Skip to main content

Cyf. XXIV. RHIF293. Y GBEAL. MAI, 1876. CANYS Nl ALIWN Nl DDIM YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIONEDD.--PAUI. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &0. Gany FÇydd a bedydd: bodydd a ffydd. Parch. E. Thomas, Casnowydd ............ 97 Metbu caol gafael yn Titus. Gan y Parch. Llewelyn Jones, Abortillery..................106 Defíroi o gysgu, ac agosrwydd yr iachawd- wriaeth. Gan y Parch. W. Ûavies.........107 TüDALEN Y GOLYOYDD .............................. iii Adolyoiad y Waso,— Cân anghyhoeddedig o waith M. Llwyd ,.. 112 BARDDONIAETH. Mae'r dydd yn dywyll. Gan Hywel Cernyw................................................113 Ein Harglwydd yn gwynebu lerusalem ar ei daith olaf yno. Gan Charles Davies... 113 Heddwoh. Gan Richard Richards............114 Er cof am Jane Rees, Dylifau. Gan Cymro GlanTwymyn.......................................114 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gohol Gbkadox,— Rhufain.................................................. 116 Ffraino—Llydaw ....................................115 India......................................................115 IlANESIOIf CTITAJlîODrDD,— Cyfarfod Ohwartorol sir Gaerynarfon......... 115 Talybont, Ooredigion ..............................110 Etira, Pondarran .................................... 110 Cymmanfa Lerpwl .................................110 Bedyddiadat/,— Caersalera, Dowlais................................. 110 Bont, Llanbrynmair....................,............ 110 Croesyparo .............................................110 Bethel, Caergybi ....................................110 HeolyCastell, Llangollen........................ 110 Peiodasaü................................................110 MARWGOFlrA,— Phebe Holland, Frontai...........................110 JobnThomas, Dowlais.............................. 110 William Davies, Fron .............................. 117 Mrs. E. Jones, Clwtybont ........................117 Adolyoiad y Mis,— Gwyliau oin Seneddwyr...........................118 Cynnadledd y glowyr .............................. 110 Y' bleidiais sirol.......................................119 Mesur Mv. Maodonald..............................120 Y dadgyssylltiad yn y Gogledd ..............120 Ambywiaethau,— Ymadawiad y Parch. O. Davies, Llangollen 120 Capel y Bodyddwyr, Coedpoeth ...............120 Ar werth yaii W. WILLIAMS, Printer, SjC, Llangollen. CASGLIAD O 1,006 O HYMNAU. GAN Y PARCH. R. JONES, LLANLLYFNI. YR ARGRAFFIAD BUAS.—12mo, demy. TUDALENA U, «24. Heb eu rhwymo, pris 2s. yr un; wedi eu rhwymo mewn Cloth Limp, Red Edges, 3s.ỳ mewn Skiva, Red Edges, 4s., ao mewn Le$ant, Gilt Edges, 5s. yr un. Llyfr y Plant. Gyda Darluniau eglurhaol. Cynnwysa Fywgraffiadau, Congl Holwyddorol, Pwlpud y plant, Annerchion a Hanesynau, Barddoniaeth, &e., oll heb fod uwchlaw anigyfl'redion plant. Pris 3s. y cant. Grammadeg Cymraeg, gan y Parchedigion J. Williams, Rhos; ac E. Roberts, Pontypridd. Mewn Uian, pris 2s. Darlith ar Hanes y Bedydd- wyr, gan y Parch. R. Êllis, (Cynddclm.) Ail argraffiad. Pria Och. Darlith ar y Bedydd Crist- ionogol; ei Ddull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Ohyfodiad Bedydd Babanod a Thaenolliad. Gan y Parch. II. Jones, D.D., Llangollen. Pris flch. Holwyddoreg y Bedyddwyr, wedi ei threfnu er cymhorth i rieni ac athrawon yr Ysgolion Sabbathol, i hyfl'orddi ieuongtyd Cymru yn egwyddorion ac ym- arforiadau crofydd Crist. Gan y Parch. Titüs Lewis. Yr Wythfed Argrafflad. Pris 2c. yr un, trwy y Fost 2ío. Catechism y Bedyddwyr: Neu addysg fer yn egwyddorion y grefydd Gristionogoí; yn unol â ohyffes ffydd Oym- manfa Llundain, 1089. Cyfleithiedig gan y Parch. R. EUis, (Cynddeim.) Prisljc. A, B, C, ar bapyr cryf wodi ei blygu, y dwsin, 40.. gyda'r Post, 4Jc. Llyfr y Dosbartb Oyntaf, y Degfod argrafflad, y cant, 8s. -„, . -. Llyfr yr Ail Ddosbarth, y Chwechod argrafflad, y cant, 8s. Tílehad—Arian gyda'r Archebion LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R ''ATHRAW,'* GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog. " :1 i.íî