Skip to main content

Cyf. XXlf. Rhif 300. Y GREAL.- RHAGFYR, 1876. 'CANŸS Nl AILWN Hi DDIM YH ERBYtì Y GWiRIBNEDD, OND DROS Y 6WlltlONEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TEAETHODATJ,ŵo. Dysgyblaeth Eglwỳsig. Ran y Parch. S. Jones...................................................265 GWoithrediadau oyffr^din ao annghy ffredin yr Ysbryd GlSn. Gan y Parcb. Enos George ...........•...............................,.....272 Ardderchawgrwydd gwybodaeth Crist. Gan Lteyníab.......................................279 BABDDONIAETH. Sraadfl. GanB. Powys ......................-280 Adda ao Efa yn Eden. Gan PrysoracH... 280 Dychryn Adda ac Efa. Gan Meilir Môn... 281 Cnoe, cnoe, ar y drws. Gan Einion Ddu... 281 Er coffadwriaeth am Mrs, Margaret Thomas. Gan Dafydd Meurig.............;. 281 Ar briodas y Parch. W. Thomas, Bhydwyn. Gan Arwystl .......................................281 Beddargraff Mr. W. J. Williams. Gan Maesyn..........„....................................281 HANESION CREFYDDpL A GWLADOL. YG0K6Î.GEKAD0I,,— « 'jfc, : ^ , Y Parch. J. Williams .....'..............•.........,,í§2> YCyfarfod Cenadol ynBirmingham.....:.,,ÎM Marwolaethau Oenadon........................... 282 Itali......................................................... 282 r HAWESIÖlr OXFARFODYDD,— Tyddynshon.............................................282 Llanllyfnŵ....................... L!andyrn(§..................... Penheolgorig, Merthyr ... Dinas Noddfa, Glandwr .... Cyfarfod Chwarterol Mûn . Machynlleth ........t.......... BEBrDDIADAü,— Cynwyd........................... Corwon.............................. Traethcoch ...............»,...„ Ffynnongroew................ Caersaletu, Dowlais .......... Dinas Noddfa, Glandwr ... Bush St., Pembroke, Dock . Horeb, Skewen ................ Seion, Cefn mawr .....,..;... Codau ........................... .282 . 283 .283 . 283 . 288' .283 Adoltoiad t Mis,—• . Bhyfel neu heddẃch .............................. Etholiad Llywydd yn yr Unol Daleithiau... Masnaoh................................................ Antonelli .*....................................,........ Llywydd yr Odyddion...,.......................... LlQnyddiaeth enwàdol..,........................... AMEIWlABTHAU,— Yr ysgolion Sul a phregethwyr brodorol tramor ................................................ Eglwys Crist ..........„.............................. Bethania, Cynwyd..........,......'................... Y Cxkkwttbiad .......^.............................. i ! ■ - Pynciau Ysgol gan R. ít, Williams, Llangollen. Holwyddoreg. ar hanes " Abrahara." Pris lc, neu 6s. y cant. Holwydflorcg ar hanes "Elias y Thesbiad." Pris lc, neu 6s. y cant. * ', ■' Uolwyddoreg ur hahés «'Daniel." Pris lc, neu 7s. y cant. Telerau, blaendûl. ....- ..... 287 287 ■ • ■ ÌY8GRIFAU ARWËrNIOL Y "GlEAL" AM 1877. Ionawr.—YParch. A. Wna.iA'MS, Garn,—"'Grisiaudyrchafiad.y ■ *' JW^ Chwefror.—Y Parch. O. Gmctiths, Blaenconin.—"Dylanwad niweidiol D6ra||eth ar feddwly | worin." ...»._... Mawrth.—Y Parch. R. Liotd, Casbach,—" Y pwys o roddi gwrandawiad priodol i'r efengyl." EbriU,—Y Parch. L Jamsb, Euthin,—"Bedydd yn aohub." Mài.j-Y Parcn. J, Thomas, Caerfyrddin,—" Hunanadnabydaiaeth." Mebeflri__Y Parch. D, B. Edwabts, Aberhonddu,—" Yr eglwys a'r geaedl sydd yn cddi.'* Gerphenaf.—Y l'arch. J. 1. WiiMams, Pwllheli,—" Cyflawnder yr amser, neu hodweddion oyfnad I | yr ymgiíawdoliad." ■ 1 Awsí.—Y Faroh. B. E vaks, Neath,—" Y Bedyddwyr yn eu Bymlrwÿdd a'u manylrwydd yh Cadw \ at egwyddorion ac ymarferiadau crefydd ein Harglwydd Iesu Grist." Medi—Y Parcü. O. Waido Jamss, Merthyr,—"Y Ddewines o Endor." Hydref.—Y Parcb. J. Bowiahdb, Llanelli,—Y testyn heb ei benderfynn.' Tachẁedd.—Y Parch. G. James, Llangefni,—"Cyflawniad prophwydoliaeth yn ngnladdedigaeth i JyGwaredwr,"....... ' ■■■-,-< Hhagfyr.—Y Par-h. D. Davies, (Dewi Uyfan,) Aborteifi,—Y testyn heb ei benderfynu. t Y mae iliäw» o gyfeillion ereill befyd wedi addaw anrhegu y GREAL 8g ertbyclau o ddyddordeb I |eiIíduol yrj ýstod y flwyddyn. Bydd y Parch. D. Oiivek Edwahds, 17, Ohehnsford Street, South Btocfctou, yn parhau gyda'i yBgrifau gwerthfawr ar " RyfeÄdodjiu Duẁ ýn ngwaith y groadigaeth." '.WTeleran i dderbynwyr o nn yn unig trwy y Post,—to flwyddyn, gyda blẁendal, 3s.j hob f I flaendal, 3s. aòh. T.'elerau i ddosbarthwyr,—Y seithfed amoddrpsbarthui ÿtauadau bob tri mis. hhoddir un i'r gweinideg lle y deryyir denddeg'. LLANGOLLEl#l ; J ■■"''.'.' , ' AÎIGRAI'Í'WYD YN SWYDDFA Y "GBEAL" A*B "ATHRAw|j, GAN W. WHLIAMS. • Pris Taẁ;; r i ,