Skip to main content

Cm XXIII. Y grealT "CANYS Nl ALIWM Ml DDIM YN ERBYN Y Gw1r1oNED^OND~DMsTgWIRIOMEDD.m-PAUL. y cynnwysiad. TRAETHODAU, &o. Teyrnged o barch i goffadwriaeth Cnr- ddelw. Gan y Parch. D. Davies............265 Braslun o Hanes Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. J. Spinther James ..................269 Y telynau ar yr halyír. Gan J. Rees......... 273 Dr. Livingstone. Gan y Parch. J. J. WiUiams .............................................273 Egwyddorion y Bedyddwyr yn mhlith y Trefnyddion Calfinaidd. Gan W. G. J ... 277 Adoltgiad t Wasg,— Hamdden y Gweitbiwr ...........................279 Awdl ar Brydferthwch..............................279 TheLeisure Hour....................................279 Llawlyfr y Bedydd Cristionogol ...............280 Llythyr Cymmanfaoedd Bedyddwyr y Gogledd.............................................280 BARDDONIAETH. Marwolaeth Ctnddelw. Gan Alltud G. Maelor, J. M. Humphreys, Iorwerth Goes Hir, aloan Bach .................................280 Deigryn ar fedd y Parch. John Prichard, D.D., LlangroHen. Gan AHtud G. Maelor. 281 Er cof am Mr. Bobert Humphreys, Garn- dolbenmaen. Gan A. W...'.............'........282. Yr afiach. Gan Leah Evans.....................282 Ymbiliad pochedur. Gan R. Powys.........281 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— YGenadaeth Rnntalaidd...........................283 Itali.........................................................283 Afl'rica...................................................aea Hawesioît Ctfabfodtdd,— Groeslon, Llandwrog.................................283 Llanidloes................................................283 Caersalem, Dowlais .................................281 Abergelo ................................................284 Bethel, Caergybi ....................................284 Bedtddiadau,— Seion, Llanelli.............,............................284 Soar, Festiniog .......................................284 Llanidloes................................................284 Moriah, Llanelli.......................................284 Brymbo...................................................284 Bethel, Caergybi ....................................284 "Moelfre...................................................284 Gefailrhyd.............................................284 Caersalem, Dowlais .................................284 Glyndyfrdwy ..........................................284 Pbiodasaü................................................284 Mabwgofea,— Margaret Thomas, Llanberis.....................284 Jeremia Woolley, Llanidloes.....................285 Adoltgiad t Mis,— YMfogydd............................................. 285 Tywysog Cymru......................................286 Twrci......................................................286 Uchel lys Cyfiawnder ..............................286 Mesur claddu Osborne Morgan a'r oflbir- iaid......................................„...............286 Ein Seneddwyr .......................................287 Ametwiaethau,— Awgrym i ddarllenydd y Gebal...............287 X UTNHWYSIAD ....................................... 287 YSGRIFAU ARWEINIOL_Y "GREAL" AM 1876. Ionawr,—Y Parch. J. Rufus Williams, Y6trad-Rhondda,—" Addysg Woinidogaethol yn mhlith y I Bedyddwyr yn Ngbymru a Sir Fynwy." Chwefror,—Y Parch. J. Robinson, Llanrhaiadr,—Y testyn heb ei benderfynu. Mawrth.—Y Parch. W. P. Williams, Brynmawr, —" Y Prawfion allanol o Ddwyfoldeb y BeibL Ebrill.—Y Parch. E. Thomas, Newport,—Y testyn heb ei benderfynu. Mai.—Y Parch. D. Davtes, Bethesda,—" Y Waldensiaid a'r Bedyddwyr." Mehefin.—Y Parch. M. Williams, Rhos,—"Gwirionedd ac nid Teimlad." Gòrphenaf.—Y Parch. E. Evans, Dowlais,—Y testyn heb ei benderfynu. Awst.—Y Parch. W. R. Ambbosb, Talysarn,—" Y Beibl a Darganfyddiadau diweddar." Medi.—Y Parch. J. Jones, Felinfoel,—" Arwyddion gwleidyddol crefyddol yr amserau." Hydref.—Y Parch. E. Pabbt, Festiniog',—"Cyssylltiad gweddi â Ilwyddiant y weinidogaeth." Tachwedd,—Y Parch. W. Mobbis, (ÄAo»ÿno^,)Treorky,—" Rhwymedigaeth bersonol pob crodadyn) i fod yn genad dros Grist." Rhagfyr.-Y Parch. S. Jowes, Blaenywaen,—"Dysgyblaeth eglwysig." Y mae lliaws 0 gyfeillion ereill hefyd wedi addaw anrhegu y GREAL âg erthyclau o ddyddordeb neillduol yn ystod y flwyddyn, megys y Parch. W. Habbis, Heolyfelin, ar "Yr Ofnadwy a'rl Rhyfedd,'^" Y Pedair Efengyl," &c. Y Parch. D. Oliveb Edwabds, Mandale Road, South Stockton- j on-Tees, ar "Ryfeddodau y Cread," &c„ &c. Dysgwyliwn fod yn alluog hefyd i gyhoeddi Detbolion o'r Arholiad Duwinyddol yn Atbrofa Llangollen. Bydd hwn yn faes newydd yn ein tudalenau, a chredwn y bydd yn nodedig o ddyddorol. I Äâf" Telerau i dderbynwyr o un yn unig trwy y Post.—Am flwyddyn, gyda blaendal, 3s.: heb | flaendal, 3s. 6ch. Tolerau i ddosbarthwyr.—Y seithfed am ddosbarthu: y taliadau bob tri mis. Rhoddir un i'r gweinidog Ue y derbynir deuddeg. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.