Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 279. Y GREAL. ____MAWRTH, 1875.____ "CAMYS Nl AUWH Nl DDÍwTYÎÌ^T^ŴÎRToWMTMrDROS Y GWIRIOMEDD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Llyfr y Pregethwr. Gan y Parch. W. Harris 49 Gwely y Pêrlysiau. Gan B. W.................65 Gwrthddadleuon disail yn erbyn yr Ys- grythyrau. Cyf. gan y Parch. E. Roberts 5G Geni drachefn. Gan y Parch. M. Jones......69 Elfenau Athroniaeth Poesol. Gan y Parch. J.Thomas .............................................62 Adoltgiad x Wasg,— Cyhoeddiadau Cymreig Cymdeithas y Traethodau Crefyddol ...........................64 Hanes y Bedyddwyr ................................Gö BARDDONIAETH. Y wawr. Gan Llenor o'r Llwyni...............G5 Yr Enfys. Gan Meigant...........................65 Yr Ehedydd. Gan Bualltydd.....................G5 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Diwedd y flwyddyn....................................6G Y cyfarfod blynyddol.................................66 Y meusydd Cenadol .................................66 HAltESIOlf ClFABFODYDD,— Ysgoloriaeth Dr. Prichard........................66 Cwrdd misol Rhymni.................................G8 Aborgole ................................................68 Craig, Mountainash .................................68 Cyfarfod Chwarter MOn...........................68 Bedtddiadatt,— Rhos, Mountainash....................................69 Rhosllanorchrugog....................................69 Dinbych ..................................................69 Moriah, Llanelli .......................................G9 Bethel, Caorgybi......................................69 Aberdyfi...................................................69 Porthmadog .............................................69 Caorsalem, Dowlais....................................09 Horob, Skowon..........................................G9 Saron, Trelettert.......................................69 Abercanaid .............................................69 Mabwgoefa,— J ohn Jonos, Cyssyllte.................................69 Adoltgiad x Mis ....................................71 Yn y wasg.—DRAMA ar JOB. Gan Hywel Ceenyẁ. Anfoner am dáni at Rev. H. G. Williams, Corwen. Ar werth gan W. WILLIAMS,.Printer, fyc., Llangollen. Esboniad ar y "Testament Newydd:" GAN Y PARCH. R. ELLIS, (CYNDDELWJ CAERYNARFON. Wedi ei amcanu yn benaf er budd yr Ysgolion Sabbatliol. CYFROL I. MATTHEW—IOAN. pris 6s. 9c. PRIS 3c. Y RHAN. Rb.an 1. Mat. i—vi. 12. 2. «« tì. 13—x. 25. PRIS 6c. Y SHAlí. 3. Mat. x. 26—xvii. 13. 4. " xvii. J4—xxiv. 23. 6. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7—Luc ui. 29. 8!Lucüì. 30-xi. 32. 9. «' xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioan i. 51. 11. Ioan i. 61—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xiii 11—xviii. 7. PBIS 9C. Y RHAN. 14. loan xviii. 8—xxi. 25. CYFROL II. ACTAU—2 COR. pris 6s. 6c TRIS 6C. "V RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv.33—ix.2. 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 47—xviii. 23. 19. " xviii. 23—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31 21. Rhuf. i—v. 6. 22. " v. 6—x. 4. 23. " x.4-10or. i. 30. 24. 1 Cor. i. 30—x. 20. 25. «f x. 20-xvi. 4. 26. " xvi. 5-2 Cor. x. 7. 27. 2 Cor, x. 8-xiii. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. PRIS 6C. Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—Ti. 18. 29. Eph. i—Phil. u. 12. SO.Pbil. ii.l3-lThes.v.ll 31.1 Thes. v. 11—2 Tim ii. 13. 32. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii 18. 33. Hob. iii. 1!)—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago t. 19 35. Iago t. 20—1 Ioan. 3G. 1 Ioan i—Iudas 26. 37. Dadguddiad. 38. Cyfioithiad o'r Dad. 39. Yn y wasg. LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS- Prisjfair Ceiniog. vv>