Skip to main content

Rolwyddoreg Titns Lewis, prfg 2c. gyda'r Post, 2jc; Catechism y Bedyddwyr. pris lèc» i| ; Cyf. XXVIII. Rhif 332. Y GEEAL. AWST, ISJ9. ____^ " "CAM/S Nl ALLWN Nl OOIM VN ERBYN Y 6WIRI0NEDD, 0N0 DROS V DWIRIONEDO.--PAÜL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODATJ, &o. Lly/r y Dadguddiad. Gan y Parch. H. Oerny w Williams .................................169 Daeareg a Moses. Gan y Parch. D. Griffiths................................................172 Cydwybod. Gan y Parch. W. Jones......... 176 Jerome ar y dyfyniad a wneir gan Paul yn ' Tit. i. 12., ac ar y defnydd Cristionogol a wtieir o yttíirifeniadaü clasurol. Gan y 1-iirch. Hngh WilliamB.......................«. 178 A DOLYGIAD î WASG,— Coflaut y Parch. B. Bllis, Llannefydd ......184 YBeirniad ...............~............................184 The Apostle Paul's Meat Argument, &c ... 184 Bedydd y Testament Newydd.................186 Cyughor i'r Ieuanc.................................185 Goi'YNIADAU AC AlEBION , 1S5 BABDDONIAETH. Codiad yr haul. Gan IJew Gwyrfai.........186 Ygroesagras. Gan.Morìanydd ............186 Aralleiriado Salm xxiii. Gan H. Boberts. 186 Marweidd-dra masnach. Gan Peris.........186 Gorucbedd cariad. Gan Anelyf...............186 Yrarwerthwr. Gan Dewi Barcer ............186 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gowgi Gbwadol,— Hawliau'r Genadaeth..............................187 HARESIOJT CYFAIîFODYDD,— Oymmanfa Brycheiniog...........................I88 Cymmanfa Morganwg..............................188 Tabernaol, Foxhole.................................!S9 RlDYDSlApAÜ,— Ltanrwst ................................................189 Hebron, DowlaÎB ....................................189 Rhondda ......:.......w.................................189 eaersalem, Morfa Nefyn...........................189 S^öiia, Llaúelli ................„.....................189 • . Ì£ABWGQSÍA,— Miriam Ellis, Cefn mawr ...............„.*..... 189 Mrs. Cathorino Roborts, Dolwon, Llan gernyw............................................... AüOLYGIAD X MlS,— Oladdodigaeth yTywysog........................190 Dysgyblaeth y fyddin Brydeinig...............190 Auiu'iLhwyr ein gwlad.....................«.......191 AMBYWIAliTIIAÜ,— Coleg yr Iesu, Bhydychain.....................191 Manion................................................192 190 Esboniad ar y "Tëstament Newydd." GAtt Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). '■■■ st ■'■•■- •' L*Jt,IS()I',I)l) Cyfrol I.—Sheets, 6s. 9c......Clothi 8s. 6c ...... Peísian Calf, lOs. 6c. w II.— " 6s.6c ...... " 8s. Óc...... " " lOs. 6c. " III__" 7s. 3c ...... '♦ &s. Oc ...... " «■' lls. 0o. Copy cyflawn " lp. Os. 6c...... " lp.6s. 06...... " "1p. I2s. Oc. Ig^* DALIER SYLW.—Anfonir unrhyW un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladWy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, trinter, &c, Llangollen. Doabarthtoyr yn cisicu lle nad oes' rhai yn bresennol. JRhoddir y chweched am ddosbarthu. Y LLYFR HYMNAU. Daubb SttW.-Y mae yr oll o Lyfr Hymnau y Parch. B- Jointe, Llanllyfni, wbdi bu gwbbthtj, ac md oes yr un o r Argrafflad Bras na'r Argrafflad Mân yn awr ar law. Gair at yr Eglwysi. Bwriadwn gyhoeddi, at waaanaeth y Bedyddwyr, LLYFR TONAU AC EMYNAU ,_ ______ Am yr hwn y rhoddwn hysbysiad mapylach eto.____________________ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A*R ««ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair~Ceiniog. ' 5« B, C, ŷdwsin74|c.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr ÂuDdósbârth,y can% ''1 8s.