Skip to main content

!;! :!■! Cyf. XXII. Rhif 275. Y GEEAL. TACHWEDD, 1874. " CABYS Nl ALLWN Nl DOISI YN ERBYN Y GWIRIONEDD, OND DROS Y GWI!ÎICMEDD."~PAÜl. TRAETHODAU. &c. Y CYNNWYSIAD. HANESION CrFABFODYDD,— Dylanwad yr Ysbryd Glûn yn ngweinid- ogaeth yr efengyl. Gan y Farch. J. G. Jonos...................................................241 Llythyr Polycarp at eglwys Philippi. Gan Ẅ. G. J................................................246 Gofyniad pryderus, nen paham y bedyddir babanod H Cyf. gan y Parch. J. Pairrish. 248 Dyn yn ben a phorffoitbydd y groadigaoth anifeilaidd. Gan y Parch. M. Williains. 251 Adolygiad r Wasg,— Hanesy Bodyddwyr ..................... 256 ."■*BA3K*>]'iV^ETH. Elias ar bon oarmel. Gan TTŴwiés.........257 Am R^hard Richards, DroppirrèS, &c. Gan Dewi Bach......................... ..S«............257 Co|a„!im yr hynafiaethyddiiygloáL Owen L WlUiams, o'r Waenfawr. Gan Oynà4elw. 257 íiì'" . ____■ \____ HANESION CREFYDDOL A GWLADC^. Y Gongi. Geîîadoi,,— Cyfarfod Hydrefol Newcastle ..................258 Y Genadaeth Sontalaidd...........................258 Arwyddion addawol................................258 Llanidloes.............................. Penuel, Pontyrch, Morganwg 259 Bedyddiadatt,— Horeb, Ponrhyncocb ..............................259 Seion, Llanfairinathafarueithaí'"...............259 Four Crosses, Festiniog ...........................259 Oaersalem, Dowlais .................................259 Caersalem Nowydd .................................259 Mabwgoita,— Mrs. A. Jonos, Morton Farm, Rhiwabon ... 2,59 Mr. Arthur Owen, Caorýnaribn ...............261 Miss Ann Ingram, Oefnpenarthuchaf ......261 Mrs. Margaret Jonos, Llanidloes..............261 Robert Roberts, Fron Goch, Llanllyfui......262 ADOLTGIAD S MlS,— Gwîoidyddiaeth.......................................262 Mssnach ................................................262 ■+*. Jraddoldeb crefyddol...........................263 jUnwadol ................................................263 TJno ein Hathrofeydd ..............................264 Ametwiaethait,— Yr Esgobion a'r Eistedclfod .....................264 Eglwys gref.............................................264 Llyfrau ar werth gan W. Williams, Printer, Llangollen. Ifêg'Mae rhan 37, sefy \0fcd o'r Drydedd Gyfrol, allan o'r Wasg, pris Qch, yr hon sydd yn dechreu ar Lyfr y Dadguddiad. 252 SB CB MIÜlH AR Y TESTAMENT NEWYDD. Gran. y Parch. í*,. Ellis, (Cynddelw.) MBt" Pris y Gyfrol gyntaf yw 6s. 9c, a phris yr ail gyfrol yw 6s. 6ch. Cynnyrcliion Myfyrdod Ysgrythyrol. Gan y Parch. R. Davies, (Hen Belican,) mewn amlen, pris Öc. Darlith ar "Hanes y Bedyddwyr." Gan y Parch. R. Ellis, Caeryn- arfon. Ail argraffiad. Mewn amlen, pris 6c. Darlith ar " Y Bedydd Cristionogol;" Ei Ddull a'i Ddeiliaid, yn nghyda Chyfodiad Bedydd Babanod a Thaonelliad. Gan y Parch. H. Jones, A.C., Llangollen. Mewn amlen, pris 6c. HOLWYDDOREGAU. s. d. Holwyddoreg y Bedyddwyr, gan y Parch. Titus Lowis, pris 2c. yr un, gyda'r post, 2£c; eto, mewn llian, 4c, gyda'r post ............ 0 4| Catechism y Bedyddwyr; neu addysg fer yn egwyddorion y grefydd Gristionogol; yn unol â chyflos ffydd Cymmanfa Llundain, 1689. Cyfieithiodig gan Cynddelw. Pris Xlc yr un, y cant..................................................................................... 12 0 Holwyddoreg ar Dafydd Frenin, gan R. R. Williams, pris lc, y cant 7 0 Holwyddoreg ar y Prophwyd Daniel, gan yr un, pris lc, y cant ... 7 0 LLANGOLLEN: ARGRAFFWYD YN SWYDDFA Y "GREALj^A'R "ATHRAW," GAN W. WILLIAMS. Pris Tair Ceiniog.