Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2|ct CatechismyBedyddwyr, pris l*c s 2 K3 1i 5 «5 !■? - S> \C l-i ■I1 IL É! Cyf. XXIX. Rhif 338. Y GREAL. CHWEFROR, 1880. "CANYS Nl AUWN Nl DOIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAÜL. Y CYNNWYSIAD. TRABTHODAU, &c. Eglwys Crist: amcanion ei sefydliad yn y byd. Gan y Parch. J. W. Maurice .........25 Dewisiad Uyf rau. Gan Southey ...............31 Yranghenrheidrwyddam ddadguddiad gor- uwchnaturiol. Gan Mr. D. Powell ......... 32 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W"...............35 TüDAWOT T GOLYGYDD,— Ffydd a diwylliant....................................36 Oriau olaf dau ddyn mawr ........................37 GOHEBIAETH,— Dau o lythyrau yr Hen Gloddiwr ...............38 Adolygiad y Wasg,— Darlithiau ar Lyfr y Dadguddiad...............39 History of the Óld Association ......:...........41) Pryddest ar y Swyddyn 1878 .....................40 Areithfay Bedyddwyr..............................41 Llyfry Dosbarth Cyntaf...........................41 Gofyciadau ar Bph. i.................................41 Catechismy Plant...................-...............41 BARDDONIAETH. Galwad i'r winllan. Gan H. C. W Cysur y Cristion mewn gorthrymder, 41 Gan J. D.'Roberts.......................................41 Er hyn oll, a hyn oll. Cyf. gan Carn Ifan... 41 O'm cadair fraich. Cyf. gan Asaph Glyn Ebwy ...................................................42 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goiígl Geiîadol,— India Ddeheuol..........................................43 Japan ......................................................43 Crynhodeb................................................43 Haiíesioit Cyfabfodydd,— Bethesda, Arfon .......................................43 Capel newvdd y Wyddgrug......................44 Llansantöraid, Glyndyfrdwy.....................44 Bedyddiadau ..........................................44 Mabwgobfa,— Y Parch. John Jones, (Yr Hen Gloddiwr,j Llanberis ............................................. 45 Y Parch. H. C Howells, Clydach...............46 Adolygiad y Mis,— Gladstone a Stafford Northcote..................46 Cyfyngderyr Iwerddon..............................47 AMBYWIAETHAU, — Casgliad o amrywiaetb...............................48 Y diodty...........................................;.......48 Manion .......................................».......... 48 Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. B. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfrol L—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. .« H._ " 6s. 6c...... «« 8s. 6c...... '« « 10s. 6c. «« III.— «« 7s. 3c...... " 9s. Oc...... «« «' lls. Oc. Copy cyflawn " lp. Os. 6c «« lp. 6s. Oc .. " lp. I2s. Oc. tfê§* D ALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dùerbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen. The Crown Bible, with References and Nine Hundred lllustrations. To be completed in 20 monthly parts. Part 16 now ready, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Greographical, and Historical Description ofthe Chief Places of Interest in Great Britain. Part 16 now ready, price 7d. Cassell, Petter, § Galpin, London; and all BooJcsellers. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. ^lyfr A, B, C, y dwsin, 4JC.. Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Aü Ddosbarth, y cant, 8s