Skip to main content

Holwyddoreg Titus Lewis, pris ^c^gyda'r Post, 2fc.; Catechism y Bedyddwyr, pris l|c. '!■!■■ Cyf. XXVII. Rhif 314. Y GREAL. CHWEFROR, 1878. "CANYS Ni ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y BWIRIONEDO, GND DROS Y GWIRIONEOD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TBAETHODAU, &c. Moesolâeb a chrefydd. Gan y Parcìù D. l)avies................................................... Y Tad, yr Iesu, a'r Sabbath. Gan y Parch. T. JenMns............................................. Pennodau elfenol ar Feddyleg. Gan L. D. D. Ioan a'i efengyl. Gan J. H. Bellis ............ Terfynau'r meddwl. Gan D. & Davies...... Geiriau i bregethwyr. Gan R. Evans......... Adoltgiad t Wasg,— 4 Pabyddiaeth: Ei Hanes a'i Nhodweddau ... Hanes y Diwygiad Protestanaidd yn Mhryd- ain Eawr................................................ Hanes y Bedyddwyr a'u Hegwyddorion...... Yr Eginydd ............................................. Christian Hope.......................................... Yr Ymwelydd .......................................... GoíTNIADAU AO ATEBION .................. 38 BARDDONIAETH. Bechadur, mae'th dŷ ar dân! Gan J. T. Jones ...................................................39 Wrth fedd Huw Morris..............................39 Crist yn yr ardd. Gan W. Williams ......... 39 Graddau cariad. Gan H. Roberts...............40 Y cymmundeb. Gan Ioan Lleifiad............40 Haul Cyfiawnder. Gan Taliesin Llyfnwy... 40 Quinine Bitters Mr. Gwilym Evans. Gan Profiadol ......~.....................................40 HANESION CREEYDDOL A GWLADOL. Y Gobtgi Gbnadoü,— Y Genadaeth.......................................... Hanesion CyB'ABÍ'ODYDD,— Oyfarfod Chwarterol Arfon........................ 42 Pwllheli ...................................................42 Morfa Nefyn.............................................43 Fflint a Helygen .......................................43 Penybryn, Llangollen „............................43 Bedyddiadau,— Horeb, Sciwen..........................................43 Bargoed .............................*......................43 Mabwgojta,— HarrietWilliamsaDafydd Phillips, Mynydd Cynffig, Morganwg.................................43 Am amryw frodyr a chwiorydd..................46 Adoütgiad y Mis,— Yrhyfel...................................................47 Marwolaeth a chladdedigaeth y brenin Yictor Emmanuel................................. 48 Mawiom .....,.............................................48 ESBONIAD CYNDDELW.—RHAN 40. Pris 6ch. Mae RHAN 40, o'r Esboniad uchod allan o'r wasg. Cyrhaedda o pen. iv. hyd I pen. xiii. ló. o'r Dadguddiad. Mae y Rhan olaf o'r gwaith, sef y 41, yn awr yn y wasg, ac y mae y copi tuag atì, a dderbyiiiasom gan Dr. Ellis, Llangollen, yn cyrhaedd hyd Dad. xiv. 14. Pris y Gyfrol I. yw 6s. 9c, a Cyf. II., 6s. 6ch., a'r Rhanau sydd yn barod o Cyf. III., 6s. èch. Anfonir yr oll, post free, i unrhyw gyfeiriad, ar áderbyniad 19s. 9c. | Anfoner at W. "Williams, Llangollen, gyda blaendâl. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangollen. CASGLIAD O 1,006 O HYMNAU.j GAN Y PARCH. R. JONES, LLANLLYFNI. YR ARGRAPEIAD BRAS.—12mo, demy. TUDALENAU, Wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Bed Edges, 3s., mewn Skiva, Red Edges, 4s., ac I mewn Lepant, Gilt Edges, 5s. yr un. T PEDWFRYDD ARaRÄFFIAD. Yn ngwyneb y galwadau mynych a lliosog sydd wedi bod, ac yn bod, am Argrafiîad newydd o'uplyg bychan o'r Llyfr Hymnau uchod, dymunwn hysbysu y cyhoedd, os bydd y galwadáu yn parhau, y bydd i ni ddwyn allan y PEDWERYDD ARGRAPFIAD o hono y cyfle cyntaf. ' Yr Eginydd: sef Dadleuon, Ymddyddanig ac Amrywion, at wasanaeth yr ysgol Sul, cyfarfodydd llêpyddpR WILLIAMS, (HYWEL CERNYW,) Corwen. Pob archlebi#"it P&EinillionJ Llyfr A, B,C,y dwsin, 4fc.;'"LÍÿfr'y"DÖsbarth Cyntaf, y cwi&W-i ^1 AilDẁsbarth> y cant