Skip to main content

Cyf. XXIV. Rhif 292 Y GREAL. EBRILL, 1876. ! "CANYS Nl ALLWN Nl DDIM yÌTeRBYN Y GWIRIONEDD, OHD DÎIOS Y GWIRIONEDD.--PAÜL. ^CŸNNWYSIAD?^ i'ii Jl I Ji'iì' 1:11 TRAETHODAU, &o. Yr efongyl dragywyddol. Gan O. D............73 Y cynllun gorou o athraw'r ysgol Sabbathol. Gan Jonathan Jonos, Festiniog...............70 Gwely y PGrlysiau. Gan R. R. W...............80 Methu caol gafael yn Titus. Gan y Parch. Llewelyn Jones, Abertülery ..................81 Gostyngeiddrwydd. GanLleynfab............83 Sylw cartrefol ar y doethion.—Mat. ii. Gan J. H ......................................................85 TUDALES T GOLYGYJDD......................... S7 Adoltgiad x Wasg,— Cassell's Diotionary of Coolcery..................87 Y Ddau Foneddwr....................................88 Hanesiaeth a Gwyddoníaeth y Beibl, yn wir a chywir..........................................88 Gras a Gwirionedd....................................89 TŵrDafydd *............................................89 Annerchiadau Mr. D. L. Moody, gyda hanes- ion ara Mr. Ira D. Santey, ao yntau.........90 Dr. Parry o'rBala ....................................80 Y Cydfradwriaeth ....................................90 BARDDONIAETH. Pjmim. Gan Dewi Barker .....................90 Dylanwad m»m. Gan Dewi Bach ............91 Dydd ein bedydd. Gan R. R. W ...............91 Er cof am Williain Owen, Pontyr Arw. Gan Machraith Môn.......................................91 Dymuníad y bardd. Gan Robert; M. Jones.. í»l HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Geiíadol,— Cyflwyniad o'r Ysgrytbyrau i Dywysog Cymru...................................................92 Hysbysiad pwysig....................................92 Dacca ......................................................92 Y Gylchwyl Flynyddol..............................82 Hanesiou Ctfabtodtdd,— Cy farfod Trimisol Dinbych, Fflint, a Meirion 92 Ponuel, Llannefydd .................................93 Troedrhiw'r Fuwch .................................93 Wyddgrag................................................93 Bedtddiadau,— Diuns, Glandwr .......................................93 Rhos, Mountain Ash .................................93 Mountain-Ash (Saeson)..............................91 Colwyn......................................................94 Heol y Castell, L'.angollen ........................94 Caoisalem, Dowlais....................................94 Mahwgoiea,— Eran Roberts, Bagillt..............................94 Adoltgiad x Mis,— Y Sonedd ..........................,.....................94 Masnach ein gwlad .................................95 Y teulu broninol .......................................95 Nowyddion tramor....................................95 Amrtwtaiîthau,— Capel y Bedyddwyr yn Coedpoolh ............95 Äthrofa Llangollon....................................95 Maiíion ...................................................96 -- Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer', %c, Llangotten. Esboniad ar y "Teslament Newydd." ' GAN Y PAROH. R. ELLIS, (CYNDDELW). CYFllOL I. MATTHEW—IOAN. _______rnis 6s. 9c._________ PBIS 3C. Y HHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " vi.l3—x.25. PBIS-6& Y EHAN. 3. Mat. x. 26-xtü. 13. 4. " xvii. 14—xxiT. 23. 6. " xxìt. 24—Mrtc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7-Luc iii. 29. 8. Luciii. 30—xi. 32. ft. " xi. 33—xix. 35. 10. *' xix. 30-loan i. 61. 11. Ioani. 61—tì. 71. 12. " tìì—xii. 10. 13. " xü. 11—XTÌii, 7. PEIS 9C. Y EHAN. 14. Ioan XTÜi. 8—xxi. 25. CYFROL II. ACTAU—2 COR. peis 6s. 6o. PBIS 6C. Y BHAN. Rhan 15. Act. i—ìt. 33. • 16. " ÌT.33-ix.2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—XTÜi. 23. 19. " xviii. 23—xxt. 7. 20. " xxt. 7—xxTÜi. 31 21. Rhuf. i—t. 6. 22. " Y. 6—x. 4. 23. " x.4-lCor. i.30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 26. " x. 20-xtì. 4. 26. " xvi. 5—2 Cor. x. 7 27.2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. PEIS 6c. Y BHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29. Eph. i- Phil. ii. 12. 30.Phil. ii.l3-lThes.v.ll 31.1 Thes. T. 11—2 Tim. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii. 18. 33. Heb. iii. J9—xi. 1«. 34. " xi. 16—Iago T, 19, 35. Iago T. 20-1 Ioan. 30.1 Ioan i—ludas 25. 37. Rhagarweiniad i'r Dad, 38. Cyfleithiad o'r Dad. 39. Dad. i—ìt. 40. Yn y wasg. . LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A>B «'ATHRAW,» Pris Tair^Ceiniog. GAN W. WIIiIAMS.