Skip to main content

't>**7- Holwyddoreg Titus Lewis, pris 2c., gyda'r Post, 2£c; Catechism y Bedyddwyr, pris l^c. 1 iii ■■...........i ■■!!«■«.....■iiiiii»--------------------------«MMin.......■■■■......■■■■■«■ iinr iMiiiinrrr---------------- \'.-~ . a i ,: >rl iffl Cyf. XXVI. , Rhif 312. * Y GREAL. RHAGFYR, 1877. .. GANYS Nl AUWN Nl DDIM YH ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. TRAETHODAU, &a. Cadwraeth yr iaith Gymraeg. Gan Dewi Dyfan...................................................2C5 Paham nad ymddangosodd Iesu Grist i'r byd ar ol ei adgyfodiad ? Gan y Parch. W. James.............................................274 t Bethlehem. Gan TJn a fu'n Faban.„ 276 • ìonnBiAnin,— Bedydd yn achub....................................276 Adoltgiad x Wasg,— Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl GbNÌBOIi,— Adgyfnerthu y Genadaeth........................279 Affrica ...................................................279 Casglu ...................................................280 Hanesioit Ctfabtodtdd,— Cyfarfod Trimisol Dinbych, Fflint, a Meir- ion ..................................................... Llandyrnog............................................. Llanuwchllyn.......................................... Bedtddiadaü,— Pwnc ysgol ar y Beibl a'r Crefyddau Gwladol................................................277 BARDDONIAETH. Cynddelw. Gan Taliesin Llyfnwy............278 Gornchedd cariad. Gan W. Williams ......278 Profiad y Cristion ar wely cystudd. Gan Cyndelyn.............................................278 Y dysgyblion ar fôr Tiberius. Gan L. Phillips...............................................278 Dan aden yr Arglwydd. Gan Carn Ifan... 279 Yictoria Hall, Lerpwl. Gan Maenan.........279 280 280 280 Heol y Castell, Llangollen........................281 Ainon, Bodgynwch .................................281 Abermaw............„...............................281 Aberafon ................................................281 Llannefydd...............„............................281 Dolgellau..................*.............................281 Mabwgoffa,— Mr. Thomas Parry, Rhospengwern .........281 Mr. William Hughos, Glyndyfrdwy .........282 Adoltgiad s Mis ....................................288. Manion................................................... 287 Y Otwiíwtsiad .......................................287 ESBONIAD CYNDDELW.—Mae yn dda genym allu hysbysu ein bod wodi derbyn copi oddiwrth Dr. Ellis, Rhuthyn, hỳd Dad. xiii.l8. o'rEsboniad uchod. Bydd Rhan 40. yn barod mor fuan ag y derbyniwn ychydig yn rhagor o gopi. CYFROLAU O'RTYSTT'RlìRËALr Y mae Cyfrolau o'r TYST ac o'r GREAL am y blynyddoedd canlynol ar werth yn Swyddfa'r Greax, am ls. 6ch. y gyfrol. Anfonir hwy yn rhad trwy y llythyrdy ar dderbyniad blaendal:—Y TYST am 1847 a 1850. Y GREAL am 1853, 1854, 1856, 1864, 1865, 1868, 1869, 1870, 1871, a 1872. Nid oes ond ychydig o gopiau am rai o'r blynyddau uchod ar law. Anfoner at W. Williams, Llangollen^ Caffaeliad o bwys i'r ysgolion Sabbathol. HOLWYDDOREG AR "HANESIAETH Y BEIBL: Yn cynnwys yr Hen Destamont a'r Newydd, at wasauaeth yr vseolion Sabbathol a theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, OAERYNA.RFON. Pris 6ch. Anfonir y llyfr yn rhad trwy y post, a rhoddir y seithfed i'r dosbarthwyr. Diolchir am i ryw frawd gasgln enwau yn mbob ysgoi^Anfoner at yr Awdwr, Telerau, blaendâl._____ Yn cael ei barotoi i'r wasg, ac i fod yn barod yn fuan, pris 6ch., DADLEUON, TMDDTDDANION, PENNILLION, AG AMRTWION. GAN Y PÁRCH. Hs C. WILLIAMS, (HYWEL CERNYW,) CORWEN. , ____________ Pob archebion i'w hanfori at yr Awdwr. __ )} LLAWLYFR Y BEDYDDWYR AM 1878. Yn awr yn barod. Prisoedd, Is. 6ch., ls., a 6ch. Gyrer yn ddioedi am danynt at y Cyhooddwyr (arian gyda'r archebion fydd oreu.) Messrs. Gbiffiths & Sows, Publishers, Cwmafon, Glamorgan. ' LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^' A'R "ATHRAW,' Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS. * a ' y ' y ant' 8s.; yr Ail Ddosbarth, y cant, 8s.