Skip to main content

Cyf. XXIII. Rhif 278. Y GREAL.- ^JCHWEFROR, 1875. 'CAMYS N! AllWH Nl DDIM YN ERBYNTy GWIRiaNEDÍ MD DROS Y GW1RI0NEDD,"-PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &c. 1iver Cromwell a'i amserau. Gan R. Jones, ^lanllyfni .............................................25 "" grymau a chrybwyllion. Gan Cynddelw. 29 slun o hanes Ëodyddwyr Cymru. Gan y «.Parch. J. Spinther James.......................: 30 -^lwys, yn ei swyddogion a threfn ei haddoliad yn ystod y cyfnod a gynnwysir -ÿn llyfr yr Actau. Gan R. Williams ......33 Winerchiad ar Fedydd..............................37 BARDDONIAETH. Pmmudiad Enoch. Gan J. Cadran Davies. 39 . ,ac ymbellha. Gan R. Fowys ..................40 |*r briodas Mr. E. Jones, (Irwedd,) a, Miss Ann Maria Roberts. Gan Meifrant.........40 'ffern. Ganl. Eifion.................................40 ÍANESION CIIEFYDDOL A GWLADOL. Y GojíöL GEKADOL,— SPessia Italy...............,............,................40 fŴufain...................................................41 HüTESIOir CTPABIÎODYDD,— bercanaid ............................<................41 ' uddlan ..................•.............................41 íih Nefyn......................................................& BedyddiadAtt,— Tabernacl, Pembre....................................41 Abercwmboy.............................................41 Felinfoel...................................................41 Abordyfi..................„..........,....................41 Bangor......................................................41 Horeb, Skewen.......................................... 41 Mabwgofea,— Mr. John Evans, Talysarn, Llanllyfni......... 42 Rhys Prico, Llwynbraih ...........................42 Rowland Willinms, Penrhos, Morfa Nefyn... 42 Mr. Edw&rd Williams, Lixwm..................44 Miss Catnèrine Morris, Rhyl .....................45 Mrs. jonès, Llanliyfüi................................. 40 Adoltgiad t Mis,— Ymddiswyddîad Gladstonô........................40' Y sefyll allan yn y Deheudir..................... 4Z Yspaen...................................o..............48 Germany ...............................:......i.,..„;.., 48 Twrci ..................................;...............7«. 48 'lndia........................................-.....■..........-.' 48 Y Tywysog Leçpold ......................ì.-....ìì... 4S Maniow............................:....;...............,, 48 Ar werth gan W. WILLIAMS, Printer, fyc, LlangoHen, sboniad ar y "Testameiit Newydd:" Ì^AN Y PATtCH. R. ELLIS, (CYNDDELW,) CAERYNARFON. "Wedi ei amcanu yn benaf er budd yr Ysgolion Sabbathol. ' CYFROL I. MATTHEW—IOAN. PRIS î. 9c. PRIS 3C. Y RHAN. n. 1. Maú. i—vi. 12. 2. " TÌ..13—X. 25. PRIS 6c. Y RHAS. 3. Mat. X. 26—xvii. 13. 4. " XVÜ. 14—xxiv. 23. 6. " xxiv. 24—Marc i. 11 6. Marc i. 12—xi. 6. 7. " xi. 7-Luc iii. 29. 8. Luc iri. 30-xi. 32. 9. *' xi. 33—xix. 35. 10. " xix. 36-Ioan i. 51. 11. Ioani. 51—vi. 71. 12. " vii—xii. 10. 13. " xil. ll-xviü. 7. PRIS 9C. Y RHAN. 14. Ioan xviii. 8—xxi. 26. CYFROL II. ACTAU—2 COE. tris 6s. 6c. PRIS 6c. Y RHAN. Rhan 15. Act. i—iv. 33. 16. " iv. 33—ix.2.- 17. " ix. 2—xiii. 47. 18. " xiii. 4P—xviii. 23. 19. " xviii. 2o—xxv. 7. 20. " xxv. 7—xxviii. 31 21. Rhuf. i—v. 5. 22. " v. 6—x. 4. 23. " x.4-lCor. i.30. 24.1 Cor. i. 30-x. 20. 26. " x. 20—xvi. 4. 26. " xvi. 5—2 Cor. x. 7, 27.2Cor.x. 8-xüi. 13. CYFROL III. GALAT.—DAD. PRIS 6C Y RHAN. Rhan 28. Gal. i—vi. 18. 29. Eph. i-Phil. ii. 12. 80. Phil. ii.18-1 Thes. v. 11 81.1 Thes. v. 11—2 Tim. ii. 13. 82. 2 Tim. ii. 13—Hob. iii, 18. • 33. Heb. iii, 19—xi. 16. 34. " xi. 16—Iago v. 19. 35. Iago v. 20—1 Ioán. 36.1 Ioan i—Iudas 25. 87. Dadguddiad. 38. Cỳfieithiad o'r Dad. 39. Yd y wasg. LLANGOLLEN: ^GRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL" A'R "ATHRAW » GAN W. VTILLIAMS- Pris Tair Ceiniog. ' i