Skip to main content

T GREAL. ___ MEHEFIN^ 1877. CAMYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYITî' GWIRIÛNEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAÜl. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Rhwymedigaeth yr eglwys Gristionogol yn ei pherthynas â'r oos sydd yn codi. Gan y Parch. D. B. Bdwards..................121 Y.Bodyddwyr, eu hanes a'u hawliau yn rnhlith enwadau crefyddol Cymru yn yr oesoeddgynt .......................................126 GOHEBIAETH,— Y Parch. George Jamos, Llangefni, ac apostolaeth Matthias ...........................131 TüDALEir Y GOLYGTDD,— Y wasg Gymreig a'i dylanwad................135 Dadgyssýlltiad .......................................135 Bedyddwyr Cymreig America..................135 Adoltgiad y Wasg,— Telyn Dyfan.............................................135 Traethawd ar yr Achos Anianyddol o farw- olaeth y Cyfryngwr..............................136 Y Gẃr Ieuanc Siomedig...........................136 BARDDONIAETH. Ybedd. GanloanBaoh ........................136 Beddargraff Mr. Edward Jones, Staylittle. Gan Hywel Cernyw ..............................136 Mor dlws yn awr dan wenau mwyn. Gan Ieuan Padarn.......................................136 Llinnellau. Gan Henri Myllin..................137 Er cof am Miss Mary Catherine Jones. Gan Machraith MGn....................................137 Y pysgotwr. Gan Llew Machno...............137 Dymuniad ar foreu Sabbath. Gan H. J.... 137 Enerlynion i briodas William J. Williams, Ysw., M.D. Gan Asaph Glyn Bbwy......138 Er cof am M. Edwards, Tyddyn Isaf. Gan T.Davies .............................................138 I'r crydd. Gan G. Ffrwdwyllt..................138 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Cymdeithas Genadol y Bedyddwyr .........138 Undeb Bedyddwyr Prydain Pawr, &c ......139 Cymdeithas Gyfieithiadol y Bedyddwyr ... 139 Y Gymdeithas Genadol Gartrefol, &c.........139 Cymdeithas Traethodau y Bedyddwyr......139 Cymdeithas Ddirwestol y Bedyddwyr ......139 Hanesion Cifabfodydd,— Abermaw................................................139 Spennymoor, swydd Durham ..................140 Llanfairtalhaiam ....................................140 Llanelian................................................140 Manchester............................................. 140 Llanuwchllyn.......................................... 140 Smyrna, Taibach, Morganwg ..................140 Bedyddiadatt,— Brymbo ................................................140 Buckley ................................................ 140 Salem, Llanilltydfardref...........................141 Llanrwst ................................................141 Manchester.............................................141 Mabwgoffa,— Mr. Richard Thomaa ..............................141 Sarah Prydderch ....................................141 Sarah Edwards.................~...................142 Adolygiad y Mis,— YSenedd...........................,....................142 Y Mesur Claddu.......................................142 CynnadJedd dairblwyddol Cymdeithas Rhyddhad Crefydd.....................,........143 Y Rhyfel.........................................•......143 Ffrainc...................................................143 Yr Odyddion..........................................144 Masnach ................................................144 Athrofa Pontypwl.......•............................144 Ambywiaethatt,— Blychau Cenadol ....................................144 Bethania, Cynwyd....................................144 At eglwysi Çymmanfa Dinbych, &c .........144 ESBONIAD CYNDDELW.—Mae yn dda genym allu hysbysu ein bod wedi derbyn copi oddiwrth Dr. Elms, Rhuthyn, hyd Dad. ix. 10. o'r Esboniad uchod. Bydd Rhan 40. yn barod mor fuan ag y derbyniwn ychydig yn rhagor o gopi. I fod yn barod ddechreu y mis hwn, pris 6ch., yr archebion i'w hanfon at yr Awdwr, H0LWYDD0REG AR "HANESIAETH Y BEIBL,' Yd. cynnwys yr Hen Destament a'r Newydd, a* wasanaeth yr ysgolion Sabbathol a theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERYNARFON.__________________ CYFR0LAU 0'R TYST A'R GREAL. Y mae Cyfrolau o'r TYST ac o'r GREAL am y blynyddoedd canlynol ar -werth yn I Swyddfa'r Greal, am ls. 6ch. y gyfrol. Anfonir hẃy yn rhad trwy y Uythyrdy ar dderbyniad blaendal:—Y TYST am 1847 ac 1850. Y GREAL am 1852, 1853, 1854, 1856, 1864, 1865, 1868, 1869,1870, 1871, ac 1872. Nid oes ond ychydig 0! gopiau am rai o'r blynyddau uchod ar law. Anfoner at W. Williams, Llangollen. LLANGOLLEN: . ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW,'» GAN W. WILLIAMS- Pris Tair Ceiniog. >