Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2ìc; Catechism y Bedyddwyr> prísl|c. Cyf. XXVIII. Rhif 331. Y GREAL. GORPHENAF, 1879. "CAAYS Nl ALLWwTl^WjrWJBBYM Y GWIIRfONEDD^OND 0R0jmìWIRI0llEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. Hanesion Cyfabfodydd,— TRAETHODATJ, &C. Daeareir a Moses. Gan y Parch. D. Grifflths................................................145 í*T pwr ({olndog a Lazarus. Gan y Parch. W. Manrice..........................................160 '<Adgofion yr Hen Gloddiwr.........,............. 165 Hynafiaethad,— Ymryson y Beirdd .................................169 Adolygiad y Wasg,— Yr awdl fuddygol ar Eagluniaeth yn Bis- teddfod Birkenhead.............................. 160 Cadwedigaeth Babanod...........................160 GOFYNIADAU AC AlEBION........................... 161 BARDDONIAETH. Cy^ddelw. Gan Ieuan lonawr ...............161 Codiad yr hanl. Gan Glae y Dòn ............102 Er cof am Humphrey Williams. Gan Ap Ellis ...................................................162 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GoWGL Gehadol,— Oyfnewídiadau yn India...........................162 Newyddion o Barisaul..............................163 Cymmanfa Arfon ....................................163 Cymmanfa Dinbych, Pfiint, a Meirion......164 Cymmanfa Caerfyrddin ac Aberteifi .........165 Cymmanfa sir Benfro ..............................166 Cymmanfa Mynwy .................................166 Cilfowyr.—Agoriad capelnewydd............166 Bangor ...................................................167 Birmingham ..........................................167 Cynwyd...................................................167 Bedyddiadatj,— Llangyndeyrn..........................................167 Meinciau ................................................ igỳ Llanddulais.............................................167 Corwen...................................................167 Llansantffraid..........................................167 Moriab, Llanolli.......................................167 Mabwgoffa,— Mrs. Thomas, Fàctory, Cynwyd , .... 167 Adolygiad y Mib,— Y Tywysog Ymerodrol ........................... 167 Y rhyfel..............................„................ 168 Mahion...............»■..........*««..........•••••• 158 m p Esboẁd ar y «'Testament NewyM." —GAN. Y PARCjr. R. ELLIS, (CYNDDELW). yniSOEDD. ' Cyfbol I.—Sheets, 6s. 9c ...... Cloth, 8s. 6c ...... Persian Calf, lOs. 6c. " II.— " 6s.6c ...... " 8s. 6c...... " " lOs. 6c. " III.— " 7s. 3c ...... " 9s. Qc...... " " lls. Oc. Copy cyflawn " lp. 0s. 6c...... "~Tp. 6s. Oc...... " " lp. I2s70c iggf* DALIER SYLW.—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen. Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched atnddosbarthu. "^LLYFR^T^MNAÜT Dalieu SîiW.—Y mae yr oll o Lyfr Hymnau y Parch. R. Jones, Llanllyfni, wbdi bu gwbbthu, ac j nid oes yr un o r Argraffiad Bras na'r Argrafflad Mân yn awr ar law. , Gair at yr Eglwysi. Bwriadwn gyhoeddi, at wasanaeth y Bedyddwyr, LLYFR TONAU AC EMYNAU,' Am yr hwn y rhoddwn hysbysiad manylach eto. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN w. williams. Pris Tair Ceiniog. ü- , y dwsm, *£©.} Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s.