Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 282. I GREAL. __J^El^Iî^i 875. "CAMYS Nl AlLWIHÎrDoÌMlÌlìi^ Y GWIRlOMEDD."~PAÜl. ~~Y~Cy1^ẂTsTaÎx TRAETHODAU, &o Cydwybod. Gan y Parch. J. Evans .........121 Y Mennonjaid. Gup y Parch. H.Jones.M.A. 125 Dr. Livingstone. Gan yParch.J.J.Williams 126 Dysgwyliadau mawrion oddiwrth Dduw. Gan HomoClwyd.................................129 Y bedyddiedig í Grist yn gwisgo Crist. Gan y Parch. D. Davies, I Dyfri Myrddirt) 130 Braslun o hanes Bedyddwyr Cymru. Gan y Parch. J. Spinther James ..................133 BARDDONIAETH. Cyfarfyddiad Ioseph â'i frodyr. Gan Cyfldy 136 Y dall ar fin y ffbrdd. Gan Hywel Cornyw. 137 Y Cristion yn dafarnwr. Gan Maelor......137 Englyn, &o. Gan Ceulanydd ................^ 137 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y GONGI, GBIÍADOL,— Y Mynesriad blynyddol ...........................138 Y Gymdeithas Gyfieithiadol..................... 138 Cymdeithas y Traethodau........................138 ILunssiow Cyfamodtd»,— Rhuthyn ......~....................................... 138 Gower Road ..........................................139 Dolywern, Glynceiriopr..............................139 Cyfarfod Chwarterol Môn ........................139 Bedtddiadau,— Horeb, Skewen .......................................139 Moriah, Llanelli.......................................139 Nebo, Ystrad Rhondda ...........................139 Gilead, Belan, Mon .................................139 Dinbych ................................................139 Caersalem, Dowlais .................•'...............139 Groeslon, Llandwrog..............................139 Marwgoffa,— Mrs. Ellis, Llanfaircaereinion ..................140 Mr. Owen Etlis, Tai y Meibion, Baugor... 142 ADpLYGIAD Y MlS,— Etholiad Brychoiniog..............................143 Y Senedd................................................143 Cyfarfod blynyddol yr Odyddion...............143 Y sefyll al'an.........................................144 Athrofa unedig i'rBedyddwyrynNghymru 144 AmtYWIABXBAV,— Abergele................................................144 Manion................................................... 144 Egwyddorion Deonglyddiaeth Ysgrythyrol—Darlith iY Ysgolion Sabbathol ar "Iawn ddeall yr Ysgrythyr Làn," gan y Parch. R. Ellis, | (Cynddelw,) Caerynarfon. Pris lc. yr un, neu ös. y cant, post free, blaendal. Ar werth yn Swyddfa'r Güeal. Llyfr y Plant. Gyda Darluniau eglurhaol. Cynnwysa Fywgrafnadau, Congl Holwyddorol, Pwlpud yplant, Annerchion a Hanesynau, J Barddoniaeth, &c, oll heb fod uwchlaw amgyffredion plant. Pris 3s. y cant. Yn awr yn barod, pris 4c, neu 3í. 3c. y dwsin, i'w cael gan yr Awdwr, DRAMA AR HANES "JOB."í GAN Y PARCH. H. CERNYW WILLIAMS, CORWEN. Pris 4í. 6ch. wedi ei rwymo yn hardd, Y BEIBL A'I DDEHONGLIAD: NEU ARWEINIAD I'R YSGRYTHYRAU SANTAIDD. GAN Y PARCH. H. JONES, M.A., LLANGOLLEN. Rhan I.—Ail ar^raffiad gydag Ychwanegiadau ac Attodiad. Pris Is. 6ch. mewn amlen, a 2s, wedi ei rwymo. LLANGOLLEN: ARGBAFFWYD Y2í 8WYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHBAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.