Skip to main content

ÍA 4; Cyf. XXIII. Rhif 283. Y -GREAL. " CAMYS Nl ALtWMl«DDÌMT|( Ìrbym Y GWIRI0NE00, 0N0 DROS Y BWMI01EDD.n-PAU. y^ŷwŵyIíîadT líi TRAETHODAU, &o. Y ddan fath ymadroddion a'u canlyniadau. Gan y Pareh. A. Williams .................... 146 Priodas. Gan Madoc ..............................162 Braslun o Hanes Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. J. Spintlier James ..................163 Cofiant y Parch. K. Davies, {Hen belican). Gany Parch. H. C. Williams ................165 Dr.Xivingstone. Gany Parch.J.J.Williams 157 BARDDONIAETH. Pennillion a gyfansoddwyd wedi clywed "fod Cynddriw yn wael iawd ei iechyd. Gnn Asaph Glyn Ebwy .........,..............160 Profiad o dan waeledd............................ 161 Y Glowr. Gan Iorwerth Goes Hir............ 161 Nerth yr Ysbryd Glân. 'Gan (dloesjrn...... 161 Gweddi erfyniol. Gan Idloesyn...............161 Llinnellau cofianol am Mrs. E. Jones, Garth Trevor. Gan J. J.................................J61 Er cof am Mr. David Evans. Gan Jeuan Dwyfach .................,...........................161 HANESION CHEPYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadoi.,— Rhufain................................................... »62 Hawbsiow Ctfabfo»tdd,— ■ . Cvmmaiifa Dinbycn, Fflint, a Memon ...... 162 Cymmanfa Caerfyrddin ac Aberteifi......„ 163 Cymmanfa Brycheiniog........................... 164 Cymmanfa îlynwy .................................164 Ÿr Hen Gymmanfa .................................164 Cymmanfa Morganwg..............................164 Llanddoget .............................................165 Croesyparo ..........................................\ 166 Cynwyd..................................................168 Cymmanfa Arfon.......................,...„.......165 Bedyddiadau,— Felinfoel.......................................•.......168 Llundain, Castle St.................................166 Llanidloes...............................................166 Llanllyfni...... .........................................166 Machynlleth .........................................166 Penybryn, Llangollen..............................166 Llandyrnog........................................••••• 166 Rhosllanerchrugog .................................166 Morfa Nefyn...,.........................................166 Nefyn..................................................166 Moriah, Lianelli................«..................... 166 Salem. Meidrym................................... 166 Abercanaid.............................................1G6 îDolywern, Glynceiriog................M............166 Tabernacl,: Llandudno...................n......... 166 Bethel, Caergybi......................................, 166 Mabwgoxva,— Mìsb E. Williams, Penygraig Isaf, Llan- nefydd ...„~................w~...................166 Adolyoiad y Mis,— Ein Seneddwyr................4.....................167 Y methdaliadau diweddar........................167 Moody a Sankey yn Windsor ..................167 Dygwyddiadau ac ymweliadaa ...............168 Amhywiabthaü,— Abergele ....................>...........................163 Aty Parch. J. RowJands, Moria, LlajioW. 168 Mawion...................................................168 YR ESB0NIAD---RHAN 39. Alâin o'r wasg, pris Gch.,—Blaendûl. RHAN XXXIX. O ESBONIAD Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW.)\ Cynnwysa Rhan 37. Ragarweiniad i Lyfr y Dadguddiad. Cynnwysa Rhan 38. Lyfr y Dadguddiad wedi ei ddosranü •ẂẂrhîlun Dr. J. H. Godwin, a'i gyfieithu gan Dr. EHis, Clwyd Bank, Rhuthyn, gydjmoŵädau Gwaelod- ddalenol gan yr un, o wahanol ÜUaTlIeniadau y PriŵA.^.durpn." " * Cynnwysa Rhan 39. weddill y cyfieitluad, gyda ctëcìíreuad yr Eaboniad ac yn cyrhaedd hyd Dadguddiad IV. I^^Dosbarthwyr yn eisieu lle nad oes rhai yn breaennol. CASGLIAD O 1,006 O HYMNAU.I GAN Y PARCH. R. .TONES, LLANLLYFNl. YR ARGRAFFIAD BRAS.—l2mo, demy. TUDALENÁÜ, _ Heb eu rhwymo, pris 2s. yr un; wedi èu rhŵỳmo mewn Cloth Limp, Ked~Edges, S».,| mcwn Skiva, Red Edges, 4s., ac mewn Levant, Gilt Edges, 5a. jflrnin. Anfoner at W. Williams, Printer, &c, Llangollen. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD Y2í SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. W1LUAM8. Pris TaünDeiniog.