Skip to main content

Holwyddoie''Titas Lewis, pris 2c, gyda'r Post, 2'p . ^, t ,. -n i n • il„ a—«^^.-w.:»^t^.w-«^y«aaM«.«m»MM>iiimMiB,Jt^ Oateehisin y Bedyddwyr, pns igç. CYF7xxvir Y GREAL. TACHWEDD, _877. "CANYS Nl AUWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIOHEDD."-PAUL. î|i. lÜÌliül TRAETHODAU, &c. Cyfìawniad prophwydoliaeth yn nghladd- edigaeth y Gwaredwr. Gan y Parch. G. James .............................................211 Crist yn osbonio amgylchiadau bywyd. Gan y Parch. H. Harris ........................248 Crefyddwyr a'u dyledswyddau gwleidydd- ol. Gan y Parch. J.Evans.....................251 GOHEBIAETH,— " Seren Cymru " a chyfarfodydd yr Undeb 254 TüDALEN y GOLYGTTOD, — Pwnc bodydd yn Sasiwn Bangor............... 255 Adolygiad t Wasg,— Awdl Parwnad y Parch. J. Williams, (Ab Illiei) .......................•...........................25G The History of Protestantism ..................25(i Pynciau Ysgol..........................................257 . BARDDONIAETH. Yr hen awrlais. Gan Hywel Cernyw.........257 Crist yn rhodio ar y mOr. Gan Pedr Wilim 258 Y Cristion yn marw. Gan Eleazar Owons. 258 Er coffadwriaeth aín Margaret Marks. Gan Bangorian ..........................................259 Yr euog yn marw. Gan Cadhaiarn .........269 Y CYNNWYSIAD. HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gekadol, — Cyfarfod hydrefol Undob Bodyddwyr Pryd- ain Fawr a'r Iwerddon ........................-59 HANESION CyFAIîFODYDD,— Cyfarfod chwarterol Arfon........................2(;° Cyfarfod chwarterol Môn ........................2(il Bedtddiadait,— Smyrna, Taibach .................................... 2C2 Llansantffiraid, Corwen ...........................2(iá Nevin..................................................262 Moria, Llanoüi ................'....................... 202 Aberafon ................................................202 Glyndyfrdwy .........................................2(12 Caersalom, Dowlais .................................262 Adolygiad y Mis,— Y danchwa yn Blantyre..........................262 Yrhyfel...................................................8(i* Pfrainc ...................................................2.3 Y nowyn yn India....................................263 Yr ystormydd..........................................263 Amhtwiaethau,— Masnach yn mhorthladd Lorpwl...............263 Manion...................................................264 tft 'jfuM ESBONIAD CYNDDELW.—Mae yn dda genym allu hyshysu ein bod wedi derbyn copi oddiwrth Dr. Ellis, Rhuthyn, hyd Dad. xii. 17. o'r Esboniad I uchod. Bydd Rban 40. yn barod mor fuan ag y dorbyDiwn ychydig yn rhagor o gopi. CYFROLAU O'R TYST A'R GREAL. Y mae Cyfrolau o'r TYST ac o'r üllEAL am y blynyddoedd canlynol ar werth yn Swyddfa'r Greal, am ls. Gch. y gyfrol. Anfonir hwy yn rhad trwy y llythyrdy ar dderbyniad blaendal:—Y TYST am 1847 a 1850. Y GltEAL am 1853, 1854, 1856, 1864, 1865, 1868, 1869, 1870, 1871, a 1872. Nid oes ond yehydig ogopiauj am rai o'r blynyddau uchod ar law. Anfoner at W. Williams, Llangollen. Caffaeliad o bwys %r ysgolion Sabbathol. HOLWYDDOREG AR "HANESIAETH Y BEIBL:" Yn cynnwys yr Hen Destament a'r Newydd, at wasanaeth yr ysgolion Sabbathol u theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERÝNARFON. PriB 6ch. Anfonir y llyfr yn rhad trwy y post, a rhoddir y soithfod i'r dosbarthwyr. Diolchir am i ryw frawd gasglu enwau yn mhob ysgol. Anfoner at yr Awdwr, Tolerau, bhiondâl. Yn cael ei barotoi i'r wasg, ac i fod yn barod yn fuan, pris Cch., DADLEUON, YMDBYDDANION, PENNILÌJON, AG AMRYWION.! GAN Y PARCH. H. C WILLIAMS, (IIYWEL CERNYW,) CORWEN. _________________________Pob arcbebionj'w hanfon at yr Awdwr. ____________ LLAWLYFR Y BEDY^DWYtTaM 1878. Mae bron yn barod. Prisoedd, ls. Cch., ls., a 6ch. Gyrer yn ddioedi am danynt at y Cyhoeddwyr, (arian gyda'r archebion fydd oreu,) Mossrs. Gbii'mths & Sons, Publishers, Cwmafon, Glamorgan. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. Pbi Pw go go i-i cr >■ t"1 , c+- 3 _i CTQ t-t 'gg ' ■» P 4,1 íîŴ^ yfr A, B, C, y dwsin, i^.; Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y cailt) 8ÿ_. - -ÎJ Ddosbarth> j cuilt> 8s_