Skip to main content

Cyf. XXIV. Rhif 298. ;„-,i Y GREAL. HYDREF, 1876. 'canys nl allwn nl ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."-paul. T^yìwŵysiadT TEAETHODAU, &0. Cyssylltiad gweddi ê llwyddiant y weinid- ogaeth. Gan y Parch. B. Parry............217 Myfyrdodau byrion. Gan Ioan Alun ......220 Y creadur. Gan y Parch. H. 0. Williams. 221 Oipdrem ar Lytbyrau Oymmanfaoedd y Gogledd. Gan B. R. W........................223 EglwyB Crist. Gan y Parch. H. Jones, D.D 225 AdOI.TGIAD T WaSG,— Y Dehonglydd Ysgrythyrol .....................230 Oyhoeddiadau Oymreig Oymdeithas y Traethodau Crefyddol...........................230 Bywgrafflad y diweddar Barch. H. W. Jones, Caerfyrddin .............................231 BARDDONIABTH. Marwnad y Parch. R. Ellis, (Cynddelw). Gan Asaph Glyn Ebwy.......................231 Ymddangosiad yMessiah. Gan Ffrwdwyllt 233 Dymuniad am ysbryd gweddi. Gan R. Powys ................................................233 Yr afon. Gan Llew Machno....................233 HANESION OREFYDDOL A GWLADOL. Y Gosai Gbjtadol,— China.......................................................23é India .234 HAirasroH Ctfabfodydd,— Oenadaeth Gartrefol Oymmanfa Dinbych.. 234 Salem, Oaerdydd ....................................235 Waentrodau.............................................235 l'ombroko Dock.......................................235 BliDi-DDIADAU,— Dinbyoh .........._....................................23« Owmbelan................................................236 Llanidloes .............................................236 Oynwyd...................................................236 Corwen...................................................286 Moria, Llanelly.................—.................236 Horeb, Sltowon......................................236 MABWGOFlíA,— Mrs. M. Erans, Gamdolbenmaen ............236 lílinor Jones, Bryn, Hunuwchllyn............238 Adoitoiad t Mis,— Y dy.oddefwyr yn Bulgaria .....................289 Gwládlywiaeth Dyroaidd Lloegr.,.............239 Etholiad Bucks .......................................240 Oyfarfodydd y dadgyssylltíad..................240 Ar werth gan W. WILLIAMS, Prìnter, $c, Llangollen. (CASGLIAD O 1,006 O HYMNAÜ. GAN Y PARCH. R. JONES^ LLANLLYFNI. YR ARGRAFFIAD BRAS.—12mo, demy. TUDALENAU, 424. jHeb eu rhwymo, pris 2s. yr uni wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Red Edges, 3s., I mewn Skiva, Red Edges, 4s., ac mewn Lenant, Gilt Edges, 5s. yr un. Pynciau Ysgol gan R. R. Williams, Llangollen. Holwyddoreg ar hanes "Abraham." Pris lc, neu 6s. y cant. Holwyddoreg ar hanes "Elias y Thesbiad." Pris lc, neu 6s. y eant. Holwyddoreg ar hanes "Daniel." Pris ic, neu 7s. y cant. Telerau, blaendâl. í i Pris lo. yr un, neu 6s. '6ch. y cant,—blaendâl, CATECHISM Y PLANT: GAN R. R. WILLIAMS, LLANGOLLEN. Yr ydym wedi derbyn lliaws o dystiolaethau cymmeradwyol i Gatcchism y Plant, I ac y mae yn cael derbyniad helaeth gan yr Ysgolion Sabbathol. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GBEAL" A'B "ATHEAW," gan w. wilmams. Pris Taìr Ceiniog.