Skip to main content

Cyf. XXIV. Rhif 299 Y GREAL. |"CANYS Nl ALLWN Hl DDIM YN ERBYN Y 6WIM0NEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD."-PAUL Y^CYNNWY^ÎAD^ " TEAETHODAU, &0. Cyfarfod Chwarterol Arfon ._..................261 Moria, Pentre'..........................................201 Llanrwst ................................................262 Ebenezer, Merthyr ..................................202 BXD?DDIADAU,— Ehwymedigaeth bersonol pob credadyn i fod yn genad dros Grist. Gan y Parch. W. Morris.............................................241 Ehyfeddodau Duw yn ngwaith y greadig- aeth. Gan y Parch. D. Oiiver Edwards... 245 Y gwirionedd, ac argyhoeddiad o hono. Gan y Parch. G. H. Eoberts..................248 William Ellis, Maentwrog. Gan y Parch. R. Jones................................................251 Llarieidd-dra. Gan Homo Olwyd............263 Adolygiap t Wasg,— Pregethu yr efengyl.................................255 BAEDDONIAETH. Marwnad y diweddar Barch. D. Edwards, Adulam, Pontardawe. Gan J. Williams. 255 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohgl Gbhadol,— China......................................................268 Y Genádaeth Dramor ..............................259 LlythyryTrysorydd.................................260 Ha-_siom Cotaetodtdd,— Oyfarfod Trimisol Cymmanfa Dinbych, Fflint, a Meirion ................................. 260 Cynwyd...................................................202 Heol y Castell, Llangollen........................262 Coedpoeth .................................-..........262 Pisga, Pil................................................262 Tabernacl, Pembre.................................262 Moria, Llanelli .......................................262 Arthog, ger Dolgellau..............................262 Noddfa, Treorci.......................................262 Caersalem, Dowlais .................................262 Abercanaid.............................................262 Cwmsymlog ..........................................262 Glyncoiriog.............................................262 Horeb, Skewen ............................_.........262 Mabwgocta,— Mary Grlfflths, Acrfair ...........................262 EUin Hughes, Crugan..............................263 Adoltgiad x Mis,— YRhyfel ................................................263 Hwsia ...................................................263 Gwladlywiaeth Lloegr..............................264 Undeb Bedyddwyr Prydain Eawr ............264 Y glowyr ................................................264 Masnach ......................-..............•.........264 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, §c, Llangollen. CASGLIAD O 1,006 O HYMNAÜ.| GAN Y PARCH. R. JONES.LLANLLYFNI. YR AUGRAFFIAD BRAS.—12wo, demy. TUDALENAU, 424:. I Heb eu rhwymo, pris 2s. yr un; wedi eu rhwyrao mewn Cloth Limp, lieil Edgca, 3s,, j mewn Skiva, Med Edges, 4s., ac mewn Levant, Gilt Edges, ös. yr un. Pynciau Ysgol gan E. E. Williams, Llangollen. Holwyddoreg ar hanes "Abraham." Pris lc., neu 6s. y cant. Holwyddoreg ar hanes "Elias y Thesbiad." Pris lc, neu 6s. y cant. Holwyddoreg ar hanes "Daniel." Pris ic, neu 7s. y cant. Telerau, blaendâl. Pris Ic. yr un, neu 6s. 6ch. y cant,—blaendâl, CATECHISM Y PLANT: ■ _______GAN R. R. WILLIAMS, LLANGOLLEN.______ ■' : Llais y Durtur: sef Hymnau Newyddion, gan y Parch. I R. Jones, Llanllyfni, gyda phigion o waith ereill. Cynnwysa 260 o Hymnau j at wasanaeth Ysgolion Sabbathol ac achlysuron ereill. Pris 6ch., i'w gael gan í yr Awdwr. LLANGOLLEN: ARGRAITWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^A'R "ATHEAW," GAN W. WHLIAMS. Pris Tair Ceiniog. .»■