Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2|c.; ^î^l^^tl^t^t Rhif 323. Y GREAL. TACHWEDD, 1878. "BÄBT8 81 AUWH Nl DDIM YM ERBYH Y GWìrÄdmÎöDBO8 ¥ fiWlR!OWEDD."-PAUL. ^ll Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Peìagitìs a bedydd babanod. Gan Dr. Jones.............„.„.................................241 Rhai o elfenan nerfch crefyddol. Gan y Parch. W. Rees............—.....................245 Llyfr y Caniadaa. Gan y parch. J. Griffiths .............................................249 Adomgiad s Wasö,—• The Life of Christ„..........».„.»................255 Caniadau y Oyssegr a'r Teulu .„............... 256 GomrNijjoAü ac Atbbiow...........................256 BARDDONIAETH. Offrwmparch. Gan Arianglawdd............ 258 Bamuel. Gan Caradog James..................258 Aralleiriad o Sálm xlvi. Gan H. Roberts. 259 I'eigryn edifeirwcb. Gan J. Arthur Jones. 259 ì r aẁÿren. Gan G. FfrwdwyUt...............259 £ aigryn hiraeth ar ol y Parch. R. Williams, Hengoed. Gan Asaph Glyn Ebwy.........260 E^ddargraff Mr. W. Williams. Gan Arwystl___.....«„.......„....».»..........--> 260 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongi. Gbwadol,— Y Genadaeth.......................................... 260 HAJfBSIOSrCÌTI'AEÎODTirDD,— - Cyfarfod Chẃarterol Dinbych, Ffiinfc, a Meirion ...........................................'.. 261 Cyíarfod ChWarfceroì Môn ,....................... 262 Bbdyddiadad,— Sfcaylittle................................................262 Abergele................................................ 262 Abermaw.......•..............•••..............'..........262 MASWSOEBA,— Mr. Isaac WilUams, Bronheulog, Llan- gollen..............................................-.262 Mrs. Mary Williams, Halfway, Llanddeu- sant....................................................262 Adoltoiad t Mis,— Mr.JohhBrigbt ar sefyllfa Ewrop.......y.... 263 Arglwydd Lawrence ar wladlywiaeth prydain tuag at Affghanistan............... 264 Damweìniau eto....................................264 Esboniad Oynddeiw wedi ei orphen!\ YN DAIR CYFROL, PRIS £1 Os, 6c1l ae y Rhaa olaf o'r gwaith, sef ÿ 41, yn awr allan ö'r wasg, pris 9c., wedi ei hysgrifenu gan Dr. Eliis, Llangollen. Cyfrol L, prk 6s. 9c; Cyfroí II., pris 6s. 6ck; à Ckyfrol\ III, pris 7s. 3c. ; . " . .:; Y mm yr Esbomad uchod wedi derbyn cymmeradwyaetli mwyafj brwdfrydig y Wasg, ac ysgolheigion penaf Cÿmÿu. _ • DALIER SYLW.-—Anfonir unrhyw un o'r Cyfrolau uchod, neu yr oll o honynt, J yn ddidraul i unrhyw gyfeiriad, ar dderbyniad eu gwerth mewn î*ost Office Order, j taladwy i'r Cyhoeddwr, W. WILLIAMS, Prmier, &c.f Llcmgoìlen. \ Do&barthwyr yn eùieu Ue md oes rhai ynbresennol. Rhoddir y chweeheä am ddoabarthu. Cassell's Domestic Dictionary, with numerous Engravings. TTniform wìfch Cassell's " Dictionary of Cookery." To be coinploted in about 20 naonthly parts. Part 17., now ready, price 7d. _______ X ' LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN 6WYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WHLIAMS. Pris Tair Ceiniog. 'osharthOynt^j^ y caut, m.