Skip to main content

ryẂoree'Titẅ , pris 2c, gyda'r Pöst, 2£c .; Catechismy Bedyddwyr, prÌ8 ijc. ■;i' ;: Cyf. x: // H] GREAL. IONAWR, 1880. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM VN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Trem ar hanes y Bedyddwyr mewn pregeth ar Salm cxxvi. 3. Qan y Parch. H. Jones, D.D............................................. 1 Gwely y PGrlysiau. Gan R. B. W............... 6 Adgofion yr Hen Gloddiwr ........................ 7 Gweddi yr Arglwydd. Gan B. R. W.......... 11 Sefyllfa isel masnach. Gan J. Roberts ...... 11 Adolygiad x Wasg,— Undeb Bedyddwyr Cymru a swydd Fynwy. 15 Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig am 1880 ... 16 GOFTOIADAU AC ATBBION ........................... 16 BARDDONIAETH. "Gwyn eu byd y tlodion yn yr ysbryd." Gan H. C. W...........................................16 Gwywdra natur. Gan Rhuddfryn ............16 Y nos y bradyehwyd ef. Gan R. Jones......17 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y ÖONGL GbNADOL,— India.........................................................18 Hakesiow Ciíabfodtdd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon ........................21 Cyfarfod Hanner-blynyddol Cymmanfa Din- bych, Fflint, a Meirion ...........................21 Hebron, Kingsland, Caergybi ..................22 Heol y Castoll, Llangollen ........................22 Bbdiddiadau..........................................22 Mabwgoffa,— J. Holland, Trefechan, ger Penycae............22 Y Parch. J. Jones, Llanberis .....................23 Adolygiad r Mis,— Mr. Bright a masnach rydd .....................23 Y cleddyf yn India....................................24 Bedyddiad (iurnos ......................■.............24 Esboniad ar y "Testament Newydd." GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). PRISOEDD. Cyfroi, I.—Sheets, 6s. 9c......Cloth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " II.— « 6s. 6c...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. « III.— " 7s. 3c...... " 9s. Oc...... " " lls. Oc. Copy cyflawn M lp. Os. 6c .... lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. Ij^ DALIER SYLW.—Aníbnir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen. Bwriadwn gyhoeddi, at wasanaoth y Bedyddwyr, LLYFR TONAU AC EMYNAU, Am yr hwn y rhoddwn hysbysiad manylach eto. *S~Y mae amryw gyfeillion wedi anfon Tônau ac Emynau i ni i'w rhoddi yn y llyfr uchod. Teimlir yn ddiolchgar i gyfeillion ereill a gymmerant ddyddordeb yn ein caniadaeth, am unrhy w awgrym neu ddefnyddiau tuag at ei wneyd yn llyfr teilwng. Y Tônau i'w hanfon i Prof. G. Davies, Baptist College, Llangollen; a*r Emynau i'r Parch. H. Cernyw Williams, Corwen. A Grraphic and Popular Description of the Countries of the WORLD. Illustrated. By Robert Brown, M.A., F.R.G.S., Ph.D., F.L.S. Part 41 now ready, price 7d. The Crown Bible, with Eeferences and Nine Hundred ülustrations. To be completed in 20 monthly parts. Part 15 now ready, price 6d. Our Own Country. An Illustrated, Geographical, and Historical Description of the Chief Places of Interest in Great Britain. Part 15 now ready, price 7d. Cassell, Petter, # Galpin, London; and all Boohsellers. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Btie "^' B, C, y dwsin, é^c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s.