Skip to main content

Cyf. XXIV. Rhif 297. Y GREAL. MEDI, 1876. j "CANYS Nl ALIWN NpDDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Ŷ GWIRIOHEDD."-PAUl. If^CYÎÍNWYSIAD^ TBAETHODATJ, &0. Arwyddion gwleidyddol orefyddol yr am- .193 .196 sorau. Gan y Parch. J. Joues Arholiad Duwinyddol Athrofa Llangollen, 1876...................................................... Dammeg yr efrau. Gan y diweddar Barch. B. Roberts, Plasynbonwm.....................201 Bhyfeddodau Duw yn ngwaith y greadíg- aeth. Gan y Parch. D. Olnrer Edwards.. 205 Yr angylion. Gan Dewi Ioan..................207 BARDDONIAETH. Oriau olaf yr Iesu. Gan y diweddar Taliesin o Eiflon....................................209 Y crefyddwr defnyddiol. Gan R ............209 Ymffrost y credadyn. Gan Oaradog James 209 Llinnellau i J. W. Édwards, Brymbo. Gan G. o'r Nant .........................-•«............210 Bhan o fy nymuniadan. Gan Dewi Barcer 210 Yr haelionus. Gan Glanddnlais...............210 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. y Gongi Gbsadol,— Oenadon yn dychwelyfl ...........................210 Y Paroh. G. H. Rouse ..............................210 Sonthalistan .......................................... 210 Cenadon newyddion.................................211 Rhufain...................................................211 Cyfrifon Trysorydd Cymmanfa Dinbych, Fflint, aMeirion....................................211 HAITBSIOH CtíABIODYDD,— Cyfarfod blynyddol Athrofa Llangollea ... 211 Cyfarfod blynyddol Undeb Bedyddwyr Cymru................................................212 Trysorfa Adeiladu Bedyddwyr Oymru......213 Moria, Meinciau.......................................214 Graig, Mountainash.................................-14 Llangollen .............................................214 Bedyddiadau,— Capel Newydd, ger Llanidloes . Croesyparc ............................ Tabernacl, Fembre ................ Owmbelan ............................ Cefnbychan............................ LlaneUan ..................,........... .211 .214 .214 , 214 .214 .214 Adolygiad x Mis,— Terfyniad y Senodd-dymhor.....................214 Iarll Beaconsfleld........................~..........214 Y rhyfel Serria-Dyrcaidd........................215 Oreulonderan Tyrcaiddyn Bulgaria.........215 Yr etholiadan diweddar...........................216 Yr ystorm .............................................216 Manion...................................................316 Arwerthgan W. WILLIAMS, Printer, $c, Llangollen. |CASGLIAD O 1,006 O HYMNAU. GAN Y PAECH. R. JONES, LLANLLYFNI. YR ARGRAFFIAD BRAS.—\ìmo, demy. TÜDALENAU, • |Heb eu rhwymo, pris 2s. yruriî wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Red Edges, 3s., I mewn Skiva, Jied Edges, 4s.( ac mewn Letant, GiU Edges, 5s. yr un. JGrrammadeg Cymraeg, gan y Parchedigion J. Williams, Rhos; ac E. Boberts, Pontypridd. Mewn Uian, pris 2s. (Darlith ar Hanes y Bedydd- wyr, gan y Parch. B. fîìîiS, (Cynddelw.) Ail argrafflad. Pris Gch. iDarlith ar y Bedỳdd Crist- ionogol; ei Ddull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Chyibdiad Bedydd Babanod a Thaenelüad. Gan y Parch. H. Jones, D.D., Llangollen. Pris 6ch. | Holwy ddoreg y Bedyddwyr, wodi ei threfnu er cymhorth i rieni ac athrawon y» Ysgouon. Sabbathol, i hyfforddi ieuengtyd Oymru yn egwyddorion ac ym- arferiadau crefydd Orist. Gan y Parch. Titüs Lewis. YrWythfedArgrafflad. Pris , 2o. yr un, trwy y Post 2 jc. Catechism y Bedyddwyr: Neu addysg fer ya egwyddorion y grefydd Gristionogol; yn unol a cbyffes ffÿdd Cym- manfa Lluudain, 1689. Cyfieithiedig gany Parch. B. EUis, (CÿndteUo.), PrisläC. A, B, O, ar bapyr cryf wedl ei blygn, y dwsin, I 4c, gyda'r Post, 4jo. Llyfr y Dosbarth Oyntaf, y Dogfod argraffiad, y cant, 8s. Llyfr yr Ail Ddosbarth, y Chweohed argrafflad, y cant, 8s. Tblbbad—Arian gyda'r Arcliobion. LLANGOLLEN: ABGBAFFWYD YN SWYDDFA Y "GBEAL" A'B "ATHBAW," 6AN W. WILHAMS. Tris Tair Ceiniog.