Skip to main content

tor * WASGr.—S^-lwadau ar yr IAWN, yn cynnwys sylwedd amryw Ddarlithoedd ar J Sylfon hwnw. Gan CYNDDELW. Hysbysir y pris eto. ____________ Cyf. XXÌ"H. Rhií Y GREAL. _____JONAWR, 1875. 'CANYS Nl ALLWN Nl DDIM YN ERBYN Y OWffiWNEDoT oÎddÎÍÍy GWIRIONEOD."-PAUL. Y CYNNWYSIAD. ;;;,j TRAETHODAU, &o. Y weinidogäeth efengylaidd yn ei pher- thynas â rhai o agweddau aiiffyddiaeth yr oes. Gan y Parch. T. Davies, D.D...... 1 Pregeth a draddodwyd i fyfyrwyr Athrofa Pontypwl, Mai, 1«74. Gan y Parch. B. Roberts ...... ....................................... 7 Adfywiad crefyddol. Gan y Parch. H. Jones, M.A............................................. 12 Cymru yn deflfro. Gan W. C. Davies......... 14 Chwaeth at ddarllen cyhoeddiadau yr enwad. Gan Gwilym o üswald............... 16 Adolygiad y Wasg....................................17 BARDDONIAETH. Y daith i Ganaan. Gan Cadwgan Fardd ... 18 Y ddwy yrfa. Gan Hywel Cernyw ............16 Yddaeargryn. Gan J. C. Williams .........18 HANESION CREPYDDOL A GWLADOL. Y G0XGL GENA.DOL .................................... 18 Hanesiow Cypabfodydd,— Cyfarfod Chwarterol Arfon........................19 Gellipraer, Morganwg.................................20 Hebron, Ton, Ystradrhondda.....................20 Abergele...................................................20 Cyfarfod Hanner-blynyddol CymmanfaDin- 'oych, Fflint, a Meirion...........................20 Bedyddiadau.............................................20 Pbiodasau Mabwgoita,— Mr. E. Jones, Fron Newydd, ger Corwen 21 Adolygiad y Mis ....................................22 Ambywiaethau,— Dylanwad yr Ysbryd Glân yn ngweinidog- aeth yr efengyl.......................................24 Maniojt ...................................................24 Y GREAL AM 1875. PRI8 3c. Cynnwysa yn fisol Draethodau, Egluriadau Ysgrythyrol, Gohebiaeth, Adolygiad y Wasg, I Gofyniadau ac Atebion, Barddoniaeth, Hanesion Cenadol, Hanesion Cyfarfodydd, Bedyddiadau, | MarwçofFa, Hanesion Gwladol, Amrywiaethau, Manion, &c. Mae yn hyfrydwch genym allu hysbysu fod y personau canlynol wedi addaw darparu YR YSGRIF ARWEINIOL ar hyd y flwyddyn ddyfodol.— I. Y Parch. T. Davies, D.D., Hwlffordd,—" Y Weinidogaeth Efengylaidd yn ei pherthynas ù rhai J o asrweddau anffyddiaeth yr oes." II. Y Parch. R. Jones, Llanllyfni,—" 0]iver Cromwell a'i amserauj III. Y Parch. W. Habris, Heolyfelin,—" Llyf'r y Pregethwr." IV. Y Parch. R. Thomas, Caergybi,—" Y gwir Foneddwr." V. Y Parch. G. H. Robeets, Caerfyrddin,—Gwahanol aelodau corph Crist; eu gwaith, au rhwymau i weithio." VI. Y Parch. J. Evaws, Lerpwl, "Cydwybod yn ei pherthynas âg athroniaeth, ac yn ei pherthynas â chrefydd." VII. y Parcn. W. Jones, Abergwaen,—" Damcanwyr a'u damcanion.' VIII. Y Parch. W. Edwabds, Cefn mawr,—"Ffydd." IX. Y Parch. E. Robbbtb, Pontypridd,—"Dichonolrwydd Gwyrthiau." X. Y Parch G. Davies, Llangollen, " Ein Hymnau bédyddiol." XI. Y Parch. J. A. Mobbis, Aberystwyth, —"Undeb Cristionogol." XII. Y Parch. J. G. Jones, Portmadoc,—"Melchisedec." Y mae lliaws o gyfeillion ereill hefyd wedi addaw anrhegu y Gbeal âg erthyclau o ddyddordeb j Deillduol yn ystod y iìwyddyn, megys y Parch. J. Spinther James, Llandudno, "Oyfres o lythyrau i ar Hanes y Bedyddwyr yn Nghymru;" y Parch. J. J. Willíams, Pwllheli, " Dr. Livingstone a'i deithiauyn nghanolbarth Affrica;" y Parch. R. Ellis, Rhuthyn, " Rhai o neillduolion Daearydd-l!l iaeth y Testament Newydd," &c, &c. AS' Telerau i dderbynwyr o un yn unig trwy y Post—Am flwyddyn, gyda blaendal, 3s.; heb flaendal, 3s. 6ch. Telerau i Ddosbarthwyr.—Y seithfed am ddosbarthu: y taliadau bob tri mis. Rhoddir un i'r gweimdog lle y derbynir deuddeg. . . Anfoner pob archebion at Mr. W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen- Dosbarthwyr yn eisieu Ue nad oes rhai yn bresennol._______ LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREAL^A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair~Ceinio^.