Skip to main content

, i Rhif 307. Y GREAL. GORPHENAF, 1877. CAHYS Nl AUWR Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DRoTy GWIRI0NEDO.H-PAUl. TRAETHODAU, Ao. Nodwéddion cyfnod yr ymgnawdoliad. Gun y Paroh. J. J. Williams..................145 Rhyfeddodau Duw yn ngwaith y greadig- aeth. Gan y Parch. D. O. Edwards ...... 149 Ysbryd y gwaith. Gan Dr. Jones............ 152 Dyledswydd aelodau crefyddol i ymarfer crefydd deuluol. Gan L. WilHams.........154 Amynedd. Cyf. gan T. Monydd Owen ... 166 Adoiygiad t. Wasg,— Holwyddoreg ar Hanesiaeth y Beibl......... 157 CassoÜ'e Dictionary of Cookery ............~. 158 BARDDONIAETH. Er cof am y diweddarMr. William Hughes, Glyndyfrdwy. Gan E. Davies...............168 Genedigaeth Crist. Gan Homo Clwyd......159 Marwoiaeth Crist. Gan Cyndeyrn............ 169 Y dauwynobog. Gan G. Ffrwdwyllt.........169 O! na bawn i fel yr afon. Gan Beirion......160 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goîîgl Gek_do_,— China..................................................... 160 Monghyr ................................................ 160 Rhufain...................................._...._....... 160 IlAimSION CrrABFODTDD,— Cymmanfa Dinbycb, Fflint, a Meirion...... 161 Y CYNNWYSIAD. Cyfarfod Chwarter Mûn...........................162 Cymmanfa Mynwy ......._._.....................162 Cymmanfasir Benfro.........................~~. 162 Yr Hen Gymmanfa.................................163 Cymmanfa Caerfyrddin ao Aberteifi.........168 Cymmanfa Brycheiniog ._........................ 168 Penycae................................................... 163 Birraingbam ,...~...............................-••• 163 Comaes, Môn..........................................163 Cefncymmerau .......................................164 Llangernyw.............................................164 Bethlehem, Llancarfan........................... 164 Cymmanfa Arfon ....................................164 Brdtddiada.,— Caersalem, Dowlais ..........,......................166 Cefncymmerau .......................................165 Horeb, 8kewen ............_..._....._............ 166 Marwgofîa,— Mr. Edward Edwards, Dowlais ............... 166 Adoltgiad _ Mib,— YSenedd..................._........._................166 Y mesur claddu................................._... 167 Y llywodraeth a'r rhyfel..................._...-. 167 Yrhyfel ................................................167 Y ddamwain yn Nghaerbaddon ...............168 Strìlce arall yn y Deheudir...............~.......168 Ffraino ...................................................168 Mahion......................„._..._.................. 168 || ESBONIAD CÝNDDELW.—Mae yn dda genym allu hysbysu ein bod wodi derbyn copi oddiwrth Dr. Ellis, Rhuthyn, hyd Dad. ix. 21. o'r Esboniad uchod. Bydd Rhan 40. yn barod mor fuan ag y derbyDiwn ychydig yn rhagor o gopí. Caffaeliad o bwys i'r ysgolion Sabbathol. HOLWYDDOREG AR "HANESIAETH Y BEIBL:" Yn cynnwys yr Hen Destament a'r Newydd, at wasanaeth yr ysgolion Sabbathol a theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERYNARFON. Pris 6ch. Anfcnir y üyfr yn rhad trwy y post, a rhoddir y seithfed i'r dosbarthwyr. Diolchir am I i ryw frawd gasglu enwau yn mhob ysgol. Anfoner at yr Awdwr, Telerau, blaendâl. Yn cacl ei gyhoeddi mewn rhanau misol, gyda cherfluniau wedi eu lliuiio yn hardd, rhan 6, pris ìs., Bywyd DÀVID LIVINGST0NE, L1.D., y Teithiwr mawr Aftricanaidd. Llnndain: Adam a'i Gwmni, 14, Ivy Lane, Paternoster Row; a Newcastle-on-Tyne; a'r holl lyfrwerthwyr. CYMDEITHAS GYHOEDDIADOL BEDYDDWYR CYMRU. Depot, Maes- ycwmm-wr House, Maesycwmmwr. Agent, Miss E. H. Jenkins, at yr hon y I mae pob gorchymynion am lyfrau i'w hanfon. Post Offi-ce Orders i'w gwneyd III yn daladwy i Miss Jinkins, ar lythyrdy Maesycwmmwr. Telerau-—blaendâl. i Gall unrhyw ysgol Sabbathol yn Nghymru gael catalogue o lyfrau y Gymdeithas, ond anfon at yr agent. J. Jones, Ysgrifenydd. u;ìỳ LLÀNGOLLEN: ARGRAFFWYD Y_í BWYDDFA Y "GREAL^A'B "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.