Skip to main content

Cyf.XXV. Rhif305. Y GEEAL. MAI, 1877. "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL. rf'iy i':i íì:'li Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, Ac. Hunanadnabyddiaeth. Gan y Parch. J. Thomas................................................ 97 Rhyfeddodau Duw yn ngwaith y greadig- aeth. Gan y Parch. D. 01iver Ëdwards... 100 Y Bedyddwyr, eu hanes a'u hawliau yn mhlith enwadau crefyddol Cymru yn yr oesoedd gynt. Gan y Parch. W. Roberts 103 Braslun o bregeth i bobl ieuaino............... 107 Cyflafareddiad. Gan B. Humphreya ......108 TüDALBN X GoLTGYDD,— Bedydd yn achub........■ -■...."■■...••.............110 Cymmanfa flynyddol Bedyddwyr Lerpwl.. 110 Adroddawd eglwys y Bedyddwyr, Treorky 111 Gweddioam dywyddsych........................ 111 Gweithiau rhyddieithol Cynddelw............111 BARDDONIAETH. Yr haul rhwng y trofanau. Gan H. Porwr. 111 Galar tad ar oi ei dri phlentyn. Gan T. H. 112 Ur#bedydd. Gan T. D............................112 Ysgol Iacob. Gan .T. H .....................___112 Welefi yn dyfod. Gan H, J.....................112 Y cymmun. Gan Cymmunwr..................112 Ymsyuiad. Gan Gwerydd Wyllt ............112 Beddargraû" y Parch. H^Rees. Gan G. F. 113 Y lloer. Gan R. Kyffin ........................... 113 Anian. Gan Glandulais...........................113 Y meddwyn. Gan Bualltydd ..................113 Ygweithiwr. Gan Bardd Glas ...............113 Yrathrofa. Gan David Dayies ...............113 Beddargraff. Gan Caradog James.......„... 113 Gwilym Evans' Quinine Bitters. Gan £1... 113 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Goitgl Geiîadol,— Llydaw...................................................113 Ymadawiadau..........................................113 Sicily.....,................................................ U4 HaWesion OTfaefodydd,— Çyflarfod Chwarterol LlanaBlhaiarn .........114 Tabernacl, Pembre ..........................•"......114 Seion, Llanberis.......................................114 Cymmanfa Lerpwl....................................115 Bethe!, Llangyndeyrn..............................115 Bedtddiadau,— Tabernacl, Codau....................................116 Llangyndeym.......................................... 115 Meinciau ....................................,..,........115 Dinas Noddfa, Glandwr ..................j........ 115 Mabwgoffa,— Mr. Cooke, Ewenny...............„....'............115 Mr. John Thomàs, RhoBllanerchrugog...... 117 Ann George, Cefn mawr.,..»...'..................lg Emily Eoberts, Rhosymedre.....................llB* Adoltgiad t Mìs,— Y ddamwain yn Nghwm Rhondda...'......... 118 Y Rhyfel ..............................i.................119 YGoden ...................................,............ 119 Mesur claddu y llywodraeth...............í......119 Undeb Bedyddwyr Prydain Fawr............ 120 Cymdeithas Gweinidogion Hen a Methedig 120 Ambiwiabthau,-^ Yfasnach feddwol....................................120 Cymhorth y llywodraeth i addysg.........«. 120 Mawion...................................................120 ESBONIAD CYJSW&ELW.—Mae yn dda génym allu hysbygu ein bod wedi derbyn copi oddiwrth Dr. Ellis, Rhuthyn, byd Dad. ix. 10. o'r Esboniad uchod. Bytìd Rhan 40. yn barod mor fuan ag y derbynîwn ychydig yn rhagor o gopi. Yn awr yn ÿ wasg, yr archebion i'w hanfon at yr Awdwr, H0LWYDD0REG AR "HANESIAETH Y BEIBL," Yn çynnwys yr Hen Destament a'r Newydd, at wasanaeth yr ysgolion Sabbathol a theuluoedd. GAN Y PARCH. O. DAVIES, CAERYNARPON. Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, #c, Llangollen. CASGLIAD O 1,006 O HYMNAUl GAN Y PARCH. R. JONES, LLANLLYFNl. YR ARGRAFFIAD BRAS.—\1mo, demy. TUDALENAU, Heb eu rhwymo, pris 2s. yr un; wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Med Edges, 3s.,| mewn Skiva, Red Edges, 4s., ac mewn Levant, Gilt Edges, 5s. yr un. Yn barod, yr Ail Argraffiad, pris lc. yr un, neu 6s. 6ch. y cant,—blaendâl, CATECHISM Y PLANT: GAN R. R. WILLIAMS, LLANGOLLEN. Holwyddoregau ar hanes " Abraham " ao ** Blias," pris lc. yr un, neu 6s. y cant. "lLANGÖLLÊN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y «GREAL^A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiuiog.