Skip to main content

■ jh ; . .. . f ■ „*,. * /. Cyf. XXIV. Rhif 29Ì. Y GBEAL. MEHEFIN.^1876. ("CAHYS Nl ALLWN Hl DDIM \H EHBVN Y GWIÍìlOfíEDD, OND CROS Y GWIRIONEDD.-'-PAUL y~CYNíìfWÎ SJ A D. TRAETHODATT, &o. Gwirionedd ac nid teimlad. Gan y Parch. M. Williams..........................................121 Ioseph fel cymmeriad i'w efelychu. Gan W. Roberts ..'.........................-..............124 Rhyfeddodán Duwyn ngwaith y Breadig- aeth. Gan y Farch. D. 01iver Edwards. 126 Pymam. Gan J. Simon...........................127 Uíydd-dod yn offeryn i gyrbaedd gwybod- aeth ysbrydol. Gan D. G. Clwyd .........131 TüDALEH'Y GoLYGYDD .............................. 184 Adoltoiad t Wásg,— Holwyddoreg ar Hanes Plant Da y Beibl... 135 Holwyddoreg ar Berthynas Crefydd &t Llywodraeth....................................... 136 BARDDONIAETH. Cariad Duw. Gan R. M. Richardson ...... 136 Llinneüau o gydymdeimlad á'r brawd G.. Sandbrook. Gan Asaph Glyn Ebwy......137 Y Beibl. Gan E. Pfraid Phillips...............Î37 Y dyn gwrol. Gan H. Morris Hughes......137 Cyndderw. Gan J. G., a Dewi Barker „.... 137 Yr anffyddiwr. Gan Taliesin o Jliflon ...... 137 Prydnawnddydd einioes. Gan Rhuddfryn. 137 Henaint. Gan H. Pewys „....:.......'.....'.....137 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Ý Gongl Gen adoi,,— Cyfarfod blynyddol y GymdeithasGenadol 138 YMynegiad.................................'..-..i.......138 Cyfrifon y Gymdeithas .................„.........138 Ysgrifenyddion newyddion y Gymdeíthas. 139 Cyujdeithas Genadol y Bobl Ioiiaiiu:......... 139 Cenàdaeth Zenana...........,..*...:,....'..'..........l-'i9 madeb Bedyddwyr Pryda,ta £%wr, &c ......139 Cymdeithasddirwestojy Bedyddwyr ...... 139 Oymdeithas y TraetUoíiaa;.......:...............140 HANE6I01T ClPAEFODYDD,— Poohriw, gerRhymni.............................. 140 Salera, Gwaelodygarth, ger Oaerdydd .....,140 Llangollen.............................................:.,. 140 Brymbo ................................................140 Cyfarfod Ohwarterol Môn ........................140 Bedtddiadau,— Saron, NewTredegar .....,......................„141 Brymbo...................,...............................141 Capol Newydd ger Llanidloes..................141 Llanidloes................................................141 Pisgah, Pil.............................................141 Codau .................................................... 141 ; Dinbych...................................................141 , Mabwooota,— Mr> Darid Anwyl, Dowlais........................141 Owen Jones, Llanidloes...........................141 Richard Grifflths, Llwydiart..................,., 142 John Wynne, Llanidloes..........................142 Margaret Hoinor, Llanidlooa.....................142 Adoitgia» x Mis,— . Yr Ymerodres.................................^.'».l„... 142 Tý yr Arglwyddi a'r Mesur Oluddu............ 142 MesnrAddysg.......................................... 143 . Tywysog Cymru,..................................;... 143 '' Mesur Macdonald.................................... 144 Y farchnad arian ,...................................144 ( Y gwrthryfel Twrcaidd........................... 144 Ein Morwyr............................................. 144 AMBYWIAETHAU,—~ ------ — At eglwysi Cymmanfa Dinbychy ŵo .,.....„144 Oapel y Bodyd"wyr yn Coedpoeth............ t4> ' Yn y wasg.T^lílâÄefa^^iryÄfâd:»} Gan R. R. Wiliíams. Llỳfr y Plànt. Gryda Darluniau eglurhaol. Cynnwysal Pywgraffiadau, Coijgl Holwyddorol, Pwlpud y plant, ^.nnerchion,'fa Hanesynau, Barddoniaeth, &c, oll heb fod uwchlaw amgyffredion plant. Pris 3s. y Cant., . I Grrammadeg Çymraeg, gan y Parcbedigion, j. 'Williams, Rhos; ao E. Bòberts, Pontyp'ridd. Mewn llian, pris 2s. Darlith ar Hanes y Bedydd- wyr, gän ŷ Parch. lì. Ellis, (Cynddelw.) . All argrafliad. Pris 6ch. Darlith ar y Bedydd Crist- îonogol; ei'-TJdull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Chyfodiad .Bedydd Babanod a Thaenelliad. Gan y Parch. H. Jones, D.D., Llangollen. Pris 6ch. . Holwyddoregy Bedyddwyr, , wedi ei threfnu-er oymhorth i'rieni ac athrawon yr S sgolion Sabbathol, i hyfforddi ieuengtyd Cymni yn egwyddorion ac ym- arforiadau crefydd Crist. Gan y Parcb. TitüsLewis. Yr Wythféd Argrafflad. Pris |{ 2c. yr un, trwy y Post 2äo. Catechism y Bedyddwyr: | Neu addysg fer yn egwyddorion ygrefydd Gristionogol; yn unól'â chyffes flydd Oym- ; manfa Llundain, 1689. Cyfieithiedig gan y Parch. R. EUis, <Cÿtiddeltt.) Prislíc. A, B, C, ar bapyr oryf wédi ei bJygu, y dwsin, I 4c., gyda'r Post, 4Jo. Llyfr y Dosbarth Cyntaf, y Degfed argrafflad, y òant, Sè. ■ Llyfr yr Ail Ddosbarth, y Chweched argrafflad, y cani, 8s. ' ' ' . ' :- ' " " , Telebait—Arian gyda'r Arcliobion. LLANGOLLEN: ABGBA3WWYD rS SWYDDPA Y "GREAVVà'R "ATHRAW," gan w, watöAîíai Píifl TaJr CèẄ>Ç.