Skip to main content

Cyf. XXV. Rhif 304. Y GREAL. EBRILL, 1877. "GANYS Nl ALLWN Nl DDImTn ERBYN Y 6WIRI0NEDD, OND DRDS Y GWIR!0KED3."-PAUL. 1Tcyîwwys]Ìad7 TRAETHODAU, &o. Bedydd yn achub. Gan y Parch I. Jamea. 73 Cyflafareddiad. Gan B. Humphreys.........77 Dylanwad niweidiol defodaeth ar-feddwl y werin. Gan y Parch. O. Griffiths............79 BWBDD X GOLYGYDD,— Gweitbiau Barddonol Cynddelw..................88 Llawlyfr y Bedyddwyr Cymreig ...............88 Cyfres y Bedyddwyr .................................88 Y Parch. G. James, Llangefni, ac apostol- aeth Mattbias .......................................89 Y Parch. R. Jones, Llanllyfni, ar "Natur eglwys"................................................89 Ordeinio heb arddodiad dwylaw ...............89 Adoltgiad t Wasg,— Cant o bregetbau............-........................ 89 BARDDONIAETH. Y dial ar Cain. Gan Meilir Môn ...............90 Anobaitb Cain. Gan Pedr Wilim...............90 Merthyrdod Stephan. Gan Trebor Ionawr^. 90 I'r diweddar Caleb Ilichards. Gan J. Hughes 9J HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GONOL GaMADOL,— "Lledaeniad yr Ysgrythyrau........................91 Llafur personol..........................................91 Ymdrechion iaödysgu y benywod ............91 Cynnydd rhyfeddol....................................92 Hajîesioit Ctfabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Môn...........................92 Libanus, Clwtybont .................................92 Pantywaen, ger Dowlais ...........................93 Bedyddiadau,— Horeb, Skewon..........................................93 Cwmsymlog.............~..............................93 Llanrwst...................................................93 Talybont...................................................93 Llancarfan................................................93 Meincian...................................................94 Penybryn, Llangollen ..............................94 Abercanaid .............................................94 Treffynnon................................................94 Cwmbwrla...................................,............94 Caersalem, Dowlais .................................94 Caerynarfon .............................................94 Maewgofpa,— Thomas Thomas.......................................94 Mary Lewis, Ystalyfera ....................,......9* Richard Thomas, Oaergybi........................ 94 Adolygiad x Mis,— Y Senedd .......................................:........94 Twrci ...............................................'.......95 Arlywydd America.................................... 96 Yr ystormydd ..........................................96 Masnach y glo..........................................96 Tanchwa arswydus.'...............................•••• 96 Y Pab......................................................96 AMHTWIAETITAtr,— Athrofa LlangoUen >.......................... Manion .......................................... ,96 YR YSGRIFAU ARWEINIOL. Mai__Y Parch. J. Thomas, Caerfyrddin,—"Hunanadnabyddiaeth." Mehefin__Y Parch. D. B. Edwabds, Aberhonddu,—" Yr eglwys a'r genedl sydd yn codi." Gorphenaf.—Y Parch. J. J. Wiluams, Pwllbeli,—" Cyfiawnder yr amser, neu nodweddion cyfnod yr ymgnawdoliad." Awst.—Y Parch.*B. Evans, Neath,—" Y Bedyddwyr yn eu eymlrwydd a'u manylrwydd yn cadw at egwyddorion ac ymarferiadau crefydd ein Harglwydd Iesu Grist." Medi.—Y Parch. O. Waldo James, Merthyr,—" Y Ddewines o Endör." Hydref,—Y Parch. J. Rowlawds, Llanelli,—Y testyn heb ei benderfynu. Tachwedd—Y Parch. G. James, Llangefni,—" Cyflawniad prophwydoliaeth yn nghladdedigaeth I y Gwaredwr." r Rhagfyr.—Y Parch. D. Davies, (Bewi Dyfan,) Aberteifi,—Y testyn heb ei benderfynu. Dymnnir i'r ysgrifau fod mewn llaw erbyn y cyntaf o'r mis blaenorol. CYMDEITHAS GYHOEDDIADOL BEDYDDWYR CYMRTJ. Depot, Maes- ycwmmwr House, Maesycwmmwr. Agent, Miss E. H. Jenkins, at yr hon y mae pob gorchymynion am lyfrau i'ẃ hanfon. Post Office Orders i'w gwneyd yn daladwy i Miss Jenkins, ar lythyrdy Maesycwmmwr. Telerau—blaendâl. Gall unrhyw ysgol Sabbathol yn Nghÿmru gael catalogue o lyfrau y Gymdeithas, ond anfon at yr agent. J. Jones, Tsgrifenydd. Eglwys Crist. Yr Annerchiad agoriadol yn nghyfarfod blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru, yn Llangollen, Awst 3lain, 1876, gan Dr. Jones, Llangollen. Pris lc. yr un, neu 6s. y cant. I'w cael gan yr Awdwr ™ LLANGOLLEN: ARGRAPPWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW,1 Pris Tair Ceiniog. GAN W. WILLIAMS.