Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c-> gyda'r Post, 2|c; Catechism y Bedyddwyr, pris l£c. 9« Cyf. XXIX. Y GREAL. MAWRTH, 1880. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ER8YN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. Gwylio mewn gweddi. Gan y Parch. R. Jones ................................................... 49 Yr anghenrheidrwydd am ddadguddiad gor- uwchnaturiol. Gan Mr. D. Powell .........51 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W...............64 Golygfeydd yn mywyd yr Apostol Paul. Gan O. D................................................54 Galwad ar Seion i ddefiro. Gan y diweddar Barch. J. Richards .................................57 Llythyr at gyfaill digrefydd ar y Pwysig- rwydd o dderbyn yCeidwad. Gan J.Evans 60 Y defnydd a wneir o hanes Abraham yn y Testament Newydd. Gan R. R. W.........63 BARDDONIAETH. Y gwanwyn. Gan D. Griffiths ..................66 Natur yn adgyfodi. Gan Dyfri Myrddin ... 66 Y dyn didwyli. Gan Dewi Barcer ............66 Ymgais i ddyhuddo teulu y diweddar T. Jefiries. Gan Henry Roberts ...............67 I Mrs. Ellis, Llanfaircaereinion. Gan Der- wenogacH ..........................................67 LLYFB, TONAU AC EMYNAU. Apeliad at Eglwysi Bedyddiedig Cymru. Fel y gwelir oddiwrth yr hysbysiad sydd wedi ymddangos yn ein rhifynan or's amryw fisoedd bellach, bwriadwn ddwyn allan LYFR TONAU AC EMYNAU at wasanaeth yr enwad. Clywid achwyn yn barhaus na buasai genym lyfr o'r fath, a dyna ein rheswm dros ymgymmeryd â'r gorchwyl. Gwir fod genym Lyfrau Tönau, ac Emynlyfrau ar wahan, pa rai a wnaethant wasanaeth ardderchog; ond credir heb geisio sarhau nac annghofio gwerth yr un o honynt, fod lle i fyned yn mlaen eto. Mae yr EMYNAU i'r llyfr uchod bellach wedi eu dethol, gan y bardd chwaethus y Parch. H. C. Williams, Corwen; ac y mae y detholiad wedi ennill cîmmbbadwtaeth uohel dynion galluog i farnu, y rhai a'i gwelsant. Mae llawer o'r TONAU hefyd wedi eu dethol; a gŵyr ein darllenwyr am allu a chwaeth y Prof. Davibs, Llangollen, i gyflawni y cyfry w waith. Bydd i'r Uyfr, os dygir ef ailan, fod ar gynllun y Caniedydd Ieuano, sef y Tônau ar hanner uchaf a'r Emynau ar hanner isaf y tudalenau; neu ar gynllun y llyfr Ysgotaidd, sef y dalenau wedi eu tori yn eu hanner, y Tônau ar un hanner a'r Emynau ar yr hanner arall, fel y gellir newid y Tônau ar yr Emynau yn ol chwaeth y cantorion. Dygir Argraffiad o'r ÎSMYNAU hefyd allan ar eu penau eu hunain. i^" Ond y cwestiwn ydy w, A ydym i byned tn mlaen ? Y mae hyny yn dibynu yn hollol ar lais yr eglwysi, a'u sylw dioed o'r apeliad hwn. Os ydynt am ein gwasanaeth yn nygiad allan y Uyfr uchod, yr hyn a fydd yn anturiaeth lled drom arnom, teimlir yn ddiolcbgar am air buan i'r perwyl hyny oddi wrthynt; ac os gwelir fod awydd yn y wlad am dano, eir yn mlaen ar unwaith gyda'r gwaith o'i ddwyn allan; os amgen, rhoddir y bwriad o'r neilldu. Gan mai gwasanaethu yr enwad yw ein hamcan, diolchir i'r eglwysi am wneyd sylw o'r cais hwn, a dadgan eu barn pa gynllun fydd y goreu ganddynt i'r Llyfr Tônau ac Emynau gael ei ddwyn allan, fel y Caniedtdd Ibuano, ynte fel y Uyfrau Ysgotaidd, ac anfon gair ar y mater i Mr. W. Williams, Publisher, Llangoilen, neu at un o'r Detholwyr. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goif gl Genadol,— Casgliadau at y Gymäeithas .....................67 Llais o Italy .............................................67 LlaisCymro o Calcutta..............................68 Cenadaeth Italy .......................................69 Hajtesion Ctfabeodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Môn...........................70 bed7ddiadau............................................. 70 Mabwgoppa,— Mrs. M. Price, Llansantffraid...................~ 71 AMBTWIABTHAU, — At Gymmanfa Dinbych, &c........................71 Ystadegaeth y Bedyddwyr........................72 Manion...............................................«. 72 IK Llyfr A, B, C, y dwsin, %.; Llyfr y Dosbartü Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s