Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 280. Y GREAL. JEBRILL, 1875. 'CANYS H\ ALLWN Nl DD'M YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIRIQNEDD;"~PAUL. TRAETHODAU, &c. Y CYNNWYSIAD. Y gwir foneddwr. Gan y Parch. R. Thoroas. 73 Llyfr y Pregethwr. Gan y Parch. W. Harris. 77 Braslun o hanes Bedyddwyr Cymrn. Gan y Parch. J. Spinther James........................82 Elfenau athroniaeth foesol. Gan y Parch. J. Thomas............................................85 iìüi BARDDOHIAETH. Tangnefedd. Gan Iorwerth Goes Hir.........89 Englynion a adroddwyd gan y brawd-H. W. Hughes, (Arwystl,) &c.............:........,;... 90 Er cof am y diweddar James Owens o'r Ddol, Llansanan, &c. Gan Isaac EUis ... 90 Yfamolaf. Gan Buallty<hi .....................90 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Gejtadol,— Yr wyl flynyddol..................................,..., 81 Affrica......................................................91 Rhufain...................................................91 Norway...................................................91 India.........................................................91 HANESIOW CotARI'ODYDD,— Cyfarfòd,Chwarterol Arfon........................91 CwrddiMisol Cwm Rhymni........................92 Cyfarfod Trimisol Dinbych, Pflint, a Moirion 92 Biriningbam.-....'...........,,............................92 Rhondda ..........,.........*...........................93 Bpdtddiadaü,—•- Moriah, Llaneíli.......................................93 Caersalem, Dowlais:................:..................93 Llandudno, Tabernacl ..............................93 Heol y Castell, Hangollen........................93 Horeb, Skewen..........................................93 FaioDASAü................................................93 MabwgofÌía,— Mrs. Williara«,.Oroësyswftllt ......,.............93 Mr. Robert Williams, Coedpoeth ...............93 Mr. Seth Jonos, y Fedw, Môrí...,.................95 . .Ajdolígiad x Mis,^- — JCSenedd.................^............................95 T cload allan yn y Deheudir .,*.......,.......,ẃi,95 Moody a Sankey ..........................,.....,.,.... 9G^ Y wibdaith i Rhufain............................;.... 96' Cynnadleddàü y Bala a'r Drefnewydd ...... 96 Manion ...................................................98 ■ ;:i; lii ^Yn y wasg.—Sylwadau ar yr IAWN, yn çynnwys Sylweddj! amryw Ddarlithoedd ar y Sylfon hwnw. Gan y Parch. B. EUis, ('Cynddeho). * .. ÿír werth gan W, WILLIAMS, Printer, fyc., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd:" GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELW,) cabrynarfon. Wedi ei amcanu yn benaf er budd yr Ysgolion SàbbathoJ. ;iün CYFROL I. MATTHEW—IOAN. PRI6 6s. 9o. PRIS 3C. Y RHAN. Rhan 1. Mat. i—vi. 12. 2. " vi. 13—x. 25. räis 6c. Y RHAN. 3. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. 14—xxiv. 23. 5. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i- 12-xi. 6. 7 " xi. 7—Duc iii. 29. sÌLuciü. 30-xi. 82. 9. " xi. 33—xix. 35. 10. " xix'. 36-Ioan i. 51. 11. Ioani. 61—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. S xii. U—xviü. 7. . PRIS 9e. Y RHAN. 14. Ioan xviii. 8—xxi. 28. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris Gs. 6c. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv. 33—ix. 2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xviii. 23. 19. " , xviii. 23—xxv. 7. 20. 'í xxv. 7—xxviii. 31 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v. 5—x. 4. 23. " x. 4—1 Cor. i. 30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 25. " x. 20—xvi. 4. 26. " xvi. 5—2 Cor. x. 7 27. 2 Cor. x. 8-xiii. 13. CYFROL JZl. < GALAT.—DAI>. PRIS 6o. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29.Eph.i-Phil.ii. 12. 30.Phil. ii.l3-lThes.v.ll 31.1 Thes. v. 11—2 Titn. ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iìi. 18. 33. Heb. iii. 19—xi. 16. -'S 34. " xi. 16—Iago v. 19. 35. Iago v. 20—1 Ioan. 36. 1 Ioan i—Iudas 25., 37. Dadguddiad. 38. Cyfieithiad o'r Dad. 39. Yn y wasg. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW,» GAN W. WILLIAMS. jris TaJT'Ceiniog,_/___ - -