Skip to main content

Rhif 287. GREAL. TACHWEDD, 1875. "canys nl allwn n! ddim yn erbyn y gwirionedd, ond dros y gwirionedd."-paul. Y^cŴnwysÎadT. ■'■* TRABTHODAU, &c. Undeb Cristionogol. Gan y Parch. J. A. Morris ...............................................241 Braslun o Hanes Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. J. Spinther James ..................245 Y diweddar Barch. J. Prichard, D.D. Gan y Parch. O. Davies ..............................249 Adolygiad x Wasg, — Llythyr Cymmanfa Morganwg, am 1875 ... 255 BARDDONIAETH. Marwolaeth Cynddelw. Gan Hy wel Cernyw, Cyndelyn, a James Owen .....................255 Gweledigaeth Moses yn y berth. Gan Pindar................................................250 Athrofa Llangollen. Gan George Edwards. 25G HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gekadol,— Annerchiad............................................257 Y Pwyllgor Hydrefol ..............................257 HaJíESION CyFABFODTDD,— Cyfarfod Chwarterol sir Gaerynarfon.........257' Cyfarfod Chwarterol sirBenfro..................258 Cyfarfod Chwarterol Môn .......................i 258 GilfachGoch ..........................................259 Bala.........................................................259 Llansantffraid, Corwen ...........................259 Llanidloes................................................259 Caersws, Maldwyn .................................259 Port Dinorwig...................\......................259 Rhyl ..................,...................................259 Talysarnau .............................................200 Bedtddiadaü,— Codau......................................................261 Salem, Blaenau................................1......261 Garndolbonmaen ....................................261 Llanidloes...............................................261 Moria, Llanolli .......................................261 Capel Newydd..........................................261 Caerynarfon.............................................261 Llanuwchllyn..........................................261 Bala......................................................261 Llangyndeyrn.......................................... 261 Mabwgoita,— Hngh Jones, Fron Cyssyllte.....................261« Margaret Williams, Dolgellau..................263 Jobn Jones, Dowlais.................................263 Adoltgiad t Mis,— China........................................„............263 India ......................................................263 Cylchlythyr y Môrlys .............................. 264 Eglwysyddiaeth................................'.......264 Manioit.................,.................................264 :i'' Hamdden y Gweitliiwr: sef Gwaith Barddonol Dewi Bach, Dylifau. Pris 6ch. Yr archebion, gyda blacndâl, i'w hanfon i Mr. Davìd Jones, (Dewi-Bach,) Dylifatt, near L,lanbrynmair, Montgomeryshire. Sylwadau ar yr "Iawn:" yn cynnwys sylwedd amryw Ddarlithoedd ar y sylfon hwnw. Gan y Parch. B.. Ellis, (Cynddeho,) Caeryn- arfon. Cyhoeddedig ar gais cyfarfod Chwarter Bedyddwyr sir Gaerynarfon. Pris 6ch., i'w gael am flaendâl gan Rev. 11. Ellis, LL.D., Clwyd Bank College, Ruthin. Holwyddoreg ar UY Peophwyd Daniel:" yn cyn- nwys—Rhan I. Caethgludiad Daniel o wlad ei enedigaeth i Babilon, a'i ddyrchafiad i lys y brenin. Bhan II. Ei ddyrchafiad a'i yrnddygiad fel swyddog gwladol. Iihan III. Ei ymdrech a'i lwyddiant i gael gollyngdod i'w gydgenedl o'r caethiwed, a'i farwolaeth; Llyfr Daniel. Gwersi oddiwrth ei hanes. Gan R. R. Wri.LiA.MS, Llangollen. Mewn amlen, pris lc. yr un, neu 7s. y cant,— blaendâl. Egwyddorion Deonglyddiaeth Ysgrythyrol—Darlith i'r Ysgolion Sabbathol ar "Iawn ddeall yr Ysgrythyr Lân," gan y Parch. R. Ellis, (Cynddelw,) Caerynarfon. Pris lc. yr un, neu 5s. y cant, post free, blaendal! Llyfr y Plant. Gyda Darluniau eglurhaol. Cynnwysa • Eywgraffiadau, Congl Holwyddorol, Pwlpud yplant, Annerchion a Hanesynau, Barddoniaeth, &c, oll heb íbd uwchlaw amgytfredion plant. Pris 3s. y cant. Ar werth yn Swyddfa'r Greal. GAN W. WILLIAMS. LLANGOLLEN: ARGEAFFWYD YN SWYDDFA Y"GREAL" A'R "ATHRAW,' ____ Pris Tair Ceiniog.