddoedd canlynol ar werth yn Swyddfa'r Grkal, am ls. 6ch. y gyfrol. Anfonir hwy yn rhad trwy y llythyrdy ar dderbyniad blaendal:—Y TYST am 1847 a 1850. Y GREAL am 1854, 1856, 1864, 1865, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1876, a 1878. Nid oes ond ychydig o gopiau am rai o'r blynyddau uchod ar law. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GBBAL" A'R "ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS. l'lyfr A, B, C, y dwsin, %.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8fl.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s