Skip to main content

Cyf. XXIV. ■■■-Y* GREAL. ÇHWEFROR^mG^ "CAItYS Hl AUWH Hl DDlâíl1 YH ERBYÍI Y CWIRIONECD, OND DROS Y CWIRIOHEDD."-PADl. . TEAETHODAU, &c. Amlweh a Llansilin. Gan y Parch. J. Bobinson............................................25 Melcbisedec Gan y Parch. J. G. Jones......30 Gwely y Pôrlysiau. Gan E. H. W ............34 Banes addysg weinìdogaethol yn mhlith y Bedyddwyr yn Nghymru a sir Fynwy. * Gau Bufus.............................................35 Rbyfeddodau Duw yn ngwaith y greadig- aeth. Gan y Parch. D. Oiiver Edwards... 39 Gohebiaetä,— Y Trefnyddion Calflnaidd ........................42 At y Parch. W. Humphreys, (Etlhit,) Tany- grisiau. ................................................42 BARDDONIAETH. Ochenaid wrth. fedd CîifDDEtw. Gan Taliesin o Eiflon ...................................42 Bedydd. Gan Iorwerth Goes Hir...............43 Yr-Iesu a dawodd. Gan Myfyr Clwyd ......43 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonan Ghsado&,— Y Genadaeth newyîld i Cachar..................43 Yr argraffwasg Genadol............................ 44 Hasesioií Cctabtodidd,— Cyfarfod Chwarterol Llanberis..................44 Bedyddiadau,— Hermon, Nantyglo....................................44 Tabernaci, Pembro....................................44 Codau......................................................44 Mabwgoffa,— , Mr. David Jones, Croesýt&ro..,....,,.,.,!,......44 Grace Jones, Bryn, Llanu*ehIlÿu."ÎNM."......46 Adoltgiad y Mis,— Y mynwentydd plwyfol.......................•......48 Y dü.agyssylltiad.........................„............47 Bright yn Birmingham......................,.......47 Newyddion tramor....................................48 JÍAHIOJf..............................................."— 4H , ■ 9 11 At werthgan W. WILLIJ.MS, Llangollen. ESBONÎÄD AR Y TE8TAMENT NEWYDD, GAN T PARCH. R. ELLI'S, (CTNDDELW.) Pris y Gyfrol gyntaf, Cs. 9o.; a'r ail Gyfrol íis. Có. Y mae 12 rhan, pris cc yr un/yn barod o'r drydedd Gyfrol. Gramniadeg Cymfäi y Parchedigion J. \WUjnnMU Äosf ao E. - Eobe»4a)IẄyPrida- MeWllian, pris 2s. D^ÜtH^Banes y Bedydd- 'Ẅÿr, gan y Paroh; E. Èllis, (Cynddelw.) :. ,, Airargbaffiaa. Pris Cch. Ûàrlith ar y Bedydd Crist- ionogol ,• ei Ddull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Ghyjbdiad Bedydd Babanod a Thaenelliad. Gan'y Parch. H. Jones, D.D., Llangollon. Pris 6ch. Holwy ddoreg y Bedy ddwyr, wedi ei threfnu er cymhorth i rieni ac athrawon yr Ysgolion Sabbathol, i hyfforddi ieuengtyd Cymru yn egwyddorion ac ym- arferiadau crefydd Crist. Gan y Parch. Titus Lewis. Yr Wythfed Argramad. Pris ■ 20. yr un, trwy y Post 2jc. # Ehoddir y 7fed i'r dosbarUrwyT. Y CANIEDYDD IEUMÇ, GASÖIIAD O BHTNATI A ThÔITAU AI WASAIÎAETH Ysgoiioh Sabbathol s Bedtddwts. Oynnwysa 66 o Dunau yn Nodiant y Tonio Sol-fa, a 195 o Emynau,—184 o'r Emynau yu j Gymraeg, a'r gweddill yn Saesonaeg. Mewn Amlen Papyr oryf, ìa. yr unj Limp Oloth Gold Lettered, ls. 4c; Limp Oloth Gold ■ yLettered Eed Edges, ls.6c; ltoun Gilt Edges, is. YSG.0L SABBATHOL, Yn cynnwys holl Emyflau y CaiíI2di-dd Ieüakc. | Mewn Amlen Fapyr cryf, Gc. yr un; Limp | Cloth Gold Lettered, 8c; Limp Cloth Gold Let- I tered Red Edgos, 9c, 12 àm 7s. Cch., a 26 am 15s.j Eoan Gilt Edges, ls. Anfoner am dano, gyda blaendâl at y Casgk ieäydd,— Y Parch. E. BOBEBTS, Pontypridd. ;> FBIS 6CH„ I'W GAEI GAH TB AwDWJB, LtAIS Y DURTUfi: SEF HYMNATJ NEWYDDION AT WASANAETH YR YSGOLION SABBATHOL AO ACHITSUBOlf BIiEIII. GAN R. JONES, LLANLLYFNI, OTDA PHIBIOlf O WAITH EBBIW. LLANGOLLEN: ARGRAIWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^A'R "ATHRAW," GAN W, WILLUMS. - Taír Ceiniog.