Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 285. T GEEAL. _____MEDI, 1875^___ 'CAHYS Nl ALLWII HIDOIMTMlMYrrB^míìäDrol'O DR0S Y ÛWIRIQHEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. îmdrechu yn mhlaid y ffydd. Gan y Parch. 0. Davies .................................193 Myfyrdodau byrion. Gan y Paroh. J. Pickering.................••-.........••.....•••••^i' 19ir Grym penderfyniad. Gan y Parch. W. Haddock ............•••-.......•••;.................W8 Coflant y Parch. R. Davies, (Hen Beliean). Gan y Parch. H. C. Williamsr.................201 Dr. Livingstone. Gan y Parch. J. J. Williams............................................. 203 GOHEBIAETH,— At y Parch. E. Roberts, Pontypridd.........206 BARDDONIABTH. Dagran Iesu Grist. Gan Ioan Powys ......207 Drylliad yr Hesperus. Gan Henri Myllin. 208 Er cof am Ann, merch Mr. a Mrs. Davies, Bryntroedgam. Gan G. Ffrwdwyllt......209 I William a Frances Philüps, &c. Gan AsaphGlyn Ebwy.................................209 Y llenllian. Gan Iorwerth Goes Hir.........209 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gonül GnwADOH,— Helaethrwydd y maes Cenadol »,..*.........209 Iamaica...................................................210 Cyfrif o'r arian a dderbyniwyd gan Drysor- yddion Cymmanfa Dinbycb, &c ............210 Cyfrifon Trysorydd Cymmanfa Bedyddwyr Dinbych, &c..........................................210 Haiîbsioit Cyî'abi'odtdd,— Trydydd agoriad Soar, Dinas ..................211 Birminghain ..........................................211 Glynceiriog.............................................211 TJndeb Bedyddwyr Cymru........................211 Athrofa y Bedyddwyr yn Llangollen.........212 Adulam, Felinfoel....................................213 BeDTDDIADAD,— Codau......................................................213 Caerynarfon.............................................213 Horeb, Skewen.......................................213 Aberdyfi ................................................213 Bala.........................................................213 Caersalem, Dowlais.................................213 Moriah, LlanelU.......................................213 Abercanaid.............................................213 Dolywern, Glynceiriog..............................213 Llanllugan.............................................213 Horeb, Maenclochog................................. 213 Llysfaen ................................................213 MAEwaom'A,— Y Parch. R.Bllis, (Ct/nddelw.) Caerynarfon. 211 Adoitgiad x Mis,— Yr eisteddiad Seneddol diweddar............ 215 Y cynhauaf............................................. 21S Cymdeithas y Mwnwyr ...........................216 Trychineb enbydus ger Aberteifi...............216 Yr Eisteddfod..........................................216 Newyddion tramor.................................216 Ametwiaeihatt,— Pfeithiau mewn perthynas i fywyd dynol.. 216 Majîioit...................................................216 ril1 CLWYD BANK C0LLEGE, RUTHIN. Principal—Rev. R. ELLIS, LL.D. Second Master—Mr. G. HUTCHEON. Drill Instructor—Sergeant^Major WATTS. Terms—25 guineas a year. Prospectus, &c, on application to the Principal. Conducted by Mrs. Dr. ELLIS; assisted by Miss EMBERSON. Terms, &c, on application. A reduction made for sisters, or a brother and sister. | Pris 4s. 6ch. wedi ei rwymo yn hardd, Y BEIBL A'I DDEH0NGLIAD: NEU ARWEINIAD I'R YSGRYTHYRAU SANTAIDDt GAN Y PARCH. H. JONES, D.D., LLANGOLLEN. Rhan I.—Ail argraffiad gydag Ychwanegiadau ac Attodiad. Pria 1«. 6ch. mewn amlen, a 2s. wedi ei rteymo. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDPA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris TW~Ceiniog.