Skip to main content

Cyf. XXII. Rhif 276. Y GREAL. RHAGFYR, 1874. CANYS Nl AUWiTnTdoÍm YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWIR!ONEDD."~PAUL. Y CYNNWYSIAD. TRAETHODAU, &o. Cymmeriad Solomon. Gan y Parch. C. Davies ................................................265 Dylanwad yr Ysbryd Glün yn ngweinid- ogaeth yr efengyl. Gan y Parch. J. G. Jones...................................................271 Gweithgarwch crefyddol ac ammodau llwyddiant. Gan y Parch. D. Morgan ... 275 Dyn yn ben a pherffeithydd y greadigaeth anifeilaidd. Gan y Parch. M. Williams. 278 BARDDONIAETH. Enwogrwydd Bethlohom. Gan Dewi Bach. 281 Ië", fi. GanSpintbor ..............................281 Yr efengyl a'i gwaith. Gan S. Mai .........281 Dyfodiad y ganaf. Gan Meigant ............281 HANESION CREFYDDOL A GWLADOL. Y Gongl Genadol,— Italy ......................................................282 Ymadawiad Cenadon ..............................282 India ......................................................282 Y drysorfa .............................................282 HanESIOIT CX]?ABFODYDD,— Cyfarfod Chwarterol Môn........................282 Cwrdd misol Glan Rhymni........................283 Bodedeyrn ..............................,.............283 Llandudno .............................................283 Cyfarfod Chwarterol rhan uchaf sir Gaer- fyrddin ................................................284 Penheolgerig, Morthyr ...........................284 Ebenezer, Morthyr Tydfil........................284 Caersalem, Dowlais .................................284 Bedyddiadau ..........................................284 Peiodasau .............................................285 Maewgoffa,— Mrs. Williams, Betws ..............................286 Adolygiad t Mis....................................285 Amrtwi aethau,— Ysgoloriaeth Dr. Prichard........................287 Mawiow...................................................287 Y Cynnwtsiad .......................................288 Y GREAL AM 1875. PRI8 3c. Cynnwysa yn fisol Draethodau, Egluriadau Ysgrythyrol, Gohebiaeth, Adolygiad y Wasg, Gofyniadau ac Atebion, Barddoniaeth, Hanesion Cenadol, Hanesion Cyfarfodydd, Bedyddiadau, Marwçoffa, Hanesion Gwladol, Amrywiaethau, Manion, &c. Mae yn hyfrydwch genym allu hysbysu fod y personau canlynol wedi addaw darparu YR YSGRIF ARWEINIOL ar hyd y flwyddyn ddyADdol:— I. Y Parch. T. Davies, D.D., Hwlffordd,—" Y Weinidogaeth Efengylaidd yn ei pherthynas » rhai o agweddau anffyddiaeth yr oes." II. Y Parch. R. Jones, Llanllyfni,—"01iver Cromwell a'i amserau." III. Y Parch. W. Haeeis, Heolyfelin,—"Llyfr y Pregethwr." IV. Y Parch. R. Thomas, Caergybi,—" Y gwir Foneddwr." V. Y Parch. G. H. Robeets, Caerfyrddin,—Gwahanol aelodau corph Crist; eu gwaith, a'u rhwymau i weithio." VI. Y Parch. J. Evans, Lerpwl, "Cydwybod yn ei pherthynas âg athroniaeth, ac yn ei pherthynas â chrefydd." VII. Y Parch. W. Jones, Abergwaen,—" Damcanwyr a'u damcanion." VIII. Y Parch. W. Edwabds, Cefn mawr,—"Ffydd." IX. Y Parch. E. Robebts, Pontypridd,—"Dichonolrwydd Gwyrthiau." X. Y Parch. G. Davies, Llangollen, " Ein Hymnau bddyddiol." XI. Y Parch. J. A. Moebis, Aberystwyth,—" Undeb Cristionogol." XII. Y Parch. J. G. Jones, Portmadoc,—"Melchisedec." Y mae Uiaws o gyfeillion ereill hefyd wedi addaw anrhegu y Geeae &g erthyclau o ddyddordeb lythyrau fHtone a'i J Daearyddi iaeth y Testament Newydd," &o., &c. J8®- Telerau i dderbynwyr o 'un ýn unig trwy y Post.—Am flwyddyn, gyda blaondal, 3S.; heb fiaendal, 3s. (ich. Telerau i Ddosbarthwyr.—Y seithfed am ddosbarthu: y taliadau bob tri mis. Rhoddir un i'r I gweinidog lle y derbynir deuddeg. Anfoner pob archebion at Mr. W. WILLIAMS, Printer, &c, Llangollen. Dosbarthwyr yn oisiou lle nad oes rhai yn bresennol. LLANGOLLEN: ARGRAFEWYD YN SWYDDEA Y «'GREAL^A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Täirlleiiiiog.