Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 281. Y GR E AL. ________MAI, 1875. "canys nl auwn nl ddim yn erbyn y owirionedd, onodros y owirionedd."-paül. T^cFnn\vysîad. TRAETHODATJ, &o. corph Crist—ou gwaith a'u Gan y Parch. G. Aelodau rhwymau i weithio. H. Roberts................».......".................. 97 Braslun o hanes Bedyddwyr Oymru. Gan y Parch. J. Spinther James .....................103 Adgofion am y diweddar Mr. R. Foulkes, Dinbych. Gan Dr. Prichard.................. 105 Awgrymau. Gan CynddelW:.................... 109 Adoltgiad t Wasg,— Draroaar Job. Gany Parch. H. C. Williams 111 Y Llyfr Gweddi Cya'redin ........................112 BARDDONIAETH. Cysur-eiriau, cyflwynedig i Mr. T. Jones, &c. Gan Rhuddenfab........................... 112 Diogel yn mreichiau Iesu. Gan R. R. W... 1) 3 Yr Absenwr. Gan Myfyr Clwyd...............H3 Y dyn haol. Gan Bualltydd..................... 113 Yr Alarch. Gan Iorwerth Goes Hir .........113 Y cwch gwenyn.......................................114 Er cof am y diweddar Capt. J. Davies. Gan Galarwr...................„........................... 114 T tri llanc yn y ffwrn dân. Gan W. W......114 Tafod menyw glecog. Gan Arianglawdd... 114 Fynnon Llanwrtyd. Gan Bualltydd.........114 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y GONGL GeBTADOL,— Ein Cymdeithasau .................................115 HANESIOIí CîFABEODTDD,— Abergele ................................................115 Pontlyfui, ger Oaerynarfon ..................... 115 Bedîddiadau,— Penybryn, Llangollea..............................115 Seion, Llanelli .......................................U6 Llanidloes......................„........................ 115 Caorsws...................................................115 Rhosllanerchrugog .................................115 Croesyparc .............................................116 Llandyrnog.............................................116 Felinfoel ............................................••« 116 Marwgoffa,— Elinor Jones, Llanllugan ................<.......116 Mr. E. Jones,Coal Merchant, Rhyl............117 Richard Richards, Droppings, Dylife ......117 Mrs. E. Owen, Parlwr, Llanfachraeth, Mòn 118 Mr. E. Evans, Bryn y Gwynt, Colwyn ...... 118 W. Hughes, Llanelian..............................118 Mrs. Ann Pugh, Llanidloes ........• ••..........1W Adoltgiad i Mis,— Y Senedd......................kü...................••• 119 Mesur çladdu yn y mynwentydd plwyfol... 119 Y clöad allan yn y Deheudir..................... 120 Masnach ...........V.................................... 120 Tysteb y Parch. W. Roberts, Penycae ......120 Manion...................................................120 Llyfrau ar werth gan W. Wüliams, Printer, Llangollen, amrywiaeth. s. d. Dariun Dr. T. Thomas, Pontypwl, 5i modfedd wrth 8f, yr un......... O 6 Darlun Dr. Priohard, Llangollen, 4 modfedd wrth 7, yr un, 3c, 5 modfedd wrth 8, yr un, Gch., 9 modfedd wrth 12, yr un............ 1 0 Ailenedigaeth y Testament Newydd, gan Dr. Prichard, y cant...... 7 0 A oes dwy urdd offeiTiadol? gan yr un, y cant.............................. 8 0 Annerchiad at athrawon ao ysgolheigion yTrefnyddionCalfìnaidd, ì 3 e gan yr un, y cant................................................................../ Egwyddorion deonglj^ddiaeth ysgrythyrol, gan Cynddelw, y oant 8 0 Gweithgarwch crefyddol, gan y Parch. R. Roberts, y cant............ 8 0 Traethawd ar darddiad apostolaidd bedydd babanod, y cant......... * 0 Traethodau yr Anrhyd. B. W. Noel, ar fedydd, y cant.................. 2 6 Traethodau ar fedydd i'w rhoddi yn llaw edrychwyr ar fedyddio.-j TJn ar ddull, deiliaid, a phwysigrwydd y bedydd efengylaidd. > 1 1 Y Ilall ar gyssylltiad bedydd âg iachawdwriaeth, y cant.........J Glanweithdra, y eant.................................................................. 2 6 Cyfranu aty Genadaeth, y cant....'.!...............».............•.............. 2 0 CYHOEDDIADAU. Y Tîst am 1847,1850,1851, y gyfrol -........................................... 1 6 Y Geeal am 1852, 1853, 1854, 1856, 1804, 1865, 1867, 1868, 18G9, 1870, 1872, y gyfrol .................................................................. 1 6 Yr Athhaw am 1852,1855,1856,1857, 1800,1861, 1863,1864, 1805, \ 1872, ygyfrol ......................................................................./ " ' Rhifynau heb fod yn gyfrolau o'r Atheaw, y cant ........................ 2 0. ËSi^" Ni wneir tylw 0 archebion heb fiaen-daliad. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y '«GREAL» A'R "ATHRAW," ^AN W. WILLIAMS. Pris TäFlJeiniog.