Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c» gyda'r Post, 2§c; Catechism y Bedyddwyr, pris l|c. ^l ■»m ii—■ imfm\m\nmaam£â»maÊtmBÊaÊmÊ0^umtmmmmmmmÊmÊ^^ ' 'li Cyf. XXVIII. Y GEEAL. MAI, 1879. CANYS III ALLWR N! DOIM Yfl ERBYN Y GWIRiONEDD, OND DROS Y 6WIRI0NEDD/'-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &Q. Cyfaddasrwydd Cristionoeraeth i'r meddwl dynol. Gan y Parch. G. R. JoneB ......... 97 Abol. Gan W. Williams. (Anelyf)............102 Gwely y Pêrlysiau. Gan R. R. W.............106 Cydwybod. Gan y Parch. W. Jones.........107 Adgonon yr Hen Gloddiior........................108 A dolstgiad r Wabs,- Y gwasanaeth a wnaeth y Bedyddwyr i'r byd......................................«..............113 BARDDONIAETH. BrAd-gusan Judas. Gan M.Môn a H. Cerny w 113 Y Greadigaeth yn moli Duw. Gan Dyfri Myrddin .............................................114 Ar ol Mrs. Lloyd, Panteos, Moelfre. Gan Gwyrddlawr..........................................114 Chwech o bethau i'w goohelyd er ffurfio cymmeriad. Gan Iorwerth Sardis.........114 Er cof am Margaret Ann Davies, &c. Gan T. Daries.........................,...................U4 HANESION OBEFYDDOL A GWLADOL. Y GoifGL Gbnaboi....................................115 HAJTBSIOIf CYIABFODTDD, Cymmanfa Lerpwl ......................... Cyfarfod Chwarterol sir Gaerynarfon. Oyfarfod Chwarterol sir Benfro ....... lÌEDYDDIADAU,— DiDbych ..................... Armagedon, Tredegar... Bethesda, Abertawy...... Four Orosses, Festiniog Felinfoel ..................... Blaenywaun.................. 115 116 116 116 116 116 116 . 116 U6 Mauwgoffa,— Mrs. Martha Yeo, Bhkenhead.................. 11« David Roes, Aberafon.............................. 117 Mrs. Ellen Roberts,Ty'n'rhoB fawr,Tyddyn- shon ...................................................118 ADOI.TGIAJJ T Mis,— Ymosodiady Presbyljery.................. Dychweliad Mr. Spurgeon i'w gartrof Corn y gad ....................À................. John Bright yn Birmíngham ......*••••• Mtimw ........,...„............................ 118 119 119 119 120 Esboniad ar y "Tejfcmcnt Newydd." „GAN t PARCÍI. R. IJLIS, (CYNDDELW). FHISÓEDD. Cyfboi^ I.-r-Sheeta, 6s. 9c......Cluth, 8s. 6c......Persian Calf, lOs. 6c. " IL— •• 6».6c...... " 8s. 6c...... y " lOs. 6c. ytfi',. Ill.r- "• ' 7s.3c ...... '« 9s.0c'..,... " " lls. Oc. Obpy cyflawn "• Ip. Os. 6c lp. 6s. Oc " lp. 12s. Oc. igSg* DALIER SYLW.-^Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn Post Office Order, taladwy i'r Cyhoeddwr, W. W/LUAMS, Printer, &c, Llangollen: Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn bresennol. Rhoddir y chweched am ddosbarthu. Yn awr yn y Wasg, ac a gyhoeddir y mis hwn, CADWEDIGrAETH BABANOD,... Sef Pregeth a draddodwyd yn Nghyfarfod Chwarter Pwllheli, Ebrill 26ain, 1879. GAN Y PAROH. J. G. JONES, PORTHMADOC. Gofiant y diweddar Barch. fíobert Ellis, LLANNEFYDD- GAN Y PARCH. J. G. JONBS, FBRNDALE. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. II 1 H! !>■'' :!!'* "vfr A, B, C, y dwsin, 4£c; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cant, 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s.