Skip to main content

>o :ilí!':í Y GREAL IONAWR, 1877. 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIDNEDD."-PAUL, Y CYNNWYSIAB, TRAETHODAU, &c. Grisiau dyrchafiad. Gan y Parch, A. Williams ............................................. 1 Ein hogwyddorion yn eu perthynas â'r oes. Gan y Parch. J. Piclcering ..................... 6 Pregeth angladdol ar ol y Parch. S. Wil- , liams, Hermon, Nantyglo. Gan y Parch. Daniel Morgan.......................................10 Adoltgiad t Wasg,— Llyfr i bobl ieuainc, sef Cofiant a Gweithiau Ieuan Gw.ynedd ....................................15- Beibl yr Addoliad Teuluaidd.....................16 BARDDONIAETH. Boreu yr adgyfodiad. Gan Bron Aiun ......10 Er cof am Mrs. Williams, Caerynarfon. Gan ' Gwilym Arfon .......................................17 Ystyria dy siwrnau. Gan T. Owen............17 Abél yn addoli. Gan Pedrwilym...............17 Llwyddiant yr efengyl. Gan Thomas Jones. 17 Y wonol. Gan Lewis Evans ..................... Ì8 Yr elorgerbyd. Gan Maenan.....................18 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Dechreu blwyddyn....................................18 Cais y Gymcfeîthair.................................... 18 Haitesiok Ctfaeí'odtdd,— Cyfarfod Hannor-blynyddol Cymmanfa Dinbych, Pílint, a Moirion ..................... 19 Heol y Castell, Llangollen ........................ 19 Caersalem, Dowlais....................................19 Bedtddiadatt,— Bethol, Llangyndeyrn ..............................19 Corwen ................................................... 19 Saîem, Llanilltydfardrof ........................... 19 Tabernacl, Pombre....................................19 Aborcanaid.............................................19 Caersalem, Dowlais.................................... 19 Mabwgoita,— Y Parch. Samuel Williams, Nantyglo.........19 Mrs. Morris, Aberystwyth........................ 21 Mr. Azariah Phillíps, Trawsfynydd............ 22 Adoltgiad t MlSj— Y Flwyddyn.............................................23 Gwloidyddiaeth y Flwyddyn.....................23 Masnach y Flwyddyn ..............................23 Cydraddoldeb crefyddol ...........................24 Y Flwyddyn yn dramoraidd .....................24 Esboniad ar y "Tesíament Newydd." : PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW). cyfrolau am y prisiau a welir isod, neu yr oll ag sydd GAN D.S.—Anfonir wedi dyfod allan o'r Ësboniad, yn rtiad drwy y llythyrdy i unrhyw gyfeiriad ar dderbyniad 19s. 3e. mewnarcheb ar y llythyrdy, taladwy i W. Williams, Printer, Llangollen. Ni wneir sylw o archebion heb fiaendal. Anfoner at y Cyhoeddwr. CYFROL I. MATTHEW—IOAN. - pris 6s» 9c. CYFROL II. ACTAU—2 COR. EETS 6s. 6c. PRIS 3C. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—tì. 12. 2. " vi. 13—x. 25. PRiS 6c. Y RHAN. 3. Mat. x. 2(5—xvii. 13. á. " xvii. 14—xxiv. 23. C. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marci. 12—xi.6. 7. | xi. 7—Luc iii. 29. 8.Luciii. 30-xi. 32. 9. "■ Xi. 33—xix. 35. 10. rt xix. 30-Ioan i. 51. - ll,Ioani.51—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xii. 11—Xviii. 7. PRIS 9C. Y EHAN. 14. Ionn xviii. 8—xxi. 25. nus 6c Y RHAîf. Rhan 15. Act. i—iv. 33. iv. 33—ix. 2. ix. 2—xiii. 47. xiii.47—xviii. 23. xviii. 23—xxv. 7. xxv. 7—xxvüi. 31, 21. Bhuf. i—v. 5. 22. " v. 5—x. 4. 23. " x.4-lCor. i.30. 24. 1 Cor. i. 30—x. 20. 25. " x. 20—xvi. 4. 2«- " xvi. 5—2 Cor. x. 7. 27. 2Cor.x. 8-xiii. 13. 16. 17. 19. 2<>. CYFIIOL III. GALAT,—DAD. PRIS 6c. Y RHAN. Rhan28.Gal. i—vi.I3. £9. Eph. i-Phil. ii. 12. 30.Phil. ii.l3-lThos.v.ll 31.1 Thes. V. 11—2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii. 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Tago v. 19. 35. lago v. 20—1 Ioan. 80. 1 Ioan i—Iudas 25. 37. Rhagarweiniadi'rDad. 38. Oyfieithiad o'r Daù. 39. Dad. i—iv. 40. Yn y wasg. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILL7AMG. ( ' Pris Taír Ceinioír.